Překlady zadarmo

Prostřednictvím internetu dnes můžeme snadno a rychle získat informace téměř o čemkoliv ovšem aby byly tyto informac...


Prostřednictvím internetu dnes můžeme snadno a rychle získat informace téměř o
čemkoliv ovšem aby byly tyto informace pro nás použitelné, musejí být vyhledané
stránky v jazyce, kterému aspoň zhruba rozumíme. Je sice pravda, že mnoho
stránek vytvářených v jiných než anglicky mluvících zemích mívá alespoň
paralelní anglické mutace ale stejně tak je pravda, že existují země a místa,
kde taková praxe není příliš rozšířená, a přesto tam vzniká dost potenciálně
zajímavých textů. Pohříchu tato druhá situace nastává právě v oblastech,
jejichž jazyky především francouzštinu, španělštinu u nás ovládá málokdo.
Dnes ovšem už také existuje řada programových nástrojů, s jejichž pomocí si
můžeme nechat "nesrozumitelné" texty alespoň indikativně přeložit to znamená
přeložit tak, abychom zhruba porozuměli, o co v nich jde (i když třeba některé
detaily nesrozumitelné zůstanou a o gramatické správnosti "překladu" vůbec nemá
mysl mluvit obě tyto věci spolu samozřejmě souvisejí). Některé takové nástroje
se dokonce nabízejí ve formě volně přístupných internetových služeb. Naprostá
většina z nich nám nepřeloží žádný text do češtiny, nicméně leckdo jistě může
být vděčný i za to, že obdrží zadarmo a rychle přibližný překlad z jednoho
světového jazyka, kterému vůbec nerozumí, do jiného, pro něj přístupnějšího
(tedy např. do angličtiny). Právě z této představy vychází následující malý
test. Jako testovací data byl použit e-mailový dopis, který jsem před časem
dostal autorizovaný ve dvou jazycích angličtině a francouzštině. Představil
jsem si, že jsem dostal jen francouzskou verzi, a hledám na internetu volně
použitelný nástroj, který by mi přiblížil její obsah buď přímo v češtině
(najdu-li vůbec nějaký takový), nebo alespoň přes angličtinu.

InterTran
Pokud chceme použít překlad textu z francouzštiny do češtiny, máme zřejmě k
dispozici pouze jediný volně dostupný systém InterTran firmy Translation
Experts. Připojíme se tedy k InterTranu, překopírujeme náš došlý dopis do
příslušného okénka a pomocí několika tlačítek zadáme, že jej chceme přeložit z
francouzštiny do češtiny. Výsledek, který získáme, se bude podobat tomu, co
vidíme v přiložené ukázce zde ovšem prezentuji český překlad anglické verze,
aby mohlo více čtenářů posoudit nejen jeho vlastní (ne)srozumitelnost, ale i
docela "zajímavý" vztah k originálu).
InterTran je bohužel ryzím příkladem systému překladu typu "slovo za slovo", se
všemi nectnostmi, které k tomu patří, ale navíc podle dost špatného slovníku.
Už jen díky tomu nám asi příliš nepomůže. Navíc se tento systém dopouští ještě
jedné velmi hloupé formální chyby, která může snížit smysluplnost výsledného
textu: bez jakéhokoli upozornění vypouští výrazy mezi některými znaky v našem
případě konkrétně adresu "<jeff@elda.fr>".

Babylonská rybka
Babylonská rybka (anglicky Babel Fish) je specializovaný živočich-tlumočník,
kterého lze nosit v uchu a se kterým si hrdinové vědeckofantastických románů
Douglase Adamse užívají dost legrace. Se stejně pojmenovaným a k podobnému
účelu určeným nástrojem se můžeme setkat pokaždé, když použijeme vyhledávací
stroj AltaVista. Nástroj skrývající se pod nabízenou funkcí Translate v
seznamech nalezených odkazů byl vyvinut ve spolupráci se známou firmou Systran,
výrobcem jednoho z nejstarších a relativně nejvýkonnějších systémů strojového
překladu na světě. Překládá v obou směrech mezi angličtinou a čínštinou,
francouzštinou, italštinou, japonštinou, korejštinou, němčinou, portugalštinou
nebo španělštinou, v obou směrech mezi francouzštinou a němčinou, a konečně
jednosměrně z ruštiny do angličtiny. Jako volně dostupná služba funguje na
internetu i vlastní Systran: na úvodní stránce stejnojmenné firmy máte možnost
vložit do okénka URL nebo přímo kratší text a nechat si jej přeložit z
angličtiny do francouzštiny, italštiny, němčiny, portugalštiny nebo
španělštiny, mezi francouzštinou a němčinou v obou směrech, a konečně z
francouzštiny, italštiny, němčiny, portugalštiny nebo španělštiny do angličtiny.
Překlad testovaného dopisu z francouzštiny do angličtiny dopadl prakticky
stejně, ať byl pořízen Babylonskou rybkou nebo přímo Systranem, jediný rozdíl,
který se objevil, byly občas proti originálu zdvojené mezery v produktu
vlastního Systranu. Výsledkem byla celkem srozumitelná anglická interpretace
dopisu, přestože obsahuje gramatické chyby a nepřeložená slova bohužel nejsou
nijak zvýrazněna.
Babylonská rybka v AltaVistě také pro zjednodušení ignoruje diakritická
znaménka ve francouzském textu, takže nerozpozná např. rozdíl mezi
francouzskými slovy "contrÖle" (česky "kontrola", "řízení") a
"contrÖlé" ("kontrolovaný", "řízený").

T-Mail
Zajímavou variantu výše popisovaných služeb, pokud jde o způsob použití,
představuje T--Mail (Translate-Mail), zaměřená čistě na automatizovaný překlad
elektronické pošty, k čemuž sama používá technologii AltaVista Babel Fish.
Služba T-Mail funguje následujícím způsobem. Napíšete dopis v některém z
přípustných vstupních jazyků (např. anglicky) a pošleme ho normálně na adresu
příjemce, který tento jazyk nemusí ovládat jen do pole Kopie (Cc) odesílaného
dopisu uvedeme adresu služby T-Mail odpovídající požadovanému směru překladu
(např. EN-SP@T--Mail.com pro překlad z angličtiny do španělštiny). Služba
T-Mail tak obdrží náš požadavek a následně pošle našemu adresátovi příslušný
překlad.

FreeTranslation
Dalším testovaným systémem byl FreeTranslation, nabízející rozsah jazykových
párů o něco menší než Systran (z různých jazyků do angličtiny a naopak). Systém
předpokládá správné "osazení" francouzského textu diakritickými znaménky, jinak
slova, v nichž chybí, prostě nepřekládá. I překlad textu s diakritikou však
vykazuje celkově spíše slabší volby ekvivalentů jednotlivých výrazů ve srovnání
se Systranem. Opět také dochází k vypadávání slov (např.výrazů v lomených
závorkách).

Služba Microsoftu
Další v řadě je Mendez iTranslator Online, nabízený v rámci služby Microsoft
Office Update Machine Translation Service. Disponuje podobným záběrem jazyků
jako Systran obousměrně mezi angličtinou a francouzštinou, italštinou,
němčinou, brazilskou portugalštinou nebo španělštinou, a dále rovněž obousměrně
mezi francouzštinou a němčinou, francouzštinou a italštinou, případně
španělštinou a italštinou. V našem pokusu však nepředvedl vyšší kvalitu než
Systran, spíše naopak. Systém Mendez iTranslator však na rozdíl od dosud
probíraných nástrojů disponuje jednou zajímavou vlastností: umožňuje ruční
nastavení "tématu textu" za účelem adekvátnějšího použití slovníků. Vybírat
můžete z těchto okruhů: všeobecný, obchodní, počítačový, právní, lékařský. Na
testovaném textu se však po dalších pokusech ukázalo, že jeho překlad
iTranslatorem se ani nastavením obchodního nebo počítačového zaměření nijak
nezmění.
Před prvním použitím Microsoft Office Update Machine Translation Service je
třeba si zřídit pomocí speciálního formuláře uživatelský účet s heslem na
serveru Microsoft Passport. Pak máte zaručeno použití iTranslatoru zdarma pro
texty do 750 slov (což je mírně více, než garantují některé jiné systémy např.
Babylonská rybka se omezuje na 150 slov).

Promt 2000
Relativně nejlepší překlad mého francouzského dopisu do angličtiny nakonec
předvedl ruský systém Promt 2000. Tento nástroj navíc umožňuje i volbu jazyka,
kterým komunikuje uživatel se systémem. Když vkládáte francouzský text, který
chcete přeložit, nabízí navíc v dolní části okna "klikací" klávesnici se
specifickými francouzskými písmeny. Je vidět, že si autoři s tímto systémem
prostě "vyhráli". Promt 2000 nabízí překlad v libovolném směru mezi angličtinou
a francouzštinou, němčinou nebo španělštinou, mezi francouzštinou a
španělštinou, mezi francouzštinou a němčinou, ale také (a tím se odlišuje od
všech zatím zde popisovaných a může získat ještě více bodů k dobru od
uživatelů, kteří opustili zdejší školy trochu dříve) mezi angličtinou a
ruštinou. V některých směrech překladu umožňuje opět i nastavení různých
tématických zaměření textu. Je docela zajímavé, že poslední z testovaných
nástrojů, systém Reverso, nabízený k volnému použití na internetu francouzskou
firmou Softissimo, se Promtu velice podobá, nejen výstupy, ale i "filozofií"
rozhraní jen ruština v něm chybí. Jako spoluautor je pod systémem také
podepsána stejná firma jako pod Promtem, Project MT, jejíž hlavní sídlo se
zřejmě nachází v Rusku.
Na rozdíl od všech ostatních systémů, které překládají přímo vložený text nebo
obsah zadaného URL (Microsoft Office Update Machine Translation Service jen
přímo vložený text), nabízí Promt 2000 navíc režim, ve kterém nám jeho formulář
zprostředkuje odeslání automaticky přeložené elektronické pošty (obdobně službě
T-Mail Promt inzeruje, že k tomu používá komponentu AspEm@il od firmy Persits
Software). Je zajímavé, že v tomto režimu nabízí Promt i některé směry
překladu, které se v ostatních režimech (text, URL) neobjevují, např. z
francouzštiny, italštiny či němčiny do ruštiny. Bohužel však výsledky ukazují,
že v těchto případech jde jen o jakousi demoverzi, která nedokázala přeložit
ani celý můj testovací dopis (překlad byl "ustřižen" uprostřed poslední věty s
upozorněním na omezení systému).

text ON-LINE
Plnou verzi tohoto článku, včetně výsledných textů, které poskytly další
překladové služby, najdete na serveru Computerworldu (http://www.cw.cz).

Adresy překladatelských služeb:
Babel Fish: http://www.altavista.com, případně přímo
http://babelfish.altavista.com
FreeTranslation: http://www.freetranslation.com
InterTran: http://www.tranexp.com:2000
Mendez iTranslator Online: http://officeupdate.lhsl.com
Promt 2000: http://www.translate.ru
Reverso: http://www.reverso.net
Systran: http://www.systransoft.comKomentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.