Prezentace s Kai?s Power SHOW

Kais Power Show 1.0 je zcela nová aplikace z tvůrčí dílny firmy MetaCreations, která nedávno vznikla spojením dvou pr


Kais Power Show 1.0 je zcela nová aplikace z tvůrčí dílny firmy MetaCreations,
která nedávno vznikla spojením dvou průkopníků v oblasti počítačové grafiky,
společností KPT a Fractal Design. Jak název napovídá, slouží Kais Power Show
pro návrh počítačových show neboli multimediálních prezentací.
Uživatelské rozhraní
Uživatelské rozhraní dodává produktům MetaCreations osobitý vzhled. Ovládání
Kais Power Show se zcela liší od zavedených zvyklostí. Základní myšlenkou v
ovládání Power Show je použití tradičních postupů, které jsou uživatelům
důvěrně známé z běžného života. Např. obrázky a nástroje jsou v prezentaci
rozhozeny po pracovní ploše stejně, jako když je máte rozložené na stole. Např.
posuvníky zde fungují spíš jako páka, jejímž pohybem se uvede obsah od pohybu v
daném směru. Celkově je ovládání přirozené a dostatečně jednoduché, což je dáno
i tím, že vidět jsou pouze příkazy, které můžete právě použít.
Celý program je rozdělen do čtveřice modulů nazývaných "místnosti", z nichž
každá slouží pro různou fázi návrhu prezentace. Toto rozdělení zjednodušuje
pohled na aplikaci a protože mezi jednotlivými místnostmi lze libovolně
přecházet, nijak uživatele neomezuje.
Vstup a uspořádání
První dvojice místností slouží výhradně pro základní rozvržení prezentace, tj.
načtení obrázků a jejich lineární uspořádání. V In
Room lze otevřít rozpracovanou prezentaci (případně vytvořit novou) a určit
její obsah. Do prezentace lze přidávat jednotlivé obrázky, filmy nebo slajdy,
podporována je při tom řada běžných grafických formátů (JPEG, BMP, TIFF, AVI,
QuickTime apod.) včetně formátů PowerPointu. Pro rychlejší vstup lze najednou
načíst obsah celé složky nebo již hotové prezentace a prostřednictvím rozhraní
TWAIN a zásuvných modulů (kompatibilních s Photoshopem) je podporován také
přímý vstup obrázků ze skeneru nebo digitálního fotoaparátu. Načtené obrázky se
"rozhodí" po ploše podobně, jako když je rozložíte před sebe na stůl. Tažením
je lze libovolně přemisťovat a je také možné je snadno mazat stisknutím Delete
(tady bych asi osobně dal přednost tradičnímu přenesení do koše).
Když jsou obrázky načteny, můžete přejít do místnosti Sort Room, kde je lze
poskládat do jakéhosi filmové pásu a určit tak pořadí obrázků v prezentaci.
Protože obrázků může být na ploše velké množství, obsahuje Sort Room nabídku s
příkazy pro uspořádání obrázků na ploše a pro snadný výběr skupin obrázků.
Úpravy
Centrem tvorby prezentace je Edit Room sloužící pro dodání vizuálních a
zvukových efektů. Podobně jako v Sort Room se i zde zobrazuje filmový pás ve
dvou podobách, jako výřez s většími obrázky a jako celek s výběrem obrázků, což
usnadňuje orientaci v prezentaci (v Edit Room se již pracuje pouze z obrázky
uspořádanými do filmového pásu).
V Edit Room lze ke každému políčku prezentace (slajdu) přidat vstupní a
výstupní přechod, tedy určit způsob, jak se jeden obrázek změní v druhý.
Vybraný přechod je možné ihned prohlédnout v reálu. Zvolený přechod je možné
"umístit" do jednoho z pěti paměťových tlačítek a tím k němu urychlit přístup
při použití na dalších slajdech.
Edit Room také umožňuje přidávat do obrázku text a vytvářet tak klasické
prezentace vyberete některý z připravených textů, který potom upravíte podle
potřeby. Měnit lze jak vlastní text, tak i jeho parametry, jako jsou písmo,
velikost, barva, zarovnání, pozice a velikost mezer. U jednotlivých bloků textu
lze, podobně jako u obrázku, vybrat způsob, jakým text "naběhne" na obrazovku a
jak zase zmizí. Bohužel, efekt náběhu běží pro všechny bloky současně, takže
například nelze dosáhnout postupného "příletu" jednotlivých řádků (manuál tuto
schopnost sice popisuje, ale program se chová jinak). Jako podklad textu lze
použít aktuální obrázek, jednobarevnou výplň nebo některý z připravených vzorů.
Je tedy možné vytvářet klasické prezentace, i když PowerPoint a Persuation mají
v tomto směru větší možnosti.
Kromě textu lze každý slajd vybavit také zvukovým doprovodem. Uživatel si může
vybrat z připravených zvukových efektů, použít lze i vlastní zvuky či skladbu z
audio CD. Podle nastavení se potom zvuk přehraje jen u konkrétního slajdu, nebo
bude tvořit pozadí (i části) prezentace.
Práce v Edit Room se omezuje jen na výběr efektů, další možnosti jsou omezené.
Je možné např. nastavit délku trvání efektu, ale nikoliv nastavit individuální
dobu zobrazení u jednotlivých slajdů (ač to opět manuál nabízí).
Výstup
Jakmile je prezentace připravena, nastává fáze jejího výstupu. Ten se provádí v
Out Room, kde je možné prezentaci i jednotlivé slajdy uložit na disk či
vytisknout. Prezentaci je možné uložit v konsolidovaném formátu všechny datové
soubory jsou zkopírovány do jedné složky, takže prezentaci lze jednoduše
přenášet a přehrávat pomocí volně šiřitelného programu LiteSHOW a přenášet je i
mezi platformami.
Ani Power Show neopomíjí Web a umožňuje prezentace ukládat ve formě HTML
souborů. Stačí si jen vybrat jeden z připravených vzorů stránky a Power Show
automaticky vygeneruje sadu stránek zobrazujících jednotlivé slajdy (jako JPEG
obrázky), a to včetně tlačítek pro přechod mezi nimi. V případě webových
stránek ovšem přijdete o přechodové efekty a zvukový doprovod.
Závěr
Kais Power Show nepochybně nabízí přitažlivý vnější kabát a poměrně snadné
ovládání, kterému, díky jeho přirozenosti, porozumíte téměř okamžitě.
Podporované funkce se omezují téměř výhradně na přechodové efekty a těch zde
najdete skutečně bohatou zásobu. Více pozornosti by zasloužilo sladění manuálu
s finálním programem, například práce s textem a import obrázků je v manuálu
popsán jinak než jak vypadá ve skutečnosti.
Sofware je výborný pro přípravu obrázkových show, méně vhodný je pro klasické
prezentace, kde jde spíše o obsah než o formu. Kais Power Show se tak hodí
především pro domácí použití a pro poutavé prezentace reklamního charakteru.
8 1520 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.