Převážně příznivá čísla ze světa počítačů

Compuware oznamuje rekordní růst Společnost Compuware oznámila, že ve 4. čtvrtletí roku 1997 zaznamenala rekordní rů...


Compuware oznamuje rekordní růst
Společnost Compuware oznámila, že ve 4. čtvrtletí roku 1997 zaznamenala
rekordní růst příjmů. Čistý příjem za kvartál před odečtením nákladů ve výši
3,6 milionu dolarů, souvisejících s fúzí se společností NuMega Technologies, se
zvýšil z 32,2 milionu dolarů ve stejném období loňského roku o 76,4 % na 56,9
milionu dolarů. Po započítání nákladů na fúzi se čistý příjem zvýšil o 68,9 %
na 54,5 milionu dolarů. Příjem na akcii (základní výpočet) před odečtením
zvláštních poplatků činil 0,32 dolaru proti 0,19 dolaru ve stejném čtvrtletí
předchozího roku při 178,5, respektive 170,7 milionu akcií v oběhu. Příjem na
akcii po zahrnutí zvláštních poplatků činil 0,31 dolaru v roce 1997, proti 0,19
dolaru v roce 1996.


Společnost JBA zakončila
rok 1997 úspěšně
Společnost JBA s. r. o., která dodává na český trh vlastní integrovaný
informační systém JBA Systém 21, úspěšně ukončila pátý rok své činnosti. Během
roku 1997 se jí podařilo uzavřít devět nových kontraktů na dodávku komplexního
řešení podnikové-ho informačního systému s klienty podnikajícími v
nejrůznějších oborech, jako jsou například
Ústecké pivovary, OSPAP Praha, nebo společnost Otavan Třeboň. JBA na českém a
slovenském trhu v roce 1997 dosáhla obratu ve výši 103 milionů Kč. Jde o 36%
meziroční růst, jelikož v roce 1996 činil obrat 75 milionů korun.
Produkty společnosti JBA International (integrované podnikové informační
systémy) byly úspěšně podrobeny přísnému ohodnocení ve vztahu k datové konverzi
a získaly certifikát společnosti ITAA*2000 (Information Technology Association
of America). ITAA*2000 je nezávislá instituce, zabývající se certifikací
softwarových produktů z hlediska jejich schopnosti úspěšně datově přejít přes
rok 2000. Zkoumá veškeré procesy a metody používané v různých softwarových
firmách k podpoře datového přechodu do příštího tisíciletí, a zároveň vede
"Program 2000", pomocí kterého má být zákazníkům tento přechod maximálně
usnadněn.


Mercury Interactive se daří
Společnost Mercury Interactive Corporation, vedoucí dodavatel v oblasti
testovacích nástrojů pro klient/server dnes oznámila rekordní výsledky
posledního čtvrtletí ve výši 24,2 milionu dolarů, při růstu 40 % v porovnání se
stejným obdobím minulého roku. Za fiskální rok, který skončil 31. prosince
1997, dosáhly příjmy společnosti Mercury Interactive 76, 7 milionu dolarů při
41% růstu oproti minulému roku, kdy příjmy dosáhly 56,4 milionu dolarů. Svůj
úspěch společnost zdůvodňuje tím, že vystihla zájem trhu například o řešení v
oblasti elektronické komerce či přechodu na rok 2000, a nabídla zákazníkům
odpovídající produkty.


Informix začíná nabírat dech
Informix oznámil předběžné finanční výsledky za 4. kvartál a celý rok 1997.
Společnost dosáhla ve 4. Q. 1997 provozní zisk ve výši 17,8 milionu dolarů,
čistý příjem činil 9,2 milionu dolarů a výnos na akcii 5 centů. Ve fiskálním
roce 1997 byl celkový příjem 662,3 milionu a provozní ztráta 357,3 milionu
dolarů. V této sumě jsou započítány restrukturalizační náklady ve výši 108,2
milionu dolarů. Čistá ztráta byla 358,8 milionu dolarů a ztráta na akcii činila
2,36 dolaru. Výsledky posledního kvartálu loňského roku, kdy byl zaznamenán 21%
růst příjmů naznačují, že se novému vedení daří jeho snaha o oživení
skomírajícího hospodaření firmy.
V tomto období například vzrostly příjmy z licencí o 36 %. Ve srovnatelném
období loňského roku společnost zaznamenávala pouze ztráty. Pokud jde o
financování, společnost prodala nemovitosti v hodnotě 60 milionů dolarů a
získala soukromou půjčku ve výši 50 milionů. Zároveň byl připraven syndikovaný
dlouhodobý úvěr ve výši 75 milionů dolarů, který však společnost nevyčerpala.


Lexmark hlásí 19% nárůst zisku
Výnosy společnosti Lexmark dosáhly v roce 1997 2,5 miliardy dolarů, což znamená
5% nárůst proti roku 1996. Pokud by nebyly započítány dopady převodů
zahraničních měn, uvádí Lexmark, byl by nárůst 10%. Provozní zisk dosáhl 275
milionů dolarů oproti 230 milionům získaným v předchozím roce, jde tedy o 19%
meziroční růst. Čistý zisk za rok 1997 před mimořádnou platbou podřízených
směnek činil 163 milionů dolarů, což je 28% nárůst oproti 126 milionům dolarů v
roce 1996. Hrubá míra zisku se v roce 1997 zvýšila o 3,5 % na celkových 34,9 %,
a to v důsledku lepší míry zisku z tiskáren. Provozní výdaje činily 23,9 %
výnosů, což je o 2,4 % více, než v předchozím roce.
Zisk byl pozitivně ovlivněn také nižšími daňovými sazbami a nižšími úrokovými
náklady. V roce 1997 činila sazba daně 36 %, oproti 36,6 % v roce 1996. Úrokové
náklady se snížily díky tomu, že vysoké úrokové míry z podřízených směnek byly
splaceny s předstihem v 1. čtvrtletí a nahrazeny méně nákladnými krátkodobými
půjčkami. Poměr dluhu k celkovému kapitálu společnosti Lexmark byl na konci
roku 1997 13 % ve srovnání s 23 % na konci roku 1996.
(dar)
8 0453 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.