Překlad nevyslovených slov

Prototyp takového systému představil tým vedený Tanjou Schultzovou z Carnegie Mellon University. Rozpoznávání zde prob...


Prototyp takového systému představil tým vedený Tanjou Schultzovou z Carnegie
Mellon University. Rozpoznávání zde probíhá na úrovni nevyslovených slov, která
se pak rovnou převádějí do cílového jazyka (zatím zkoušeno mezi angličtinou a
španělštinou). Výsledek funguje podobně jako filmový dabing.
Automatická identifikace probíhá analýzou pohybů obličejových svalů, jazyka a
hrdla. Signály jsou snímány elektrodami, které má mluvčí připojené k hrdlu a
obličeji. Mluvčí v podstatě jen šeptá, respektive mluví "bezhlasně", a nahlas
se ozývá už jenom řeč v cílovém jazyce.
Systémy tohoto typu by měly umožnit i konverzaci v reálném čase na rozdíl od
poněkud neohrabaných způsobů, kdy je vyslovená věta (či její část) nejprve
nahrána a až dodatečně (například po stisku tlačítka) analyzována a následně
přetlumočena.
Vlastní rozpoznávání v novém systému neprobíhá na úrovni slov, ale jednotlivých
fonémů. Slova už systém rekonstruuje. Databáze slov je sice stále nutná, ale
pro vlastní rozpoznávání je už třeba jen daleko méně jednotek. Systém je také
vybaven statistikami, podle nichž se v daném jazyce fonémy kombinují když něco
nedokáže rozpoznat, pokusí se řetězec odhadnout.
(pal) 6 1513

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.