Překročili jsme milion

Jak vyplývá z nejnovějšího průzkumu společností Markent a Deloitte & Touche, provedeného mezi 2 123 respondenty z obe...


Jak vyplývá z nejnovějšího průzkumu společností Markent a Deloitte & Touche,
provedeného mezi 2 123 respondenty z obecné populace, vzrostl počet uživatelů
Internetu v České republice na 1,2 mil. lidí.
Častých uživatelů Webu, kteří k němu přistupují více než jednou týdně, je
přitom téměř 450 tisíc, což představuje asi 6 % dospělých obyvatel ČR. Právě
tato skupina je cílem veškerých komerčních aktivit na Internetu včetně prodeje
reklamy a provozovatelů elektronických obchodů.
Větší počet je přitom stále tzv. příležitostných uživatelů, kteří přistupují k
Internetu nejvýše jednou týdně. Typickými představiteli příležitostných
uživatelů jsou občasní návštěvníci internetových kaváren, knihoven, případně
akcí a výstav, na kterých je k dispozici přístup k Webu. Tato skupina dnes čítá
více než 750 tis. lidí neboli 10 % dospělé populace. Uživatelů, kteří
přistupují k Internetu méně než jednou měsíčně, je v rámci této skupiny jen
zanedbatelné množství.
Celkový počet lidí, kteří už někdy přišli do styku s Internetem, tedy v ČR činí
1 202 090, což je celých 16 % dospělé populace. Zbývajících 84 % (6,3 mil.
lidí) však zatím s Internetem do styku nepřišlo. Při srovnání těchto údajů s
průzkumem provedeným před rokem se ukazuje, že zatímco mírně klesá podíl
příležitostných uživatelů, výrazně se zvyšuje podíl častých uživatelů.
Pokud jde o strukturu podle pohlaví, výsledky průzkumu ukazují, že na českém
Webu dochází k výraznému nárůstu počtu žen. Zatímco v březnu 1999 činil jejich
podíl 29 %, za jediný rok se zvýšil na 36 %. Český Internet tak následuje vývoj
tohoto média v jiných zemích. V zemích, kde je Internet více rozšířen, je podíl
žen ještě výraznější např. v USA již ženy na Webu převažují. Průzkum, ze
kterého pocházejí tyto údaje, je zatím jediným, který zjišťoval počet uživatelů
českého Webu pomocí dotazů, kladených běžné populaci. To umožňuje získat
přesnější údaje než při využití údajů o návštěvnosti jednotlivých serverů.
0 1334 / ramn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.