Přenositelná čísla u mobilů

České komunikace s novými pravidly Zákon o elektronických komunikacích, který má nahradit současný telekomunikační ...


České komunikace s novými pravidly
Zákon o elektronických komunikacích, který má nahradit současný telekomunikační
zákon, schválila naše vláda. Účinnosti má nabýt v lednu příštího roku. Předloha
se vztahuje nejen na operátory veřejných telefonních a datových sítí, ale i na
provozovatele kabelových televizí a digitálního vysílání.
Jednou z nejzajímavějších novinek je bezesporu přenositelnost telefonního čísla
v rámci mobilních sítí. Ta má být uvedena do provozu do poloviny příštího roku,
avšak již dnes poukazují někteří provozovatelé na to, že to zřejmě z časových
důvodů nestihnou. Podle nich je reálná doba implementace změn, které údajně
přijdou na stovky milionů korun, okolo dvou let.
Pozmění se i role regulátora. Regulaci trhu bude podle návrhu zákona vykonávat
Český telekomunikační úřad (ČTÚ), bude jej ale řídit pětičlenná rada, jejíž
regulační rozhodnutí mohou být následně přezkoumána soudem. Zrušen byl i
dosavadní licenční systém a výkon činnosti už nebude podléhat živnostenskému
zákonu, ale pouze registraci u ČTÚ.
Co se týče univerzální služby, ta zůstává zachována. Nově však podle návrhu
zákona bude moci být každá dílčí služba poskytována jiným subjektem, navíc i na
pouhé části území státu. Pro zajištění univerzální služby bude regulační úřad
dokonce vypisovat výběrová řízení a hospodaření s účtem univerzální služby bude
veřejné.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.