Při cestách na dovolenou

Jelikož se blíží doba dovolených, rádi bychom se vrátili k technologii s magickým názvem roaming. Nejdříve se podí...


Jelikož se blíží doba dovolených, rádi bychom se vrátili k technologii s
magickým názvem roaming. Nejdříve se podíváme na tento problém technologicky a
následně zhodnotíme nabídku roamingu ve všech třech našich sítích.
Pro začátek je třeba připomenout, že roaming je technologie, která umožňuje
používání telefonů GSM v jiných sítích zejména zahraničních. Roming ale může
být použit i pro připojování k jiné síti uvnitř vlastní země, avšak kvůli
konkurenčnímu boji jednotlivých operátorů se ho příliš nepoužívá.
Klasický roaming
Roaming vznikal v době, kdy všichni zákazníci platili fakturou, proto zde
hovoříme o klasickém roamingu, který je také kvalitně (a identicky)
implementován ve všech sítích.
Nejjednodušší je řešení odchozích hovorů, když jste sami v zahraničí. Síť, ve
které jste přihlášeni, takový hovor provede zcela ve vlastní režii (jako byste
byli její zákazník) a účet na tento hovor zašle elektronicky do vaší domovské
sítě. Zahraniční síť ale pochopitelně nezná různá zkrácená čísla, která se v
domovské síti používají pro volání na záznamník, infolinku apod. Proto musí
uživatel znát celá (mezinárodní) čísla pro tyto služby.
Větší problém je již se zajištěním příchozích hovorů, neboť volající vás musí v
zahraničí zastihnout pod stejným číslem. Pokud jste v zahraničí a ústředna ve
vaší domovské síti zaznamená příchozí hovor, požádá ústřednu v zahraničí, aby
vám přidělila dočasné telefonní číslo MSRN (Mobile Subscriber Roaming Number).
Ústředna v domovské síti následně příchozí hovor přesměruje na toto dočasné
číslo. Zahraniční ústředna zaznamená příchozí hovor na toto dočasné číslo a
zpětně si dohledá, komu jej přidělila. Tento zákazník pak bude uvnitř sítě
vyhledán a hovor mu bude spojen. Celý tento postup trvá cca 2-5 sekund!
Podstatné je, že dočasné číslo je účastníkovi přiděleno na krátkou dobu v
okamžiku, kdy potřebuje přijmout hovor. Problém je, pokud dva Češi roamují ve
stejné zahraniční síti a jeden volá druhého. Zahraniční síť nemá žádnou
informaci o tom, že oba jsou přihlášeni do jeho sítě a hovor je proto spojen
přes Českou republiku (a účtován jako dva mezinárodní hovory). Další problém
nastává, pokud má zákazník nastaveno podmíněné přesměrování (například v
případě, že je obsazeno) na svůj záznamník v Česku. V takovém případě je totiž
příchozí hovor spojen až do sítě zahraničního operátora a pokud ten zjistí, že
zákazník má obsazeno a proto hovor spojuje zpět do České republiky (jako další
mezinárodní hovor).
Pokud zákazník v zahraničí provádí změny nastavení přesměrování, blokování
hovorů, posílá SMS zprávu apod., jsou tyto informace po signalizačním kanále
předány jeho domovské síti.
Předplacení zákazníci
Podstatný problém u roamingu je, že účtovaná cena za odchozí roamingový hovor
není domovské síti předána ihned, ale s určitým zpožděním. Proto není možné
použít tento způsob pro předplacené zákazníky, neboť ti by se mohli dostat do
záporných čísel.
Existují dva způsoby, jak tento problém překonat. Jeden ze způsobů je
sestavování hovorů callbackovým způsobem. Domovská síť má ale s hovorem nemalé
náklady i když volaný účastník nakonec telefon nezvedne. Proto je obvykle
zákazníkům účtována nějaká paušální částka i v případě, že se nedovolají. Při
volání v rámci navštívené země je hovor vždy spojován přes domovskou síť,
volání tak vyjde vždy dráž než u klasického roamingu.
Druhé řešení přinese technologie CAMEL, která by měla být implementována
přibližně v polovině tohoto roku. Tato technologie (mimo jiné) umožní výměnu
zůstatku uživatelského účtu mezi domovskou a navštívenou sítí, takže navštívená
síť bude schopna zákazníka hlídat, aby nepřekročil zůstatek svého účtu.
Zpočátku ale nebude mnoho sítí, které budou CAMEL podporovat.
U příchozích hovorů oproti tomu není žádný problém ty mohou být realizovány
stejně jako hovory fakturovaných zákazníků.
0 1624 / pen
Podpora roamingu v našich sítích
EuroTelroaming prakticky ve všech civilizovaných zemích
Go karty prostřednictvím callbacku
vysoké ceny příchozích hovorů
RadioMobilroaming prakticky ve všech civilizovaných zemích
poměrně přísné podmínky, jinak vyžadována záloha 5 000 Kč
Holiday Roaming jen Evropa, příznivější podmínky Twist karty pouze příchozí
hovory, čeká na CAMEL
Český Mobilmálo roamingových partnerů, často 3. a 4. operátoři
vyžaduje od všech zákazníků zálohu 5 000 Kč
Oskarta pouze příchozí hovory, čeká na CAMEL

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.