Přenosy větších objemů dat

Stále rostoucí objemy dat protékající přenosovými sítěmi, spolu s očekáváním dalšího významného růstu využ


Stále rostoucí objemy dat protékající přenosovými sítěmi, spolu s očekáváním
dalšího významného růstu využívání videoaplikací, nutí provozovatele těchto
sítí stále zvyšovat jejich kapacitu. Existují v podstatě dva základní přístupy
k řešení tohoto problému přičemž jedno spočívá v instalaci stále dalších
přenosových cest a druhé v lepší správě cest stávajících.
K usnadnění druhého z uvedených přístupů, tedy k umožnění přenosu většího
objemu dat stávajícími spoji, má posloužit WaveStar BandWidth Manager, který
představila firma Lucent Technologies. Jedná se o produkt, který umožňuje
efektivně přidělovat pásma pro různé druhy provozu a tím podle zástupců Lucentu
snížit náklady na správu pásma např. ve veřejných telefonních sítích až o 60 %.
WaveStar lze použít bez nutnosti změny současného zařízení ústředen. Novinka
zpracuje až půl terrabitu dat za sekundu, její první praktické nasazení se
plánuje v infrastruktuře podmořského optického kabelu firmy Tyco Submarine
Systems. První verze bude uvolněna ve 4. čtvrtletí tohoto roku a bude
podporovat SONET (Synchronous Optical Network), pozdější verze pak mj. také ATM
nebo IP.
(pen)
8 0549 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.