Přepínač pro SAN architekturu

Nový stohovatelný SAN (Storage Area Network) přepínač firmy QLogic SANbox 5200 přináší připojení o rychlosti 10 Gb/...


Nový stohovatelný SAN (Storage Area Network) přepínač firmy QLogic SANbox 5200
přináší připojení o rychlosti 10 Gb/s. Při našem testu se ukázalo, že se toto
zařízení snadno instaluje, velmi efektivně spravuje a nabízí zajímavé a
inovativní funkce, nicméně průměrný výkon.
QLogic prodává svůj SANbox 5200 s nálepkou "jednoduchost", což je vzhledem k
přibalenému manuálu pro rychlou instalaci a průvodci pro nastavení zařízení
termín odpovídající. Proces instalace dále ulehčují detailní údaje (technické
informace) poskytované konfiguračním průvodcem.
Jakmile byl SANbox 5200 nainstalován a nastaven, bylo třeba připojit testovací
zařízení. Tento proces by si zasloužil určitá vylepšení, poněvadž nálepky na
portech přepínače ztěžují nalezení konkrétního portu. Přepínač podporuje tzv.
beaconing (indikaci výstražných zpráv) diagnostický mechanismus sloužící k
nalezení určitého portu v rámci SAN přepínače, avšak pouze na per-switch bázi.
Při reálném nasazení by naše testovací zařízení nahradily adaptéry hostitelské
sběrnice a připojení k dalším přepínačům. To může vzhledem k problémům s
interoperabilitou, jimiž je odvětví SAN zamořeno, znamenat výzvu pro každý
Fibre Channel SAN přepínač. Výrobce tak na svých webových stránkách nabízí
účelného průvodce interoperabilitou.

Silná správa
Po nastavení doménového ID na přepínači (unikátní číslo sloužící k identifikaci
přepínače) bylo nutné zařízení resetovat, aby se změna projevila. To za
normálních okolností samozřejmě nepředstavuje žádný problém, ale SANbox Manager
(správní software switche) nás předem nevaroval, prostě pracoval a resetoval se
veškerý provoz na přepínači se tak neočekávaně zastavil.
Vestavěné funkce pro správu jsou působivé; tuto funkcionalitu zajišťuje
všudypřítomná aplikace SANbox Manager. Její diagnostický nástroj je vybaven
obzvláště dobře a nabízí funkce, jako je například Fabric View aplikace pro
monitorování v reálném čase, která vytváří grafy propustnosti a chyb na
jednotlivých portech a správce událostí s podporou vyhledávání, filtrování a
třídění. Bohužel u některých událostí hlášených těmito nástroji nebyly k
dispozici podrobnější informace.
Centralizovaná správa pomocí SANbox Manageru je přínosem pro monitorování
stohovatelného přepínače, nicméně administrátor přesto musí většinu nastavení
provést postupně po jednotlivých přepínačích, což může být překážkou při (pře)
nastavování většího počtu switchů.
Při nastavování voleb v nástroji Fabric View má správce k dispozici dynamicky
sestavený pohled na topologii všech přepínačů a jejich vzájemných propojení.
Jednotný rozbalovací pohled přináší v grafickém podání informace o přepínači a
stavu jednotlivých portů. Rozsáhlá škála počítadel v reálném čase zobrazuje
statistiky o provozu na rozhraní Fibre Channel, chybách a stávající konfiguraci
portů.
Mezi nejpozoruhodnější funkce SANboxu 5200 patří podpora čtyř 10Gb Fibre
Channel portů na každé stohovatelné jednotce. Takto je stohování efektivní a
není nutné odebírat kapacitu celkem šestnácti 2Gb portů určených pro vzájemné
propojení přepínačů (ISL, Inter Switch Links) a také se snižuje celkový počet
nutných přepínačů.
Další pozoruhodnou funkcí tohoto zařízení je I/O StreamGuard. Jakmile se
zařízení přihlásí na strukturu SAN, vygeneruje upozornění o změně struktury
sítě, kterou je nutno přenést a zpracovat na ostatních zařízeních, což způsobí
mírné přerušení provozu. Takové upozornění má kritickou povahu v případech, kdy
se změní stav zařízení pro ukládání dat, ale je zbytečné pro hostitelské
počítače a serve-ry, které k těmto zařízením přistupují. I/O StreamGuard
potlačuje taková upozornění hostitelským počítačům, a tím odvrátí očekávaný
výpadek v propustnosti.

SANbox v provozu
Na zařízení složeném z jednoho přepínače jsme při obousměrném provozu mezi
dvojicemi portů naměřili propustnost dosahující nominální kapacity linky a
latenci nižší než 10 ms. Při náročnějších vícecestných testech, kdy jsme data
posílali cyklicky na všechny ostatní porty, jsme však zaznamenali propad
výkonu. V nejhorším případě u plně vícecestné konfigurace a malé velikosti
rámců (60 bajtů) byl výsledkem 4% pokles propustnosti u každého portu. Přesto
lze říci, že rozdělení propustnosti mezi jednotlivé porty bylo u všech testů
rovnoměrné.
Pokud konfigurace SANbox 5200 přeroste rámec jednoho přepínače, dojde k
zapojení 10Gb/s ISL do struktury sítě. Ověřili jsme, že jeden 10Gb ISL může
dosáhnout maximální propustnosti 1 255 MB/s, což je pouze o trochu méně než u
šesti 2Gb/s portů a latence nepřesahuje 9 ms. Rovnoměrné rozdělení propustnosti
(dosahující mezi jednotlivými porty hodnoty rovnající se nominální kapacitě
linky) se udrží i v případech, kdy je provoz přenášen napříč ISL. SANbox 5200
se také dobře zotavuje při selhání ISL (nezbytná je existence více cest mezi
jednotlivými přepínači). Naměřili jsme čas 59 ms.
Výrobce doporučuje rozšiřování struktury přepínačů až do 4 stohovatelných
jednotek, tedy celkem 64 uživatelských portů. K doporučeným postupům také patří
jeden ISL hop mezi jednotlivými přepínači a vytvoření více cest ke všem
přepínačům. Takový postup přináší nejlepší výkon v případech, kdy je vyžadována
redundance.
Pokud jsme provoz vyhnali "nadoraz", zjistili jsme 7% pokles oproti teoretické
maximální propustnosti u velkých rámců a 14% propad u malých rámců.
Ověřili jsme si, že SANbox 5200 je schopen vykonat nahrání a aktivaci kódu i
při zátěži což jej výrazně odlišuje od dalších přepínačů na tomto segmentu
trhu. Vyzkoušeli jsme také, jakým způsobem je přepínač schopen zotavit se v
případě výpadku napájení. Poté, co došlo k návratu do provozuschopného stavu (2
min 32 s), jsme nezjistili žádné reziduální problémy.
Celkově má tento produkt prostor pro zlepšení výkonu, nicméně díky
jednoduchosti a inovativním funkcím si v našem celkovém hodnocení vedl velmi
solidně.

QLogic SANbox 5200
+snadná instalace, silná správa, inovativní funkce
-při využití více než dvou stohovatelných přepínačů může dojít k zahlcení
datové cesty
Prodejce: Coma zálohovací systémy, www.coma.cz
Cena: 736 dolarů za jeden port (výpočet na základě 4 přepínačů ve stohu, z
nichž každý má 16 2Gb/s portů, 4 10Gb/s porty a 6 10Gb/s měděných XPAK
konektorů)

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.