Při ztrátě místa pomáhá outplacement

Outplacement. Český překlad tohoto slova zatím neexistuje, i když si tuto službu u nás můžete objednat již dva roky....


Outplacement. Český překlad tohoto slova zatím neexistuje, i když si tuto
službu u nás můžete objednat již dva roky. O co jde? Stručně řečeno, jedná se o
pomoc pracovníkům, kteří jsou propouštěni z firmy. Outplacementovou službu
platí společnost, která se rozhodne snižovat stavy svých zaměstnanců a zároveň
nechce tyto lidi jen tak "vyhodit na dlažbu" a dál se o jejich osud nestarat.
Jaké důvody vedou firmy k tomuto vstřícnému chování? Samozřejmě jedním z nich
je snaha o zachování dobrého jména společnosti i v situaci, kdy musí sáhnout k
nepopulárním opatřením. Dalším důvodem je udržení morálky těch zaměstnanců,
kteří vlnu propouštění "přežijí". Je vždycky dobré, když pracovníci vědí, že i
v případě nuceného odchodu z firmy, je podnik nenechá úplně na holičkách. Svou
roli hraje také pocit sociální zodpovědnosti a - zvláště ve Spojených státech -
i snaha eliminovat případné soudní spory s bývalými zaměstnanci.
Příčin, proč musí dnes stále více podniků vyhledávat služeb outplacementu, je
několik. Jsou to fúze či akvizice, kdy dochází ke snížení počtu zaměstnanců.
Jsou to vlivy globalizace a privatizace (zvláště aktuální u nás). Příčinou bývá
i produktová inovace a s ní spojená potřeba jinak kvalifikovaných zaměstnanců,
roli může hrát relokace, tedy přestěhování firmy, restrukturalizace a
reingeneering společnosti a v neposlední řadě změna vrcholového managementu
firmy.
Historie outplacementu se začala psát po druhé světové válce, kdy se do USA
vracely tisíce vojáků, jejichž jedinou kvalifikací bylo válčení. Většina z nich
narukovala, aniž stačila vystudovat nebo se vyučit řemeslu. Tito lidé nikdy
nepracovali a ani neuměli práci hledat. Tehdy vznikl projekt, který měl
veteránům pomoci zařadit se do světa práce. Byl to projekt přísně utajený,
protože v té době nemít práci znamenalo negativní společenský cejch a tento
postoj k lidem bez zaměstnání přetrvával i v 60. a 70. letech. Změna nastala v
dalším desetiletí. Roky 1980-83 byly poznamenány hospodářskou krizí, v letech
1985-86 dochází k řadě velkých fúzí a s nimi spojeným propouštěním, následující
rok je ve znamení pádů akcií na kapitálových trzích a roky 1989-91 jsou opět ve
znamení hospodářské krize. Následuje období 1992-95, kdy se módním slovem stává
reingeneering a s ním jde opět ruku v ruce masivní propouštění. Za těchto
okolností už prakticky neexistuje nikdo, kdo by v životě nezažil nepříjemnou
zkušenost ztráty zaměstnání. Hledání práce tak postupně přestává být něčím, co
je výrazem neschopnosti člověka a stává se běžnou situací pro drtivou většinu
lidí.
Outplacement je v současnosti respektovanou službou, její provozovatelé už se
neskrývají zrakům veřejnosti, ale naopak masivně inzerují v tisku i televizi.
Celosvětový obrat outplacementu dnes představuje 1,5 miliardy dolarů.
Co tedy vlastně outplacement obnáší? Dá se říci, že je to druhá strana barikády
personálních agentur. Zatímco personální (recruitement) agentury hledají lidi
pro konkrétní místa, outplacement hledá práci pro konkrétní lidi. Jak již bylo
řečeno, je to služba placená bývalým zaměstnavatelem pracovníkům, které byl
nucen propustit. Jejím cílem je naučit lidi strategii hledání místa, pomoci jim
vypořádat se psychicky se ztrátou zaměstnání, tak aby neztratili sebevědomí a
pocit vlastní důstojnosti.
Pomoc začíná u rady, jak psát žádost o zaměstnání či jak správně formulovat
životopis. Pracovníci outplacementu poskytují školení, jak se připravit na
přijímací pohovory, jak využívat služeb recruitementových agentur a možností,
které nabízí např. Internet. Outplacement znamená i poskytnutí správně-
administrativní pomoci, ale také podporu psychologa, který pomáhá najít
propuštěným zaměstnancům motivaci k hledání nového místa.
Jak uvádí Stephen G. Harrison, prezident společnosti Lee Hecht Harrison, jedné
z největších společností, které se zabývají globálním řízením kariéry: "Služby
outplacementu by měly vždy být vedeny citlivě, individuálně a soukromě.
Nesmírně důležitá je etika podnikání." Nikdy třeba není možné směšovat služby
outplacementové agentury s prací agentury, která identifikuje přebytečné
zaměstnance. Důvěra je hlavním "výrobním prostředkem", kterým outplacementová
firma disponuje. Bylo již řečeno, že služby outplacementu musí být vedeny
citlivě. To se týká nejen propouštěných zaměstnanců, ale i jejich rodinných
příslušníků a týká se to i propouštějící firmy. Služby outplacementu jsou
rovněž velice důležité pro udržení morálky zaměstnanců, kteří ve firmě
zůstávají. Outplacement ovšem znamená i pomoc pro vedení firmy při zveřejnění
záměru propouštět. Outplacement nabízí metodologii, jak oznámit tuto zprávu
směrem do firmy, ale i směrem ven - například k médiím. S tím souvisí i další
požadavek na práci outplacementových firem a tím je rychlost. Většina firem
totiž záměr propouštět tají do poslední možné chvíle a profesionálové
outplacementu se často dozvídají o tom, že dostali zakázku v ten samý den, kdy
je třeba nastoupit do zákaznického podniku. Po skončení zakázky nabízejí služby
outplacementu i průběžné informování bývalého zaměstnavatele o tom, jak se
propuštění zaměstnanci etablují na trhu práce.

Budoucnost outplacementu
Jako obor podnikání bude v nejbližších letech outplacement patřit k
nejperspektivnějším. To souvisí jednak s postupující globalizací,
charakterizovanou fúzemi bez hranic, geografickou mobilitou lidí, jednak s
rozvojem nových technologií, stále se zvyšující konkurencí a rostoucí
produktivitou práce. Všechny tyto faktory budou mít vliv na mnohem častější
nutnost hledat si práci a tím pádem na zvýšený zájem o služby outplacementu.

Rámečky

Co dává outplacement propuštěnému pracovníkovi:
* Je to partner, který může poradit.
* Poskytuje metodologii hledání nového místa.
* Poskytuje kancelářské prostory a přístup k informačním technologiím,
Internetu.
* Dává psychickou podporu.
* Nabízí rekvalifikaci.Hlavní služby outplacementu:
* Individuální outplacement - většinou se týká členů vrcholového vedení.
Odcházející vysoce postavený manažer s pomocí svého osobního konzultanta řeší
možnosti další profesionální kariéry.
* Velké kolektivní projekty - firma musí masivně propouštět stovky či tisíce
lidí. Outplacement nabízí pořádání seminářů, zprostředkování rekvalifikace.
(Příkladem je např. AT&T, nebo u nás společnost Tabák a. s.).
* Career Centers - jedná se o jakési virtuální outplacementové kanceláře pro
firmy, které mají dlouhodobý plán snižování počtu zaměstnanců v horizontu
několika měsíců i let. Career Centra postupně připravují zaměstnance, kteří
budou po čase propuštěni, tak, aby mohli přejít od původního zaměstnavatele
přímo k zaměstnavateli novému.
* Služby pro udržení zaměstnanců - jakkoliv to zní paradoxně, součástí
outplacementu je i metodologie, jak si udržet pracovníky těch profesí, kterých
je na trhu nedostatek.Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.