Přes silové rozvody standardně

Specifikace, které v Evropě určují podmínky pro hladkou implementaci datových přenosů pomocí silových rozvodů (PLC)...


Specifikace, které v Evropě určují podmínky pro hladkou implementaci datových
přenosů pomocí silových rozvodů (PLC), schválilo sdružení OPERA (Open PLC
European Research Alliance, ist-opera.org).
Předkladatelé si od tohoto předpisu, který označují jako první otevřený
standard svého druhu na světě, slibují především výrazné zrychlení nasazování
uvedené technologie, jež zahrnuje nejen širokopásmový přístup k internetu, ale
i hlasové a multimediální služby či například automatické dálkové odečítání
stavu soustav měřících spotřebu elektrické energie. Evropští činitelé jsou
přesvědčeni, že spolu s WiMaxem může právě tato technologie přinést rychlý
internet do venkovských oblastí, kde k masivnímu rozšíření sítí kabelové
televize či ADSL zřejmě nikdy nedojde. Produkty založené na novém standardu
podle představitelů sdružení OPERA umožňují přenášet data rychlostí více než
200 Mb/s. Dosavadní aplikace přenosů dat přes rozvody silových sítí v Evropě
zatím příliš úspěšné nebyly. Například v Německu podobnou službu nedávno
nabídlo několik lokálních rozvodných závodů, avšak mnohé z nich od nasazení
postupně ustoupily především kvůli nízké návratnosti investic a přílišné
složitosti.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.