Přes Internet do banky

Po dlouhých letech, kdy klienti našich bank museli obvykle uctivě obcházet přepážky, aby jim nakonec v jejich přáníc...


Po dlouhých letech, kdy klienti našich bank museli obvykle uctivě obcházet
přepážky, aby jim nakonec v jejich přáních bylo či nebylo vyhověno, se situace
změnila. Banky si začaly uvědomovat, že bez klientů, a to i těch malých, se
bankovnictví provozovat nedá. Důsledkem je stále se rozšiřující nabídka služeb,
zaměřená v poslední době zejména na služby přímého bankovnictví.
Jako příklad může posloužit termín Phonebanking: ještě před rokem by většina
dotázaných klientů bank jen krčila rameny, dnes ho v různé míře využívá většina
velkých bank a zítra bude nejspíš samozřejmostí. Trošku jinak si zatím stojí
Internetbankig, neboli správa bankovního účtu přes Internet. Tuto službu u nás
zatím nabízejí pouze 2 bankovní ústavy Expandia Banka (EB) a Rodinná záložna
(RZ). Pokud to vezmeme chronologicky, potom bude pořadí opačné, jelikož Rodinná
záložna zahájila provoz Internetbankingu v lednu 1998, zatímco Expandia Banka
vstoupila na náš trh až v květnu. Přestože oba bankovní ústavy nabízejí stejnou
službu, svým zaměřením se liší. Zatímco EB se nabídkou svých služeb orientuje
na mladé, progresivní klienty, kterým není cizí využívání jakýchkoliv moderních
prostředků komunikace, RD má svoji klientelu někde úplně jinde.
Rodinná záložna
Rodinná záložna je peněžní družstvo, pokračovatel známých "kampeliček".
Založena byla v roce 1995, dnes má přibližně 15 000 členů. Každý klient RZ se
totiž stává automaticky i jejím členem, přičemž forma členství je dvojí aktivní
a pasivní. Výhody aktivního členství (podmínkou je zaplacení poplatků ve výši 3
500 Kč) jsou zjevné nejenže má k dispozici kompletní peněžní služby včetně
vydání mezinárodní platební karty, ale může volit i být volen do představenstva
RZ, může dostat úvěr a zúčastnit se "Programu rychlého bydlení", v jehož rámci
pomáhá záložna svým členům se zabezpečením bydlení. Pasivní členství zahrnuje
vstupní poplatek ve výši 100 korun a povinnost do 3 let se stát aktivním
členem. Základem jsou vzájemné vztahy
Pokud bychom chtěli velmi stručně charakterizovat klientelu RZ, vyjdou nám
klienti středního věku (40-50 let), kteří pravidelně spoří a bydlí převážně na
vesnicích, nebo v menších městech. Ptáte se, jak s takovouto klientelou spojit
Internetbankig? Dalo by se říci, že jde o předvídavost. Výše uvedená
charakteristika je totiž opravdu příliš stručná. Jednak RZ vcelku úspěšně
proniká i do měst, a co je důležitější, myslí i na mladé klienty, kteří mají k
moderním technologiím vřelý vztah. Ono nakonec je to právě na venkově, kde bývá
do banky nejdál a kde tedy mají metody přímého bankovnictví své opodstatnění.
Internetbankig v RZ...
Rodinná záložna má v současné době zhruba 15 000 klientů, z nichž téměř 50 %
využívá Phonebanking a několik stovek Internetbanking. K využití
Internetbankingu Rodinné záložny je nutné mít k dispozici osobní počítač s
operačním systémem Windows 95 a vyšším, přístup k Internetu a jeho prohlížeč
Internet Explorer 4.0 a vyšší. Dále je třeba zažádat o zavedení
Internetbankingu na nejbližší pobočce nebo u nejbližšího jednatele. Rodinná
záložna zašle klientovi na disketě šifrovací klíč, uživatelské jméno a heslo.
Šifrovací klíč umožní po nainstalování bezpečnou komunikaci s RDZ. Služba stojí
75 korun za měsíc. Přes Internet je možné získat aktuální informace o stavu
účtu, výpisy z účtu, je možné zakládat, opravovat i rušit trvalé příkazy,
zakládat nové účty a termínované vklady apod. Založení 1. účtu je zdarma, za
každý další účet zaplatí klient 150 korun.
...a v Expandia Bance
Expandia banka je poněkud jiný případ. Internetbanking není nabízen jako
samostatná služba, ale je součástí komplexní nabídky. Proto nelze říct, kolik
stojí samotný Internetbanking. EB však nabízí 3 základní cenové programy,
pomocí kterých si klient
může navolit pro něj nejvýhodnější variantu. Cena se pohybuje od 160 do 280
korun za měsíc, studentské konto přijde na 85 korun. Všechny cenové programy
obsahují vedení běžného účtu nejen v korunách, ale i v 6 dalších měnách, vedení
termínovaných vkladů, vydání mezinárodní platební karty Maestro/Cirrus,
elektronický klíč (systém pro autorizaci) a nepřetržitou hot-line. Při dosažení
průměrného měsíčního zůstatku 30 000 na korunovém účtu je možné získat slevu za
vedení účtu ve výši 160 korun měsíčně. Každý účet v sobě zahrnuje běžný účet a
libovolné množství termínovaných vkladů. Netradiční službu nabízí tzv.
Inteligentní revolvingový termínovaný vklad, což znamená, že je pravidelně
sledován zůstatek na běžném účtu a přebytky nad stanovenou hranici jsou
automaticky přesouvány na termínovaný vklad. Stejným způsobem může být zůstatek
v případě potřeby doplněn.
8 2808 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.