Přichází nástupce flash pamětí?

Materiál budoucnosti dokáže měnit svou podobu Technologii, která by v budoucnu mohla nahradit dnes běžně používané p...


Materiál budoucnosti dokáže měnit svou podobu
Technologii, která by v budoucnu mohla nahradit dnes běžně používané paměťové
čipy typu flash, vyvíjí společnost IBM spolu se svými technologickými partnery
firmami Infineon Technologies a Macronix.
Novinka nese označení Phase-Change Memory (PCM) a je založena na speciálním
materiálu, který vědci označili jako phase-change (materiál fázové změny). Ten
je totiž schopen měnit svou strukturu, a to od amorfního ke krystalickému
stavu, díky využití energie elektronů procházejících uvedenou hmotou.
Obě zmíněné podoby materiálu, amorfní a krystalická, představují základní stavy
paměti nulu a jedničku. Nula je přitom reprezentována amorfní strukturou,
jednička naopak krystalickou.
Oproti pamětím flash nabízí PCM řadu výhod. Jde například vyšší rychlost nebo
spolehlivost, neboť zde nejsou přítomna takzvaná plovoucí hradla. Uvedená
hradla slouží k uchovávání většího počtu elektronů, přičemž více než tisíc
elektronů reprezentuje jeden binární stav. V případě technologie PCM je binární
stav představován pouze elektrickým odporem materiálu. Díky PCM lze data také
přímo zapisovat, aniž by bylo nutné původní záznam předem odstranit, což u
flash pamětí nelze. Vývoj je podle vědců (na zdokonalování PCM se bude prý
podílet 20-25 pracovníků) teprve v začátcích, avšak na trh by se první vzorky
mohly dostat již za tři až pět let. Využití prý může být široké počínaje
spotřební elektronikou a konče serverovými aplikacemi.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.