Přejeme si nezávislého regulátora

Počátkem letošního roku se na české telekomunikační scéně objevil nový hráč společnost Contactel. Jedná se o sp...


Počátkem letošního roku se na české telekomunikační scéně objevil nový hráč
společnost Contactel. Jedná se o společný podnik Českých radiokomunikací a
dánské společnosti Tele Danmark, ve kterém mají oba partneři rovný podíl.
Generálním ředitelem společnosti Contactel byl jmenován Michal Čupa, se kterým
jsme připravili následující rozhovor.
Jak byste stručně představil společnost Contactel?
Mám-li mluvit o firmě Contactel, musím se vrátit zhruba do roku 1995, kdy
probíhala soutěž na strategického partnera pro SPT Telecom. Tehdy se soutěže
zúčastnila i společnost Tele Danmark, ale neuspěla. Zúčastnila se jí proto, že
podnikání v České republice považovala za důležitý krok ve své strategii
rozvoje telekomunikačního byznysu v zemích střední a východní Evropy. Tele
Danmark se potom v roce 1996 snažil získat licenci na mobilní služby GSM 900.
Také v této soutěži neuspěl, to však nic nezměnilo na jeho odhodlání etablovat
se na českém telekomunikačním trhu.
V roce 1997 získal Tele Danmark na burze 20,8 % Českých radiokomunikací. S
ohledem na příležitost, kterou nabízí liberalizace telekomunikačního trhu od 1.
1. 2001 pak zpracoval společně s Českými radiokomunikacemi projekt na vytvoření
tzv. alternativního operátora konkurenta SPT Telecom. Rámcová smlouva Tele
Danmarku a Českých Radiokomunikací byla uzavřena 22. ledna letošního roku a na
jejím základě byl ustaven podnik Contactel.
Úkolem Contactelu je stát se konkurentem číslo jedna stávajícího monopolního
operátora na českém trhu hlasové služby. Contactel v sobě kombinuje silné
stránky Českých radiokomunikací tedy znalost místního prostředí a schopnost
budovat a provozovat telekomunikační infrastrukturu se zkušeností Tele Danmarku
z působení na liberalizovaných trzích v západní Evropě. Je důležité vědět, že
Tele Danmark nejenže úspěšně čelí konkurenci v domácím prostředí v Dánsku (a
Dánsko má velmi liberalizovaný telekomunikační trh), ale že Tele Danmark rovněž
působí na trzích v 11 evropských zemích. V mnoha z nich je v pozici konkurenta
a zastává ji velmi úspěšně.
Jak chcete získat zákazníky?
V tuto chvíli klienti, alespoň pokud jde o hlasovou službu, nemají možnost
výběru. Všechno zatím indikuje, že zákazníci jsou z tohoto stavu unaveni.
Situace se však dramaticky změní po 1. lednu 2001 a my musíme zákazníky
přesvědčit, že jim za jejich peníze nabízíme větší hodnotu než ostatní
telekomunikační provozovatelé, kteří budou na liberalizovaném trhu působit.
Chceme jim konkurovat v ceně, chceme nabízet kvalitní, atraktivní služby pro
zákazníky a zejména chceme na český trh přinést novou kvalitu v oblasti péče o
klienta.
Pro kolik operátorů vidíte v České republice prostor?
To vyplývá z velikosti českého telekomunikačního trhu. Objem tohoto trhu je v
současnosti odhadován na 60 miliard korun. Pro rok 2004 je předpokládaný nárůst
na 150, možná 160 miliard. To znamená, že mluvíme o trhu, který má obrovskou
dynamiku růstu, a je tedy pro telekomunikační subjekty velice atraktivní. Pro
nás je důležité, že konkurence pomůže stimulovat růst trhu to je jeden z
důležitých aspektů, druhým je to, že stávající monopolní provozovatel bude
ztrácet svůj podíl na trhu.
Pokud se podíváte na situaci v západní Evropě, zjistíte, že v Německu, kde byl
trh liberalizován 1. ledna 1998, funguje v danou chvíli 140 telekomunikačních
provozovatelů. Samozřejmě, že řada z nich zase zmizí z povrchu světa.
V zemích, jako je Švédsko, jehož počet obyvatel je zhruba stejný jako v ČR,
působí asi 35 provozovatelů. Myslím si, že na našem trhu po roce 2001 najdeme
asi 5 telekomunikačních operátorů, kteří budou relativně silní. V první fázi,
bezprostředně po liberalizaci, jich bude zřejmě více.
Vy znáte prostředí českých telekomunikací velmi dobře. Kde vidíte největší
problémy a případné rezervy?
Já si nemyslím, že bych v danou chvíli měl mluvit o rezervách. Jestliže
regulace neumožňuje v současné době konkurenci, je obtížné mluvit o tom, že
zákazník nemá možnost výběru. To je prostě něco, co je dáno současnou
exkluzivitou telekomunikačního provozovatele. Já velice doufám, že u nás bude
ustanoven regulační rámec, který bude kompatibilní s tím, co je běžné v západní
Evropě. Že dojde ke skutečné liberalizaci trhu.
Abych se však vrátil k vaší otázce. To, co já v tuto chvíli vidím jako
problémové či kritické, je pozice regulátora. Už jsem mluvil o tom, že regulace
má zásadní vliv na to, jaký bude skutečný přínos liberalizace pro zákazníka. A
pokud se podíváme na situaci v ČR, vidíme, že nemáme nezávislého regulátora. U
nás je regulátor součástí ministerstva dopravy a spojů, tzn. je součástí
stejného ministerstva, které je pověřeno výkonem akcionářských práv SPT
Telecom. Tato situace velice vypadá jako konflikt zájmů a my jsme z ní poněkud
nervózní. Velice si přejeme, a je to i v souladu s tím, co se děje v západní
Evropě, abychom měli regulátora nezávislého, tedy takového, který se stará
především o zájmy telekomunikačních zákazníků a není maten jinými agendami,
které mohou existovat na různých ministerstvech. Přejeme si, aby regulátor
fungoval kvalifikovaně a vytvořil férové prostředí pro konkurenci, tedy
především aby znemožnil dominantnímu provozovateli zneužívat svého postavení.
Doufáme, že se tak stane, nicméně v tomto okamžiku vidíme regulaci jako jeden z
kritických aspektů.
Proč se neúčastníte tendru o 3. mobilního operátora?
Z definice. Contactel je společný podnik Českých Radiokomunikací a Tele
Danmarku. No a České radiokomunikace vlastní 51 % v RadioMobilu.
Čím si vysvětlujete extrémní oblibu mobilní telefonie v České republice?
Jako důsledek existence konkurence, důsledek pozitivního vztahu zákazníků k
mobilní komunikaci. Je zjevné, že lidé vidí hodnotu v tom, že mohou být stále
"v dosahu", a jsou ochotni za tuto hodnotu platit.
Ukazuje to však i jednu z typických stránek českého zákazníka. Naši lidé se
velmi těší z nejmodernějších technologií, které je obklopují a chápou je jako
obohacení svého života. Mimochodem, třeba celkový počet přenesených SMS zpráv
je tady vyšší než v mnohem větší Francii. Mentalita našich zákazníků je
dramaticky jiná než mentalita zákazníků v jiných zemích.
Co je však za úspěchem mobilní komunikace, je souhrn několika faktorů:
mentality, možnosti výběru a toho, že oba operátoři dělají všechno možné, aby
byli atraktivní pro zákazníky.
Kde vidíte nejperspektivnější směry v oblasti telekomunikací?
To je úžasně těžká otázka. My jsme v minulosti vnímali telekomunikace jako
něco, co souvisí s technologií, ale v posledním období, a určitě tomu hodně
pomohly mobilní telefony, se telekomunikace stále více stávají součástí
životního stylu. Součástí způsobu života. A to je samozřejmě dramatická změna,
změna, která bude v telekomunikačně vyspělých zemích velmi výrazně ovlivňovat
kulturu.
To, co určitě během několika nejbližších let uvidíme, bude sbližování hlasové
komunikace, datové komunikace a Internetu. Tyto kategorie, které jsme dříve
vnímali jako oddělené, budou mnohem provázánější a budou nám pomáhat právě k
tomu, aby se telekomunikace daleko více staly součástí našeho životního stylu.
V tuto chvíli samozřejmě dominantní faktor představují mobilní komunikace, ale
je jen otázkou času, kdy stejné tempo nabere rozvoj Internetu.
Vy budete poskytovat IP telefonii?
Ano.
Ještě před datem liberalizace?
V současné chvíli velmi pečlivě studujeme rozhodnutí regulátora ve věci Paegas
Internet Call, a jak tomu rozumíme, domníváme se, že můžeme nabídnout tuto
službu před termínem liberalizace.
Co ještě chcete nabídnout?
Nejdříve bych se krátce zmínil o tom, co už nabízíme. Od 1. července je to
Internet s přímým připojením, tedy s přístupem po pevných okruzích či frame
relay. Začátkem podzimu přineseme na trh Internet dial-up, tedy Internet s
komutovaným přístupem. To bude první produkt Contactelu, který nabídneme
masovému trhu, a bude to něco jiného, než nabízejí ostatní. V tuto chvíli je v
ČR asi 350 internetových providerů, a my se rozhodně nechceme stát 351.
Během letošního roku chceme také začít poskytovat hlasové služby pro uzavřené
zákaznické skupiny právě prostřednictvím IP telefonie.
Během příštího roku se budeme v první řadě připravovat na spuštění hlasových
služeb k 1. 1. 2001. K tomuto datu bychom chtěli být plnohodnotným konkurentem
SPT Telecom.
Děkuji vám za rozhovor.
9 2504 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.