Přenášejte si svá čísla

Podrobnosti o praktické realizaci služeb umožňujících přenositelnost čísel v rámci pevné telefonní sítě a předn...


Podrobnosti o praktické realizaci služeb umožňujících přenositelnost čísel v
rámci pevné telefonní sítě a přednastavení alternativního operátora jako
standardního poskytovatele telefonní služby zveřejnili představitelé
společnosti Český Telecom. Obě služby budou spuštěny v zákonem stanoveném
termínu, tedy ke 31. 12. 2002.
Služba CPS (Carrier Pre-Selection) umožňuje pevné nastavení operátora, přes
kterého mají být realizována telefonní volání. Rozlišují se přitom vnitrostátní
a mezinárodní volání. V praxi volba proběhne tak, že si zákazník objedná službu
u operátora, jenž pak u Českého Telecomu zajistí její aktivaci. Ta by měla být
provedena do 7 pracovních dní. Služba NP (Number Portability) umožňuje přenos
čísla v případě stěhování účastníka (v rámci stejné tarifní oblasti) nebo při
přechodu k jinému operátorovi. Ve druhém případě účastník nejprve zruší službu
u stávajícího operátora a poté ji objedná u operátora nového. Maximální lhůta
pro přenos čísla byla stanovena na 15 pracovních dní. Na přípravě nových služeb
Český Telecom podle svých představitelů spolupracuje již od dubna 2001 s
operátory sdruženými v APVTS. Dosažené dohody jsou formulovány do tzv.
standardů, které reviduje a schvaluje ČTÚ.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.