Převládnutí mobilních počítačů na trhu PC je v nedohlednu

O mobilních počítačích se často hovoří jako o nejrychleji se rozvíjejícím segmentu trhu PC. Podle studie společnos...


O mobilních počítačích se často hovoří jako o nejrychleji se rozvíjejícím
segmentu trhu PC. Podle studie společnosti Gartner Group však dominantní
postavení stolních počítačů nebude v příštích letech ohroženo.
V roce 1998 bylo ze všech prodaných PC 83 % stolních počítačů. Toto procento by
nemělo klesat a prognóza Gartner Group dokonce soudí, že podíl notebooků na
celkovém trhu PC klesne do roku 2002 ze 17 na 16 %.
Katsushi Shiga z japonské divize společnosti Gartner Group k celému průzkumu
řekl, že např. v Japonsku si v minulosti řada lidí pořizovala notebooky ne
proto, aby s nimi cestovala, ale poněvadž se jednalo o menší a skladnější
zařízení, které nicméně hrálo roli stolního počítače. Nástup menších desktopů
měl pak na prodej notebooků velmi negativní vliv, protože zejména v podmínkách
východoasijské ekonomické krize začala přirozeně rozhodovat cena.
Gartner Group odhaduje, že loni se prodalo celkem 92 milionů PC a zákazníci za
ně zaplatili 159 miliard dolarů. V roce 2002 by toto číslo mělo činit 253
miliard, přičemž prodaných kusů má být 158 milionů. Tato čísla ukazují pouze
mírný pokles "průměrné" ceny (z přibližně 1 700 dolarů za nové PC na asi 1 600
výpovědní hodnota pojmu "průměrná cena" je však v tomto případě velmi sporná).
K prognózám tohoto typu je třeba dodat, že notebooky jsou dnes přibližně
2,5krát dražší než stolní počítače s odpovídajícím výkonem. Proto je vždy
důležité, zda se hodno-tí objem trhu nebo prodané kusy. Posledním problémem je
mnohdy nejednotná terminologie v oblasti mobilních počítačů (notebooky,
subnotebooky...). Do této problematiky se pokusíme vnést jasno na str. 10.
9 1051 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.