Přenositelnost čísel zas tak výhodná není

Byrokratické překážky kladené tuzemskými mobilními operátory vrhají neblahý stín na průběh přenositelnosti čís...


Byrokratické překážky kladené tuzemskými mobilními operátory vrhají neblahý
stín na průběh přenositelnosti čísel v mobilních sítích.

V souladu se vstupem do Evropské unie se Česká republika zavázala k zavedení
přenositelnosti mobilních čísel. Předpis vešel v platnost letos, a od 15. ledna
mohou zákazníci jednoho mobilního operátora přejít ke druhému, aniž by museli
změnit své stávající telefonní číslo. Přechod k jiné mobilní společnosti však
nebude tak snadný, jak se původně očekávalo. A to i přesto, že koncová cena za
přenesení mobilního čísla bude pro zákazníka velmi nízká až symbolická.

Výhody jen za smlouvu
Jak tomu bylo dosud, i u přenositelnosti čísel (MNP, Mobile Number Portability)
jsou největším přínosem pro operátory zákazníci s tarifem a především firemní
klientela. Těmto zákazníkům se přenesení čísla vyplatí nejvíce. Za uzavření
smlouvy na dobu určitou (či za její nutné prodloužení, případně za přechod z
jakékoli předplacené služby) získají služby operátora za zvýhodněných podmínek
a k tomu určité bonusy, jako například volné minuty, SMS nebo přístup k
internetu. Sdružení ochrany spotřebitelů (SOS) však varuje. "Doporučuji všem
zájemcům o MNP, aby uzavření dlouhodobé smlouvy pečlivě zvážili. Vysoké smluvní
pokuty jim mohou fakticky znemožnit využít nových výhod a slev, se kterými
operátoři přijdou až následně," radí Tomáš Liškutín ze sdružení SOS.
Za přenesení čísla si T-Mobile účtuje až do konce března jednu korunu stejně
jako Vodafone, Eurotel příchozím paušálním klientům nebude účtovat nic. O
poznání hůře jsou na tom uživatelé předplacených služeb, pro něž přenést si
číslo k novému operátorovi nebude až tak lákavé. Například u T-Mobilu zaplatí
zájemci za přenesení twistového čísla 499 korun (získají ale počáteční kredit
ve výši 300 Kč). Ceny však nejsou definitivní a již brzy může poplatek za
přenesení čísla významně vzrůst. Operátoři se totiž různí v názorech na výši
částky, kterou by si měli mezi sebou za přenesení účtovat, a to od necelých 100
Kč po téměř 2 000 Kč. Jejich spor nyní řeší Český telekomunikační úřad, který
tak zřejmě rozhodne o osudu mobilní přenositelnosti v České republice.
Na zahraničních trzích má přenesení čísla různé podoby. Někde je zcela zdarma,
jinde zase tamní operátoři požadují po zákaznících poplatek až do výše desítek
eur. Například v Německu, kde bylo MNP zavedeno v roce 2002, je účtován
poplatek 25 eur. V Rakousku operátoři spustili přenositelnost o dva roky
později a po zákaznících požadují v průměru 15 eur.

Dlouhá procedura ověření
Zásadnější problémy, než jsou ceny, však lze spatřovat v samotném průběhu
přenesení mobilního čísla, které s sebou přináší nutnost kontaktu s oběma
operátory a potřebné ověřování zákazníka (vyrovnané závazky s opouštěným
operátorem), jež podle rozhodnutí ČTÚ dává jednotlivým operátorům téměř
libovolný prostor pro realizaci vlastních, a tedy i rozdílných interních
procesů, a časově se proto může dosti protáhnout. Úkon přechodu by oficiálně
neměl být delší než 14 dní, přesto ale může z výše uvedených důvodů trvat i
déle. "Vzhledem k rozdílnému přístupu ověřování zákazníka u všech operátorů
může přenos trvat i měsíc," uvedl Jakub Hrabovský, tiskový mluvčí Vodafonu.
Naopak výměna předplacených karet by mohla proběhnout v průběhu dvou hodin.
Nemalé potíže se mohou objevit i u nákladů spojených na přenesených číslech. Ty
totiž vznikají u obou operátorů, a pokud budou "mezioperátorské" poplatky za
přenos příliš vysoké, hrozí nebezpečí, že dotaci poplatku za přenesení čísla
pocítí zákazníci přímo snížením jiných subvencí (například za nový mobilní
telefon nebo za jiné finanční zvýhodnění služeb). "I z toho důvodu by si měl
zákazník dobře rozmyslet, zda bude pro něj dostatečně jednoduché, cenově
dostupné (tedy jestli se dotace přenosu nepromítne například do prodloužení
smlouvy) a rychlé přejít k jinému operátorovi," dodal Hrabovský. Zákazníci by
však měli vzít v potaz i skutečnost, že MNP představuje pouze přenositelnost
čísla a nikoliv s ním původně spojených služeb. Neexistuje tudíž žádná garance
toho, že u nového operátora budou moci odebírat stejné služby jako u
stávajícího.

Nic extra se od MNP nečeká
Přestože mobilní operátoři od přenositelnosti mobilního čísla nečekají žádné
zásadní změny na trhu, žádost o přenesení čísla k jinému operátorovi podaly
nicméně hned první den stovky zájemců. Jak ale operátoři uvedli, čísla nejsou
konečná, protože řada z těchto uživatelů se může ještě rozmyslet, nebo nebudou
splňovat podmínky pro úspěšný přenos. Eurotel, T-Mobile i Vodafone však
předpokládají, že během prvního roku v České republice využijí tuto službu
zhruba dvě procenta uživatelů mobilních služeb (v tuzemsku je nyní více než 11
milionů aktivních SIM karet), což reprezentuje zkušenosti evropských operátorů,
kteří již MNP zavedli.


Využití služby ve světě nesplnilo očekávání
Zkušenosti ze zahraničí, kde MNP funguje již tři čtyři roky, mluví o tom, že z
celé báze ji využijí maximálně 2 % uživatelů a že po půl roce se měsíční
"churn" (odchod zákazníků) vrací k normálu. Například ale v Belgii si v průměru
převedlo číslo přes 7 % uživatelů za rok, v Anglii 5 %, naopak v Německu či
Francii využilo MNP ročně pouze 0,4 % zákazníků. Ve skandinávských zemích,
které využívají centralizované řešení, kdy zákazníci vyřizují vše z jednoho
místa a přes jednoho operátora, je to ale mnohem více. Podle Hrabovského z
Vodafonu zde přechází ročně až kolem 10 % zákazníků. "Nejsou zřídkavé případy,
kdy to lidé vyzkoušejí, a pokorně se vrátí k původnímu operátorovi. Zdá se
tedy, že bariéra zachování čísla zřejmě není tím hlavním motivem, který
zákazníka drží u stávajícího operátora," doplňuje Martina Kemrová z T-Mobilu.
Obecně lze říci, že všude ve světě bylo zavedení přenositelnosti mobilních
čísel finančně velmi náročné a celkové využití služby nesplnilo očekávání
operátorů. Jen u nás dosáhne investice všech operátorů přibližně 1 miliardy
korun.


Jak přechod k jinému operátorovi probíhá
Zatímco cenu za přenesení čísla hradí zákazník pouze jednomu operátorovi (tzv.
one-stop shopping), tomu novému, vlastní proces přenesení bude realizován
formou tzv. two-stop shoppingu, kdy zákazník bude muset kontaktovat oba
operátory. Operátoři si přitom způsob přechodu představují následovně: Nejprve
zákazník podá žádost u vybraného operátora, ke kterému přechází, na jejímž
základě obdrží číselný kód (tzv. identifikační kód objednávky), který bude
využívat při komunikaci s oběma operátory. Poté musí zákazník doručit svému
původnímu operátorovi výpověď, a to nejpozději 10 dnů od podání objednávky, a
zároveň požádat o ověření objednávky, které trvá zhruba 5 dní. Nakonec pak
kontaktuje svého nového operátora a dojedná s ním konkrétní den přenosu. Staré
číslo mu přitom zůstane, ale dostane novou SIM kartu s tím, že vlastní
přenesení čísla proběhne v nočních hodinách (telefon bude funkční pro tísňová
volání). O tom, do jaké sítě zákazník volá, bude přitom informován
prostřednictvím automatického hlasového upozornění před započetím hovoru.
Technické řešení MNP, které se skládá z referenční databáze přenášených čísel a
z objednávkového systému, umožní provést až 3 000 portací denně.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.