Představujeme Index PICW 40

V dnešních dnech, kdy je akciový trh USA profilován širokou investorskou veřejností do značné míry i v České rep...


V dnešních dnech, kdy je akciový trh USA profilován širokou investorskou
veřejností do značné míry i v České republice, a kdy sebemenší množství
informací nad rámec běžně dostupných je nedocenitelnou výhodou, je přístup k
důvěryhodným faktům nesmírně důležitý.
Computerworld se ve spolupráci se společností Private Investors rozhodl, že
svým čtenářům nabídnou něco víc, než jen pravidelné Burzovní zpravodajství.
Tyto články, které pravidelně monitorují vývoj části technologického sektoru
(IT firmy) na burze cenných papírů USA, každý týden doplní INDEX, který by měl
být opěrnou křivkou, mapující vývoj těchto cenných papírů.
Tímto krokem v žádném případě nechceme konkurovat indexům, jako jsou Dow Jones
Industrial Average, S&P 500, NASDAQ Composite nebo Russel 2000. Jedná se
pouze o striktní vyčlenění společností, které jsou předmětem našeho pozorování
(sektory: hardware, Internet, software, telekomunikace) a sledování jejich
vlivu na toto odvětví. Stavba indexu je následující: bylo vybráno 40
největších společností z výše zmíněných odvětví. Parametry, které limitovaly
pro společnost zařazení do našeho indexu, byla výše tržní kapitalizace k
určitému dni a domovská příslušnost společnosti v USA (výjimku tvoří pouze
společnost Nokia, Ericsson a Motorola, jejich důležitost pro své odvětví je
nepopíratelná). Skladbu indexu bychom zatím rádi nezveřejňovali, nicméně stran
zmiňovaných kritérií se každý více nebo méně bude schopen dopočítat
společností, které jsou v tomto indexu zahrnuty (Microsoft, Intel, Dell,
Hewlett-Packard, Amazon.com, America OnLine, Oracle ad.).
Doufejme, že pro čtenáře Burzovního zpravodajství v Computerworldu bude tento
krok přínosem a bude jim pomáhat ve snadnější orientaci na akciovém poli
technologického sektoru burzy Spojených států. Do budoucna by se tento index
měl stát opěrným bodem a referencí při našich komentářích vývoje tohoto
sektoru trhu.
9 0789 / darn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.