Při využívání clusterů buďte rozhodně opatrní

Stejně jako lidé i počítače často pracují lépe ve skupině než samostatně. Proto stále více podniků uvažuje o pr...


Stejně jako lidé i počítače často pracují lépe ve skupině než samostatně. Proto
stále více podniků uvažuje o propojování počítačů do clusterů, aby zajistily
stabilitu a nepřetržitou funkčnost aplikací nebo aby umožnily jejich rychlejší
provádění.
Vytváření clusterů není doménou pouze těch společností, které disponují mnoha
počítači a gigantickými datovými centry. Clusterování znovu oživuje starší
servery tím, že jim umožňuje, aby byly použity jako záložní systémy šetřící
finanční prostředky. "Clustery jsou rovněž vhodné např. pro maloobchodní
prodejny, kterým může přijít vhod vytváření clusterů přímo na místě, aby tímto
způsobem zajistily udržení registračních pokladen v provozu i během napjatých
období, jakými jsou např. Vánoce nebo prázdniny," říká Johnathan Eunice,
prezident konzultační firmy Illuminata. Clustery rovněž mohou pomoci zabránit
přerušením provozu způsobeným normální údržbou počítačů a jejich upgradováním.
Dva důvody pro clustery
Existují dvě velmi odlišné technologie vytváření clusterů: jedna si klade za
cíl vysokou dosažitelnost a druhá vysoký výkon. V clusterech s vysokou
dosažitelností je k primárnímu systému připojen záložní počítač, jehož úkolem
je převzít pracovní zátěž v případě poruchy druhého systému.
Většina takových počítačů může podle odborníků sama o sobě zajistit 99%
dosažitelnost, avšak uživatelé chtějí více. "Vypadá to velmi pěkně, dokud si
neuvědomíte, že zbývající 1 % představuje asi 90 hodin tj. každoroční výpadek v
délce větší než 3 a půl dne," říká zpráva společnosti The Standish Group
International.
Druhá forma vytváření clusterů, která si klade za cíl zvýšení výkonnosti (v
této souvislosti se též často hovoří o paralelním počítačovém zpracování), se
vyznačuje propojováním počítačů dohromady, aby společně pracovaly na nějakém
problému, a ne aby se navzájem zálohovaly.
"Bez počítačových clusterů provádějících animace by nikdy nebylo možné natočit
film Titanic," říká Eunice.
Důvodem je to, že technické výpočty na počítačích vyžadují velmi rozsáhlé
aplikace a soubory, které mohou velmi zpomalit většinu počítačů. Ale clustery
stavěné pro zvýšení výkonu umožňují každému počítači nebo uzlu, aby provedl jen
malý kousek práce a aby celý úkol byl splněn rychleji, než kdyby jej celý řešil
jediný osamocený počítač.
Není to snadné
Avšak vytváříme-li cluster s cílem zvýšit dosažitelnost, nejde jen o pouhé
spojení dvou počítačů dohromady. Musíte si koupit speciální software, jenž může
plnit úkol spočívající ve vyhledávání závad, udržování stejných dat v obou
počítačích a sdělení jednomu počítači, aby převzal povinnosti druhého počítače
v případě poruchy. Ale toto stále ještě nezaručuje vynikající vysokou
dosažitelnost.
Velká část technologie tvorby clusterů je "nafouknutá, přespříliš propagovaná a
nedostatečně specifikovaná," říká James Johnson, prezident The Standish Group.
Doporučuje v mnoha případech opatrnost, protože podle něho by uživatelé
pravděpodobně mohli mít více problémů se špatnými konfiguracemi clusterů než s
typickými poruchami počítačů.
The Standish Group přesto předpovídá, že během následujících dvou let vzroste
vzhledem k požadavkům na vyšší dosažitelnost a škálovatelnost používání serverů
spojených do clusterů o více než 160 %.
FAQ ohledně clusterů
Jaký účel má použití clusterů?
Využívání clusterů vám umožňuje předcházet výpadkům počítače, které mohou být
drahé, pokud vaše podnikatelská činnost závisí na dostupnosti elektronických
dat. Sdružování počítačů do clusterů vám umožňuje udržovat starší server jako
zálohu novějšího, rychlejšího systému. Vytváření clusterů za účelem dosažení
vyššího výkonu zvyšuje výkon aplikace jejím rozložením na mnoho serverů. To by
mohlo zlepšit dobu odezvy v případě kritických a rozsáhlých aplikací.
Jaké typy společností využívají clustery?
Nejde jen o velké společnosti i malé firmy mohou ušetřit tisíce za výpadky,
pokud budou chránit primární unixové nebo NT servery pomocí clusterů s vysokou
mírou dosažitelnosti. Místní pobočky si mohou přát sestavovat do clusterů menší
systémy, aby chránily svá data přímo u sebe namísto v centrále. A společnosti
pracující s videodaty nebo animačními daty používají clustery, aby urychlily
aplikace provádějící úpravy těchto dat.
Kdy se začalo s vytvářením clusterů?
Společnosti Digital a Tandem začaly s clustery již v sedmdesátých a osmdesátých
letech. Nedávno, v souvislosti s tím, jak společnosti převedly své aplikace z
velkých sálových počítačů, nastala vhodná doba pro sestavování clusterů z
unixových a NT systémů. Unixové clustery se začaly objevovat na samém počátku
devadesátých let a produkty umožňující vytváření NT clusterů získávají půdu pod
nohama až v několika posledních letech.

Co je to clustering
Vytváření clusterů je způsob, jak navzájem propojit počítače tak, aby se jejich
programy staly spolehlivějšími nebo rychlejšími. Existují dvě metody vytváření
počítačových clusterů. Nejznámější je vytváření clusterů s cílem zvýšení
dosažitelnosti, při němž se k primárnímu počítači připojuje druhý počítač
sloužící jako záložní. Pokud dojde k poruše primárního systému, druhý počítač
převezme povinnosti primárního systému, aniž by došlo k nějaké prodlevě, takže
uživatelé vůbec nezaznamenají nějaký problém.
Při druhé metodě, tvorbě clusterů za účelem zvýšení výkonu, dochází k
propojování počítačů, které umožní, aby se počítače podělily o problém a
vyřešily jej rychleji, než kdyby se o to pokoušel jediný počítač sám.

9 0414 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.