Přepínání rychlostí světla

Společnost Lucent Technologies uvedla 9. 11. první komerční velkokapacitní plně optický přepínač s názvem WaveStar ...


Společnost Lucent Technologies uvedla 9. 11. první komerční velkokapacitní plně
optický přepínač s názvem WaveStar LambdaRouter. Ten by měl být minimálně
10krát rychlejší než stávající přepínače. Kromě toho má síťovým operátorům
ušetřit více než 25 % provozních nákladů.
Převratné je použití technologie MicroStar, která umožňuje plně optické
přepínání. Doposud použité technologie přepínaly optiku pomocí elektrických
přepínačů, optický signál byl tedy převeden na elektrický, poté přesměrován a
zkonvertován zpět do optického signálu. Tento proces není již v novém přepínači
potřeba, celé přepínání je plně optické. Základem jsou malá mikromechanická
zrcátka, která jsou nastavena tak, aby byla osvětlována pouze jednou vlnovou
délkou světla. Tento přepínač obsahuje takových zrcátek 256. Ta mohou být volně
nastavena, a přesměrovat tak jakýkoliv z 256 vstupů na libovolný z 256 výstupů.
Hlavními výhodami jsou vysoká rychlost, nezávislost na použitém protokolu a
rekonfigurování, které neblokuje provoz. Neuvěřitelná je i rychlost uvedení
technologie z laboratoří na trh v 15 měsících. První vybraní zákazníci se na
nový přepínač mohou těšit v červenci příštího roku, pro ostatní zákazníky
začnou dodávky přesně za rok.
Podle posledních průzkumů je 75 % datového provozu přenášeno mezi stovkou
velkých měst. Plně optický router, rychlý a protokolově nezávislý, by měl
umožnit poskytovatelům Internetu vybudovat mezi těmito městy silné páteřní sítě
a zároveň ochránit jejich investice. LambdaRouter totiž umožňuje přenášet nejen
současný formát SONET (Synchronous Optical NETwork) a SDH (Synchronous Digital
Hierarchy), ale i protokol IP (Internet Protocol), ATM (Asynchronous Transfer
Mode) a případné budoucí protokoly.
9 3302 / als

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.