Přichází kompresní metoda, která nahradí JPEG?

Formát obrazových souborů "Lurawave" by mohl v některých oblastech brzy nahradit dosud rozšířený formát JPEG. Tato t...


Formát obrazových souborů "Lurawave" by mohl v některých oblastech brzy
nahradit dosud rozšířený formát JPEG. Tato technologie berlínské softwarové
firmy Luratech nabízí lepší kompresi dat a další zajímavé volby pro on-line
prezentace. Má jedinou nevýhodu: na rozdíl od JPEG ji nelze používat bez
licence.
Enormní velikosti souborů obrazových bodů podstatně omezují možnosti jejich
přenosu a ukládání do paměti. Již malý barevný obrázek se 600 x 400 obrazovými
body vyžaduje při 24bitové kvalitě 720 KB paměti. Kdo chce docílit co nejmenší
velikost souboru, např. pro prezentaci na webové stránce, používá pro takové
obrazy soubory formátu JPEG. Technika jejich komprese odstraňuje detaily
obrazu, které se po dekompresi v předloze opět vytvoří prostřednictvím výpočtu
středních hodnot. Stupeň komprese volí uživatel sám. Přitom platí: čím větší
zhuštění, tím více se projeví typická slabá místa techniky. Až do faktoru
komprese asi 1 : 20 se chyby skoro neobjevují. Výše zmíněný soubor se tak dá
zmenšit bez zjevné škody na cca 30 KB.
Tento faktor komprese je ovšem příliš malý pro velké archivy nebo pro nabídky
on-line. Při větším zhuštění dat technikou JPEG se však objevují nedostatky ve
formě velkých bloků pixelů a falešných barev. Mnozí tvůrci internetových
aplikací akceptují ještě faktor 1 : 50.
Při kompresi s faktorem 1:50 by se náš soubor 720 KB zmenšil na 14,4 KB. Vše,
co tuto mez překračuje, již ničí předlohu definitivně.
Nová technika Lurawave pracuje jinak. I tento datový formát, který má ve světě
Windows koncovku lwf, způsobuje ztráty informací. Přesto se zdá být obraz
docílený technikou Lurawave při stejném poměru zmenšení podstatně méně
zkreslený než verze vytvořená technikou JPEG.
Až do faktoru 50 nebo 60 jsou chyby u techniky Lurawave sotva postřehnutelné a
do faktoru 100 je předloha stále použitelná. Foto v titulním novinovém článku o
velikosti 30 MB se kompresí v poměru 1:50 zmenší na pohodlných 600 KB bez
viditelné ztráty informací. Takové velikosti usnadňují jak přenos dat, tak i
uložení větších obrazů na lokálním pevném disku.
Po schodišťovém efektu a falešných barvách souborů JPEG není u Lurawave ani
stopy. Komprese se projeví difuzní neostrostí, která se navíc hodí k
fotografiím podstatně lépe než blokové artefakty techniky JPEG. Části obrazu
bez markantního kontrastu se přitom silněji změkčí než oblasti s ostrými
konturami.
Lurawave nabízí mimoto i bezeztrátovou kompresní techniku se zachováním
identických pixelů. Ta zmenšuje požadavek obrazu na hlavní paměť na 50 nebo 60
%. Formát Tiff.lzw, který zhušťuje rovněž bezeztrátově, potřebuje po kompresi
obvykle 70 nebo 80 %.
A konečně Luratech nyní vyvíjí také nový formát "Luradocument", který má
výkonněji komprimovat textovou část obrazu.
Kompatibilita
Luratech naráží na jiný problém, totiž že dosud žádný běžný program tento
formát nepodporuje. Firma proto nabízí plug-iny pro PhotoShop, Paint Shop Pro,
pro obrazové databáze Cumulus a pro multimediální nástroj Macromedia Director
ceny se pohybují v přepočtu od 2 850 do 4 750 Kč. Odpovídající adaptér pro
Corel Draw má následovat. Dále probíhají jednání s Microsoftem, Adobe a Ulead o
přímém začlenění formátu do programů těchto firem. Micrografx již licenci
zakoupil.
S těmito softwarovými doplňky je možno používat formát LWF a jeho varianty
stejně, jako formáty, které daný produkt již podporuje. Uživatelé Windows si
navíc mohou za cca 1 700 Kč koupit jednoduchý program, jehož hlavním úkolem je
konvertovat soubory do Lurawave. Výrobce také nabízí různé nástroje pro
vývojáře. Bezplatně lze dostat plug-iny pro internetové prohlížeče Navigator a
Internet Explorer.
Další vlastnosti Lurawave
Formát Lurawave podporuje systém RGB (červená, zelená, modrá) a stupně šedé a
také barevný model CMYK pro profesionální soutisk. Stupeň komprese se řídí
podle zvolené velikosti datového souboru, nebo podle zvoleného faktoru
zmenšení, resp. faktoru jakosti. Dále si může uživatel určit, zda se má obraz
ihned objevit na obrazovce jako hrubý náhled, nebo zda se má sestavovat po
řádcích.
Software firmy Luratech dovoluje také zdůraznění jednotlivých částí obrazu,
které se (v náhledu) zarámují a chrání se pak před příliš silnou kompresí. Při
mých testech se však tato možnost neosvědčila: hranice takto vybrané části
zřetelně vystupují, partie mimo vybranou část jsou pak příliš změněny.
Vedle malé velikosti souboru nabízí formát funkce nového druhu, hodící se
zejména pro šíření obrazů po intranetu, Internetu nebo CD-ROMu. Je to např.
ochrana heslem: bez hesla se LWF-obraz objeví v prohlížeči jen v nízké kvalitě,
kterou definuje grafik. Teprve když prohlížející zapíše kód, získá znázornění
vysoké jakosti.
Ve zdrojovém textu internetové stránky jsou příznakem HTML definovány rozměry
obrazu bez ohledu na velikost originálu. I pak je ale možno předlohu zoomovat,
takže nejsme závislí na striktních velikostech obrazu v internetovém
prohlížeči. Je také možno určit množství dat, které se má přenést; na síťovém
serveru je například obraz s vysokým stupněm rozlišení, uživatel však dostane
jen malou variantu, která se rychle přenese.
Celkově se Lurawave jeví jako výkonný všestranný formát pro obrazové soubory.
Odlehčuje významně paměti, pevným diskům i sítím, a tak by se za jistých
podmínek mohl stát standardním formátem pro on-line publishing.
9 1233 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.