Přežije ASP rok 2002?

ASP (Aplication Service Provider) se jako pojem začal objevovat již v letech 1998-99, kdo ví, možná i dříve. Co se od p...


ASP (Aplication Service Provider) se jako pojem začal objevovat již v letech
1998-99, kdo ví, možná i dříve. Co se od počátku změnilo? Na straně zákazníků?
Valná většina potenciálních zákazníků již ví, alespoň v základních tezích, co
ASP znamená a jaké může očekávat přínosy při využívání tohoto typu služeb. ASP
má zřejmě již za sebou první fázi evangelizace, kdy bylo potřeba při úvodu
jednání o nabídce služeb nejdříve začít vysvětlovat, co to vlastně ASP je a co
zástupce od poskytovatele ASP služeb přišel nabízet.
A na straně poskytovatelů? ASP poskytovatelé prakticky neexistují jako
samostatní dodavatelé ASP služeb, ale vyskytují se v několika základních
kombinacích: xSP, "softwarehouse s ASP" a portál s ASP. Pojem xSP se stále
častěji objevuje jako deštník nad poskytovateli, kteří poskytují celou řadu
souvisejících či komplementárních služeb, jako je například konektivita,
hosting, ukládání dat a také pronájem aplikací (ASP). Druhou kategorii tvoří
softwarové firmy, jež některé ze svých produktů nabízejí v režimu pronájmu
aplikací. Poslední nemalou kategorií se stávají portály, které v poslední době
začleňují do svých nabídek sofistikovanější typy služeb než jen samotný e-mail
a web-hosting.
A co se změnilo v samotném oboru ASP? Celý trh se zformoval, prostě je tu,
můžeme spekulovat o tom, že mohl být větší, ale na straně druhé předpoklady a
předpovědi růstu trhů bývají vždy pro zcela nové věci poměrně nepřesné a
nejinak tomu bylo i u ASP předpovědí z let 1998 až 99. Poslední dobou se zcela
jasně ukazuje, že poskytování izolovaných aplikací nemá před sebou dlouhou
budoucnost.
Co považuji za poměrně velmi důležité, je zásadní způsob přiblížení očekávání
zákazníků a nabídka ASP poskytovatelů. Otevřeně řečeno, zákazníci jsou o něco
optimističtější při uvažování o ASP službách a poskytovatelé jsou o něco
pesimističtější k tomu, kde všude budou ASP služby v budoucnu využívány a
zdárně se všichni potkali uprostřed na zlaté střední cestě.
Na závěr stále dlužím odpověď na otázku, zda ASP přežije rok 2002. Určitě
přežije, zřejmě se mu bude ale říkat jinak. Již dnes často potkáváme pojmy jako
xSP (univerzální service provider) nebo e-sourcing. Z určitého pohledu se dá
říci, že ASP služby jsou a budou jistou formou outsourcingu pro firmy středního
a menšího charakteru, kde nabídka již etablovaného strategického outsourcingu
postrádá smysl. Zůstává však dosud otázkou, o jaký typ aplikací bude v tomto
režimu největší zájem.
Problematice ASP a její budoucnosti se bude věnovat i prestižní odborná
konference o elektronickém businessu a telekomunikacích Fórum eTime
(http://www.fo rum-etime.cz), která proběhne ve dnech 20.-21. května 2002 v
Praze v hotelu Diplomat.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.