Překlad pod talárem

Slovníky Lingea Lexicon 2002 (obecný, technický, hospodářský) byly již recenzovány v rámci tematického čísla v roc...


Slovníky Lingea Lexicon 2002 (obecný, technický, hospodářský) byly již
recenzovány v rámci tematického čísla v roce 2003. Pod stejným uživatelským
rozhraním nyní přichází na trh nový slovník, Anglicko-český a česko-anglický
právnický, se kterým vás seznámíme na následujících řádcích.
Rozsah uváděný nakladatelstvím přibližně 27 000 hesel, jejich terminologických
a frazeologických spojení je dle našeho názoru bohatý. Na rozdíl od čistě
překladových slovníků uvádějících pouze významové dvojice (stejně jako u všech
předchozích databází) jsou v této aplikaci uváděny příklady použití a celá
sousloví, což je v případě překladu právnického jazyka do/z angličtiny
neobyčejně cenné.
Při porovnávání s podobným A-Č právnickým slovníkem doc. Chromé (nakladatelství
Leda), ač oba slovníky jsou přibližně stejného rozsahu (srovnávací malá množina
cca 50 hesel, slovník Leda nalezl přibližně o 15 % více překladů), se projeví
modernější pojetí jak databáze, tak i uživatelského rozhraní Lingea.
Na rozdíl od slovníku Ledy, která u sousloví používá zástupného znaku "~", což
v důsledku vede ke 2stupňovému hledání, zde nalezne požadované spojení ihned.
Lingea na dotaz okamžitě odpovídá celým komplexem výsledků ve strukturované
formě, kdy jsou odlišeny nálezy v záhlaví hesel, v příkladech použití či
vysvětlivkách a v kolokacích. Navíc nabídne pokud existují i synonyma nebo
slova odvozená.

Funkce jen nejdůležitější
Kromě vyhledávání podle libovolného tvaru (tzv. tvaroslovné hledání) je k
dispozici například automatické přebírání ze schránky Windows. V editoru stačí
vybrat hledaný řetězec, a po stisknutí [CTRL] + [C] se slovník automaticky
přesune do popředí s nabídnutým překladem.
Další funkcí je automatické rozpoznání jazyka. I když je zapnuto hledání v A-Č
směru, zadáme-li český termín a spustíme hledání, nabídne nám slovník správnou
odpověď.
Na rozdíl od jiných slovníků, kde se fulltextové vyhledávání volá samostatnou
funkcí a obvykle je značně pomalejší než hledání běžné, Lingea tímto způsobem
prohledává zcela automaticky (pokud funkce nebyla předem vypnuta). Znamená to
také, že do zadávacího řádku lze zapsat více slov, která nemusejí v databázi
být vedle sebe, tj. tvořit heslo. Mohou být dokonce v obráceném pořadí. Používá
se k tomu běžných logických operátorů (AND, OR aj.) a zvláštního operátoru NEAR
(zkráceně N), jehož parametrem může být maximální vzdálenost mezi zadanými
slovy (vyloučí irelevantní výsledky hledání, když jsou zadaná slova příliš
vzdálena).
Je zde rozšířena spolupráce s MS Wordem o tlačítko MiniLexicon. Ten se do něj
musí nainstalovat a umožňuje hledání i v případě, že není spuštěn hlavní
slovník.

Závěr
Právnický slovník, stejně jako jeho již recenzovaní starší sourozenci, je k
dispozici pro platformu Windows, Mac (OS 9 a OS X) i Linux (Red Hat, SuSE,
Debian a Mandrake). Ale hlav-ní odlišnost vůči překladovým slovníkům je v
lingvistickém pojetí: Heslo je skutečným heslem, nikoli pouhou významovou
dvojicí. Překlady jsou řazeny podle frekvenčního výskytu. Odpadá nevýhoda
velkých databází významových dvojic, které mohou vyvést uživatele z rovnováhy
velkým množstvím možných překladů bez upřesňujících informací. Funkce učení
slovíček může využít buď student na právnické fakultě, nebo profesionální
tlumočník, který si z podkladů tlumočené konference vyhledal odborné právnické
termíny a před vstupem do kabiny si je potřebuje nasoukat do hlavy.

Lingea Právnický slovník
+uživatelské rozhraní, cena odpovídající rozsahu, funkce učení slovíček
-méně funkcí
Poskytl: Lingea, www.lingea.cz
Cena (bez DPH): 1 895 Kč

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.