Prezentační technika do kanceláře i na cesty

Prezentace firem, reklama nebo výuka a školení to vše jsou oblasti, s nimiž je svázáno obrazové předávání informac...


Prezentace firem, reklama nebo výuka a školení to vše jsou oblasti, s nimiž je
svázáno obrazové předávání informací. V posledních letech do nich navíc stále
intenzivněji zasahuje i výpočetní technika. Nutným důsledkem tohoto trendu jsou
mnohem dokonalejší technické možnosti při zobrazování informací v grafické
podobě.
Rozvoj v tom pravém smyslu slova pak způsobil především nárůst výroby a
následné razantní snížení cen kvalitních LCD displejů s vysokým rozlišením. Ty
jsou díky svým vlastnostem ideálními prostředky k zobrazení informací nejen pro
přímý pohled (např. notebooky, LCD monitory), ale díky možnosti prosvícení i
pro projekční techniku. Vývoj pak nepřinesl jen jejich větší rozšíření, vyšší
kvalitu zobrazení a nárůst komfortu ovládání, ale logicky i rozšíření nabídky o
přístroje menších rozměrů při zachování slušných výkonnostních parametrů. Takto
vznikají kategorie mobilních a osobních datových projektorů, jejichž primárním
cílem je přenosnost a použití "v terénu".
Zajímavým doplňkem pro datové projektory může být tzv. vizualizér (dokumentová
kamera). Jedná se o moderní řešení známých zrcadlových projektorů, které umožní
promítání neprůhledných papírových předloh. Dnešní modely vizualizérů jsou však
díky použití analogové nebo digitální videokamery schopny sní-mat nejen
potištěný papír, ale prakticky libovolnou předlohu, včetně trojrozměrných
předmětů. Výstupní signál ovšem není přímo promítán, ale je předáván k dalšímu
zpracování např. právě některému typu projektoru.
Osobní projektory
Kategorie osobních projektorů především výrazně upřednostňuje minimalizaci
rozměrů a hmotnosti. To dovoluje velmi snadno je přenášet i na větší
vzdálenosti. Cenou za malé konstrukční rozměry jsou nižší výkonové parametry a
většinou i nižší počet dostupných funkcí.
Sony VPL-CS1
Tento přístroj patří k nejmenším projektorům vůbec, jeho vnější rozměry jsou
277 x 70 x 214 mm a hmotnost pouhých 2,9 kg. K dispozici je fyzické rozlišení
800 x x 600 bodů, přičemž maximum je nyní ve své třídě standardních 1 280 x 1
024 bodů, které jsou zobrazovány inteligentní konverzí, stejně jako rozlišení
VGA a XGA. Aktivní LCD displej podporuje zobrazení 16,7 milionu barev, přičemž
jeho úhlopříčka je pouze 0,7 ".
Běžným standardem projektorů je už plná kompatibilita se systémy Macintosh a
podpora videosignálu standardu PAL/PALK-M/PAL-N/SECAM/NTSC. Příkon použité
lampy je 120 W a světelný výkon dosahuje hodnoty 600 ANSI lm. Vzhledem k malé
konstrukci přístroje ovšem dochází k poměrně silnému ohřevu horního víka nad
lampou. Úroveň kontrastu dosahuje stejně jako u zbývajících modelů SONY hodnoty
150 : 1. Jak zaostření obrazu, tak i optický zoom (1 až 1,3) je k dispozici
pouze manuální. Hodnoty viditelné úhlopříčky promítaného obrazu se pohybují v
rozmezí od 102 do 381 cm podle vzdálenosti od projekční plochy (1,6 až 7,8 m).
Vertikální nastavení polohy sice nelze přímo na přístroji regulovat, ovšem i
tak je vybaven digitální korekcí lichoběžníkového zkreslení, které pracuje v 10
krocích, ovšem je k dispozici pouze při vstupu signálu přes rozhraní RGB. Jednu
nastavenou hodnotu tohoto parametru si lze uložit do paměti pro následné
použití. Ačkoliv prostřednictvím běžně dodávaného dálkového ovládání není
digitální zoom k dispozici, přístroj jej podporuje. S lepším ovladačem jej tedy
lze spolu s funkcí PAN bez problémů používat. Stejně jako u většiny ostatních
modelů není možné současně pracovat v režimu zoom a s korekcí
lichoběžníkovitosti. Ta je na dobu aktivace funkce zoom potlačena a následně se
vrátí zpět do téže polohy.
Princip ovládání pomocí obrazovkového menu je u tohoto modelu podobný jako u
těch následujících. Tedy pomocí obrazovkového menu a 2 ovládacích prvků
dálkového ovladače a ovládacího panelu přímo na přístroji. Odlišnost spočívá
pouze v nižším počtu nabídek s ohledem na podporované funkce. Lze nalézt
možnosti pro korekce jasu, kontrastu, polohy a velikosti obrazu, pro nastavení
gamma korekce pro text a grafiku, teploty barev, vstup signálu, jazyk menu,
zadní či čelní projekci a úsporný režim spotřeby energie. Pro videosignál je k
dispozici ostření obrazu, barevný tón a poměr stran 4 : 3 a 16 : 9.
Ovládací panel, umístěný přímo na projektoru, se omezuje pouze na hlavní
vypínač, resetovací tlačítko, tlačítko pro vyvolání
menu, kurzorový kříž, přepínání vstupního signálu a automatické nastavení
parametrů obrazu "APA". Nechybí ani tlačítka pro ovládání hlasitosti zvuku. Po
vypnutí projektoru je pak ještě po dobu asi jedné a půl minuty dochlazována
lampa.
Dálková verze ovládání je velmi jednoduchá a kromě joysticku a dvojice tlačítek
pro ovládání kurzoru myši počítače a možnosti vypnout projektor nebo přepnout
datový vstup již neobsahuje další prvky.
Mobilní projektory
Tato kategorie zahrnuje modely, které je možné poměrně snadno přenášet jejich
rozměry a hmotnost však nepředpokládají příliš dlouhé transporty "holou rukou",
jsou orientovány spíše na snadný převoz vozidlem. Jejich základními přednostmi
jsou výkon, široká paleta funkcí a kvalita obrazu.
Ask Impression A9+
Tento mobilní model s rozměry 118 x 262 x 312 mm a hmotností 4,9 kg nabídne
svému uživateli fyzické rozlišení XGA, tedy 1 024 x 768 bodů s možností
zobrazovat hodnoty od režimu 640 x 480 bodů až do 1 600 x
x 1 200 bodů přepočítávané pomocí inteligentního konverzního algoritmu. Tím se
samozřejmě
výrazně redukují případné chyby zobrazení. Světelný výkon,
který lze získat, má hodnotu 1 300 ANSI lm. Lampou jsou prosvětlovány 3 aktivní
LCD displeje 3 pSi TFT s úhlopříčkou 1,3 ", schopné pracovat s 16,7 milionu
barev. Úroveň kontrastu se pohybuje na hranici 300 : 1.
Ladění optických parametrů obrazu (zaostření, optický zoom) je výlučně
manuální, prostřednictvím objektivu. Optický zoom přitom nabízí rozsah hodnot
od 1 do 1,3. Hodnoty dostupné úhlopříčky obrazu se pohybují v rozmezí od 59 do
762 cm dle projekční vzdálenosti (1,2 až 12 m). Vliv zkreslení obrazu, daný
následným odklonem od kolmice na projekční plochu, je možné upravit digitální
korekcí lichoběžníkového zkreslení. Ta je k dispozici ve 12 krocích. Kromě
optického lze využívat i digitální zoom, který při své aktivaci dovoluje zadat
vztažný bod, plynule nastavit hodnotu zvětšení a následně libovolně posouvat
"výřezem" po celé ploše původního obrazu. Aktivace digitálního zoomu však zcela
vyřadí případnou lichoběžníkovou korekci, neboť řídicí čip není schopen obě
funkce aplikovat současně. Po zrušení funkce zoom ovšem automaticky znovu
zapracuje korekce lichoběžníkovitosti.
Řízení veškerých parametrů je soustředěno do obrazovkového menu a dvou
ovládacích prvků. Jedním z nich je panel, umístěný přímo na přístroji, druhý
tvoří dálkové ovládání. Všechny základní funkce jsou dostupné na obou prvcích.
Samotné obrazovkové menu nabízí celou řadu parametrů, jako je "měkký" reset pro
automatické nastavení obrazu, jasu, kontrastu, barevné sytosti, lichoběžníková
korekce, přepínání mezi formátem 4 : 3 a 16 : 9 atd., stejně jako "velký" reset
všech hodnot na původní tovární nastavení. Kromě již uvedených lze aktivovat i
funkce pro automatické hledání datového signálu, řízení spotřeby energie či
volit, zda instalovaný sériový port slouží pro ovládání přes RS 232 nebo jako
port myši. Podpora zvuku je v tomto případě zajištěna dvojicí reproduktorů o
výkonu 2 x 5 W.
Ask Impression A10+
Základní konstrukce a tedy i většina technických parametrů včetně ovládání je u
druhého z mobilních modelů projektorů Ask naprosto totožná jako u modelu 9+.
Zásadní odlišnost je ovšem v použití tzv. mikročoček. Tato technologie spočívá
v tom, že před LCD displej je umístěn speciální optický prvek, který tvoří síť
miniaturních čoček. Ty mají za úkol koncentrovat světlo z lampy přesně do
funkčních bodů LCD displeje. Prakticky to znamená, že
nedochází ke ztrátám světelného výkonu na neproduktivní ploše LCD mezi
jednotlivými buňkami, a se stejným výkonem lampy lze
proto docílit vyšší svítivosti. Ta v tomto případě i při zachování výkonu lampy
150 W dosahuje až 1 800 ANSI lm, což je hodnota o 20 % vyšší.
Sony VPL-PX20
Další z mobilních projekčních zařízení patří k nejmodernějším modelům v dané
kategorii, má vnější rozměry 142 x 335 x 339 mm a hmotnost 7,2 kg. Fyzické
rozlišení opět pracuje s hodnotou XGA (1 024 x 768 bodů). Dále jsou dostupná
rozlišení 640 x 480 bodů (VGA), 800 x 600 bodů (SVGA) a 1 280 x 1 024 bodů
(SXGA), všechny opět prostřednictvím inteligentní konverze obrazu. Použitá
lampa tentokráte vyžaduje příkon 200 W a její běžná životnost se znovu pohybuje
okolo 2 000 hodin nepřetržitého provozu. Světelný výkon dosahuje hodnoty 1 400
ANSI lm. Jako zobrazovací element jsou opět použity 3 aktivní LCD displeje 3
pSi TFT s úhlopříčkou 1,3 " a podporou 16,7 milionu barev. Úroveň kontrastu u
tohoto modelu dosahuje jen 150 : 1, avšak systém se vyznačuje vysokou
rovnoměrností osvětlení celé projekční plochy.
Zaostřování obrazu a optický zoom je opět řešen výlučně ručním ovládáním.
Objektiv má proměnnou ohniskovou vzdálenost (36,7 až 47,8 mm). Velikost
dostupné úhlopříčky obrazu se pohybuje v rozmezí od 102 do 762 cm, dle
projekční vzdálenosti. Vliv zkreslení vzniklého vertikálním nastavením obrazu
výsuvnými nožičkami lze vyrovnat digitální korekcí lichoběžníkovitosti, která
je k dispozici ve 127 jemných krocích. I v tomto případě lze využívat funkce
digitálního zoomu, doplněné o zadávání vztažného bodu a možnost posouvání
zvětšeného výřezu po ploše původního obrazu. Ovšem jako u jediného testovaného
projektoru je funkce digitálního zoomu schopna pracovat společně s
lichoběžníkovou korekcí.
K řízení parametrů stejně jako v předchozích případech slouží obrazovkové menu,
ovládané jak z panelu na přístroji, tak i pomocí dálkového ovládání. Zvukový
výstup zajišťují u tohoto přístroje 2 reproduktory s výkonem 2 x
x 0,5 W.
Sony VPL-PX30
Rozdíl mezi modely SONY VPL-PX20 a VPL-PX30 je obdobný jako u předcházejících
projektorů ASK 9+ a 10+. Jde tedy o model naprosto shodné základní konstrukce a
totožného ovládání, až na použití systému mikročoček a s tím souvisejícího
vyššího světelného výkonu 2 400 ANSI lm. To ale tentokráte znamená více než 70%
nárůst výkonu, doprovázeného ovšem rovněž vyšší prodejní cenou.
Vizualizéry
Vizualizéry, určené pro již popsané použití, jsou svou mobilitou přirovnatelné
nejspíše k první kategorii projektorů, tedy k mobilním verzím. Jsou sice po
sklopení ramen poměrně skladné, ovšem delší ruční transporty ani zde není možné
předpokládat. Principiálně jde o vzájemně velmi podobné modely, které pro
zobrazení neprůhledných předloh a prostorových modelů využívají kamery.
Nabízeny jsou v řadě variant, používajících různé verze kamer, analogové i
digitální, a podporujících také řadu doplňkových funkcí, v některých případech
i včetně možnosti snímání průhledných materiálů.
Sony VID-P50
Tento model představuje jednodušší zařízení tohoto typu. Nad základní deskou se
na rameni vypíná klasická analogová kamera se snímacím elementem o velikosti
1/3 ", obdobným jako v běžných domácích videokamerách. Kameru lze otáčet okolo
horizontální osy o 90 ? do vodorovného směru, takže ji lze využít např. i pro
pohled do publika. Rozlišení prvku je 752 x 582 bodů, což při výsledném
rozlišení 450 televizních řádků odpovídá kompatibilitě se systémem PAL. (V
rámci výrobní řady existuje i verze pro normu SECAM.)
Optika kamery je velmi jednoduchá, s manuálně odnímatelným objektivem pro režim
makro. Veškeré funkce zaostřování, clona a vyrovnávání bílé jsou zcela
automatické. Na obsluze tak zůstává již jen možnost použití funkce zoom, která
pracuje v plynulém režimu s maximálním zvětšením 1 : 12.
Výstup snímaného obrazu je zajištěn pouze konektory standardu S-video a video.
Osvětlení pracovní plochy, s největšími snímanými rozměry 300 x 225 mm,
obstarává nastavitelná, ovšem trvale zapnutá lampa s výkonem 4 W. V pracovní
poloze ramene jsou rozměry celého zařízení 335 x x 525 x 355 mm a jeho hmotnost
dosahuje pouze 4,1 kg.
Sony VID-P110
Tato již podstatně lépe vybavená verze vizualizéru Sony nabízí daleko širší
možnosti využití. Je opět vybavena běžnou analogovou kamerou se snímacím
elementem o velikosti 1/3 ", nabízejícím tytéž snímací a zobrazovací parametry
jako předchozí model.
Z hlediska možnosti snímání obrazu je tento model vybaven rovněž jednoduchou
optikou s ručně odnímatelným objektivem pro režim makro. Rozdíl však spočívá v
tom, že funkce pro zaostřování, clonu a vyrovnání bílé jsou nejen automatické,
ale lze je ovládat i manuálně. To pro zaostření a clonu znamená nastavení s
plynulým krokem, zatímco u vyrovnání bílé jde o jednorázové nastavení dle
aktuální předlohy. Také v tomto případě lze využívat funkce zoom s maximálně
12násobným plynulým zvětšením.
Ovládání přístroje je tentokrát vybaveno poněkud více prvky. To jednak souvisí
s počtem výstupů, ale i s dalšími funkcemi jako je možnost projekce v
monochromatickém režimu či negativně. Pro snadné uchování a rychlou aktivaci
nejčastěji používaných nastavení jsou k dispozici i dvě paměti. Dalším prvkem
na ovládacím panelu je přepínač osvětlení, kterým je lze kompletně vypnout,
nebo přepínat mezi vrchní verzí s dvojicí lamp o výkonu 2 x 9 W a spodním
prosvícením pracovní plochy 2 x 2,5 W. To samozřejmě dovoluje pracovat i s
průhlednými předlohami jako na klasickém "Meotaru". Maximální rozměry snímané
předlohy jsou 325 x x 240 mm.
Rozměry vizualizéru v pracovní poloze jsou 446 x 583 x 622 mm a hmotnost
dosahuje 8 kg.
0 1934 / wepn

Projektory
ModelVáhaCenaCena náhradní lampy
SONY CS-12,9 kg129 000 Kč17 500 Kč
ASK IMPRESSION A9+4,9 kg279 000 Kč24 800 Kč
ASK IMPRESSION A10+4,9 kg379 000 Kč24 800 Kč
SONY VPL-PX207,2 kg339 000 Kč23 900 Kč
SONY VPL-PX307,2 kg429 000 Kč23 900 Kč
Vizualizéry ModelCena
SONY VID-P50Ę78 000 Kč
SONY VID-P110145 000 Kč
Pro test byla zapůjčena technika z nabídky firmy AV MEDIA, s. r. o. Ceny jsou
uvedeny bez DPH, která pro veškerou techniku činí 22 % (pro náhradní lampy pro
testované modely platí hodnota DPH 5 %). Záruční doba je 1 rok pro výrobky Sony
a 18 měsíců pro výrobky Ask Impression s možností rozšíření na 3 roky a
zahrnuje také nonstop asistenční službu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.