Přenosná mobilní čísla

Nový zákon o elektronických komunikacích, který předpokládá možnost přenositelnosti telefonních čísel mobilů, p


Nový zákon o elektronických komunikacích, který předpokládá možnost
přenositelnosti telefonních čísel mobilů, přinese podle společnosti Capgemini
zlevnění služeb mobilních operátorů v České republice
Přenositelnost mobilních telefonních čísel odstartuje na českém trhu další vlnu
boje o zákazníka. Odbouráním bariéry přechodu mezi mobilními operátory dojde ke
zploštění trhu a k vyhranění operátorů. Zavedení přenositelnosti čísel je pro
operátory příležitostí a jejich úspěch bude záviset na tom, jak se této
příležitosti zhostí.
Po spuštění přenositelnosti mobilních čísel budou mít tuzemští spotřebitelé
možnost přejít pohodlně ke konkurenčnímu poskytovateli mobilních telefonních
služeb. Praxe ze zemí, kde Capgemini působí, naznačuje, že můžeme očekávat
další snižování cen za služby mobilních operátorů. Přenositelnost uvítají
zejména firemní zákazníci, pro které jsou změny v telefonních číslech spojeny s
nejvyššími náklady. Pro rychlé fungování služby je však kritická komunikace
mezi operátory navzájem řešení, které bude vytvořeno ve spolupráci všech
operátorů, může mít diferencovaný dopad na kvalitu, na provozní náročnost a
potažmo na cenu služeb.
Mobilní operátoři se budou muset vyrovnat s implementačními a následnými
provozními náklady, které přenositelnost čísel přinese. Je zřejmé, že v
důsledku růstu nákladů a zvýšení konkurence na trhu dojde k poklesu jejich
marží, tvrdí společnost Capgemini.
Podle společnosti Capgemini lze očekávat tři základní přístupy, kterými se
mobilní operátoři v ČR se zavedením přenositelnosti mobilních čísel vyrovnají.
Aktivní přístup spočívá v poskytování nových nabídek pečlivě vytipovaným
segmentům klientů. Právě tento přístup bude zahrnovat využití přenositelnosti
čísel v reklamní kampani spojené se snižováním cen. Obranný přístup bude naopak
spočívat ve snaze zamezit v maximální možné míře odlivu klientů ke konkurenčním
operátorům. Pasivní přístup znamená víceméně indiferentní postoj k celému
problému. Jak ukazují zkušenosti firmy Capgemini, největší šanci na zisk nových
klientů bude mít ten operátor, který začne nejdříve s přípravami a pochopí, co
přesně může od přenositelnosti v českých podmínkách očekávat. Operátoři by prý
neměli podcenit množství práce, které je spojené s implementací služby
přenositelnosti mobilního čísla.
Velmi obtížná bude pro mobilní operátory správná segmentace zákazníků.
Zkušenosti z USA ukazují, že nejvyšší sklon ke změně operátora mají klienti,
kteří měsíčně utratí nejvíce, tedy velké firmy. Avšak v Hongkongu či Velké
Británii patřilo nejvíce přenesených čísel klientům s nízkými výdaji tedy těm,
kteří mají pro operátory nejnižší přínos a kteří jdou za nejlevnějšími
nabídkami.
Nevýhodou pro klienty mobilních operátorů může být ztráta přehledu o cenách za
volání, neboť nebude možné rozlišit jednoduše operátora volaného čísla podle
předčíslí. Klient tak nebude v dané chvíli vědět, zda volá za sazbu v rámci
jedné sítě nebo zda volá do sítě jiné.
V západní Evropě vyřešili operátoři tento problém vytvořením internetové
databáze, ve které si zákazník může ještě před voláním zjistit, který operátor
právě dané číslo provozuje. Očekávat lze také sjednocení či významné přiblížení
sazeb za volání do všech sítí.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.