Při transplantaci srdce pomáhá mobilní telefon

Pro čekatele na transplantaci srdce je určeno 35 mobilních telefonů, které předala Kardiocentru IKEM společnost Ericsso...


Pro čekatele na transplantaci srdce je určeno 35 mobilních telefonů, které
předala Kardiocentru IKEM společnost Ericsson. Telefony pomohou zlepšit
komunikaci mezi nemocnicí a pacientem v okamžiku, kdy se objeví vhodný dárce.
Vzhledem k tomu, že mezi vyjmutím srdce z těla dárce a jeho voperováním
příjemci nesmí uplynout více než 4 hodiny, je otázka rychlé dosažitelnosti
pacienta v případě srdečních transplantací zvláště důležitá.
Jak uvedl přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM doc. Jan Pirk, je
pacient, který v průměru čeká na vhodného dárce 3 měsíce, v případě, že nemá k
dispozici mobilní telefon, vázán na telefon stacionární a v podstatě ztrácí
možnost svobodného pohybu. Pražský IKEM je vedoucím pracovištěm v České
republice v oblasti léčby srdečních chorob pomocí kardiochirurgických výkonů,
perkutánních transluminárních koronárních angioplastik a transplantací.
Srdečních transplantací se zde již uskutečnilo 333 a nejdéle žijící pacient s
transplantovaným srdcem má za sebou už 14 let života s cizím orgánem.
Podle ředitele divize mobilních telefonů společnosti Ericsson Michala Lojeka,
by se měly úspěšné firmy více zajímat o humanitární otázky. "Spolupráce s IKEM
je prvním krokem naší společnosti v tomto duchu," uvedl.(jaf)
8 2870 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.