Přenosné počítače a podniková data

Rok 2001 můžeme považovat za přelomový z toho hlediska, že se kapesní počítače v souvislosti s postupným nasycením...


Rok 2001 můžeme považovat za přelomový z toho hlediska, že se kapesní počítače
v souvislosti s postupným nasycením spotřebitelského trhu začaly vymaňovat z
kategorie jednoduchých stroječků pro osobní potřebu a začalo se intenzivněji
uvažovat o jejich možném nasazení a využití v podnikovém prostředí. Dnes můžeme
konstatovat, že je tento proces v plném proudu.
Možnost bezdrátové komunikace je v této situaci klíčovou součástí smysluplného
nasazení handheldů a notebooků ve firmách pokračující adopce standardů 802.11b
a Bluetooth je v tomto smyslu pozitivním faktorem. Je však nezbytné dobře
zabezpečit podniková data a před zprovozněním bezdrátového přístupu k nim
stanovit vhodnou bezpečnostní politiku. Např. nejcitlivější firemní data je
vhodné zpřístupnit pouze prostřednictvím VPN (Virtual Private Network) nebo
pomocí jiné seriózní metody. Vybavení zaměstnanců přenosnými počítači
pochopitelně přináší také nutnost vybudování příslušné infrastruktury
bezdrátové sítě.

IEEE 802.11b
V současné době se podpoře většiny předních výrobců přenosných počítačů těší
standard IEEE 802.11b důkazem je ostatně i test notebooků v tomto čísle CW.
802.11b (označovaný také Wi-Fi) je bezdrátové rozšíření Ethernetu, které
uživatelům nacházejícím se v dosahu přístupového bodu umožňuje bezdrátový
přístup do podnikové sítě s přenosovou rychlostí až 11 Mb/s. (V praxi ale mnozí
uživatelé uvádějí jako typickou hodnotu 350 Kb/s, neboť šířka pásma je sdílena
všemi uživateli připojujícími se k danému přístupovému bodu.) Wi-Fi pracuje na
frekvenci 2,4 GHz s dosahem 30-45 metrů v budově a až 450 metrů venku.
Některé z firem už dnes volí implementaci 802.11b a v každém podlaží svého
sídla budují příslušnou bezdrátovou infrastrukturu namísto instalace kilometrů
kabeláže. V kombinaci s flexibilními a interoperabilními aplikacemi založenými
na XML a Javě pak v podstatě máte recept na budoucí podobu IT. Podporu tohoto
standardu zahrnují také Windows XP a Windows CE .Net (802.11b i Bluetooth jsou
vlastně podporovány už v současných Pocket PC 2002). Nejinak je tomu i v
high-endových modelech PDA společnosti Palm, které se taktéž ze všech sil snaží
udržet ve hře o firemní zákazníky (ačkoliv v minulosti byla její zařízení
oblíbena právě pro svoji jednoduchost, tj. vlastnost, která byla klíčová právě
pro použití PDA jakožto čistě osobního asistenta). V dohledné době se objeví
rychlejší verze uvedeného standardu 802.11a (tzv. Wi-Fi 5 pracuje na frekvenci
5 GHz), která nabídne přenosovou rychlost 54 Mb/s, bohužel však s kratším
dosahem, navíc bude chybět kompatibilita s dosavadní verzí.

Bluetooth
Konkurenční standard Bluetooth pracuje taktéž v pásmu 2,4 GHz, avšak s menším
dosahem, cca 10-90 metrů, a s nižšími přenosovými rychlostmi (384-720 Kb/s).
Zastánci této technologie ale rádi argumentují tím, že ve světě Bluetooth budou
uživatelé po vstupu s bezdrátovým přístrojem do místnosti ihned "rozpoznáni"
Bluetooth zařízeními, která se nacházejí poblíž (např. laserové tiskárny).
Silným argumentem při srovnání s ostatními bezdrátovými technologiemi pak mají
být výrazně nižší náklady.
Přijetí toho standardu ale probíhá o poznání pomaleji jedním z důvodů je
především stále ještě malá nabídka produktů. Není mimochodem podporován ani ve
Windows XP (na rozdíl od 802.11b). Věci se však začínají dávat do pohybu např.
výrobci jako IBM, Toshiba nebo Sony uvedli notebooky, které mají vestavěno
rozhraní 802.11b i Bluetooth. I Microsoft tvrdí, že jakmile bude nabídka
takových produktů dostatečně široká, lze počítat i s jeho podporou.
Nejoptimističtější předpovědi tvrdí, že implementace této technologie do čipů
bude v budoucnosti natolik levnou záležitostí, že ji najdeme úplně všude.
Pozadu poslední dobou nezůstávají s podporou Bluetoothu ani výrobci PDA a
mobilních telefonů.
V souvislosti s nástupem PDA kombinovaných s mobilním telefonem nebo tzv.
webových telefonů je třeba vzít v úvahu i přenos dat přes GPRS, v budoucnu pak
prostřednictvím sítí 3. generace. Tyto technologie však nabízejí ve srovnání s
uvedenými standardy nižší rychlost, výhodou je naopak možnost přístupu k datům
prakticky odkudkoliv.
V současné chvíli je třeba přiznat silnější postavení standardu 802.11b (i
přesto, že je třeba vyřešit ještě spoustu problémů např. rádiové rušení,
bezpečnost, konsolidaci nezávislých sítí WLAN). I tak však nabízí flexibilní
řešení za přijatelné náklady pro ty firmy, které chtějí vstoupit do oblasti
bezdrátové komunikace. Současně se však vyplatí pozorně sledovat vývoj v
oblasti Bluetoothu a mobilních technologií (např. v situaci, kdy uživatel
potřebuje přístup pouze k textovým informacím, zato však opravdu odkudkoliv,
bude nejlepším řešením mobilní síť 3G).

Mobilní middleware
Jednou z cest, jak zpřístupnit firemní data, je instalace klientského softwaru
na přenosný počítač tj. PDA typu Palm či Pocket PC nebo notebook. Dále je pak
třeba nainstalovat synchronizační server, který je připojen přímo k
back--endovému systému, jako např. databáze DB2 či Oracle, použitím Open
Database Connectivity nebo jiných standardních protokolů.
Tyto systémy nicméně typicky podporují pouze jeden typ mobilního zařízení a
jedinou back--endovou aplikaci. Jiný přístup použití webového aplikační a
poskytnutí přístupu prostřednictvím browseru zase vyžaduje přepracování
webových stránek tak, aby odpovídaly obrazovkám jednotlivých typů mobilních
přístrojů.
Tyto problémy řeší bezdrátové brány, jako např. Wireless Business Engine firmy
Infowave nebo EveryPlace Suite společnosti IBM. Fungují jako middlewarová
vrstva mezi back-endovými aplikacemi a přenosnými zařízeními, přičemž mohou
sloužit jako kontrolní bod pro mobilní přístup k několika aplikacím.
Většina výrobců nabízí rozhraní pro širokou paletu handheldů a několik běžných
back-endových aplikací jako e-mail apod. Taková brána obvykle nabízí jednu nebo
více z následujících vlastností, resp. funkcí:

Automatická detekce typu klientského zařízení
- filtrované náhledy dat a renderování (transcoding) obsahu pro menší obrazovky
nebo konvertování HTML stránek na Wireless Markup Language (WML)
- lepší propustnost bezdrátových sítí použitím komprese či jiných akceleračních
technik (Jeden z problémů souvisejících s výkonností bezdrátových sítí se týká
např. komunikačních protokolů. Browser pro WAP, tj. Wireless Aplication
Protocol, používající UDP/IP protokol je navržen pro minimalizaci režie
síťového protokolu, tzv. network protocol overhead. Avšak pro handheldová
zařízení může být preferováno rozhraní HTML prohlížeče s přístupem přes HTTP.
Ten ale vyžaduje TCP/IP, jehož použití v bezdrátových sítích poněkud vázne.
Bezdrátové brány používají pro minimalizaci této režie a zrychlení spojení
proprietární kompresní techniky.)

Šifrovací techniky pro zabezpečení datového toku
Perzistenci dané session řešením problémů a latencí bezdrátové sítě a jejími
výpadky (Brána funguje jako buffer mezi vzdáleným zařízením a aplikací použitím
technik jako network spoofing pro zajištění nepřetržitého průběhu dané session
i v případě, že vzdálený uživatel dočasně ztratí spojení.)
Oblast bezdrátových řešení zahrnuje poměrně širokou nabídku, ale očekává se
(např. v souvislosti s loňským zánikem firmy NetMorf), že může dojít i k
postupnému zmenšení tohoto trhu. To by teoreticky mohlo způsobit problémy IT
manažerům, kteří jsou odkázáni na jediného dodavatele bezdrátové brány,
využívající zákaznicky přizpůsobené proprietární technologie. "Myslím si, že
některé z těchto společností postupně zmizí," potvrzuje tuto tezi James
Governor, analytik ze společnosti Illuminata.
Většina prodejců se přitom velmi dobře orientuje v problematice samotných
bezdrátových systémů, ale slabší stránkou jejich produktů je integace s legacy
nebo zákaznickými aplikacemi. Governor je přesvědčen o tom, že přežijí
především firmy jako IBM, které jsou schopny nabídnout řešení, které dokáže
vyhovět ve všech směrech. Menší dodavatelé se přes tyto problémy mohou přenést
uzavíráním partnerské spolupráce příkladem může být společnost Wireless
Knowledge, která uzavřela strategické partnerství s firmou Microsoft. Governor
tvrdí, že servery bezdrátových systémů budou integrovány do aplikačních serverů
společností jako BEA Systems či IBM. Mike McGinnis, ředitel pro oblast
mobilního e-businessu v IBM, říká, že ačkoliv jejich bezdrátová brána
EveryPlace Suite je dobře integrována do aplikačního serveru WebSphere, obě
řešení zůstávají fyzicky samostatná.
"Co je hlavní faktorem pro škálovatelnost webového aplikačního serveru? Je to
transakční zatížení. V případě bezdrátové brány je však důležitý počet
připojených klientů a není podstatné, jestli v určitém okamžiku provádějí
nějaké transakce, nebo ne. Škálovatelnost obou řešení má tedy odlišné příčiny,"
dodává.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.