Příčiny selhávání harddisků

"Nic netrvá věčně" to platí i o pevných discích. Bez ohledu na spolehlivost pevného disku vždy musíme počítat s t


"Nic netrvá věčně" to platí i o pevných discích. Bez ohledu na spolehlivost
pevného disku vždy musíme počítat s tím, že časem dojde k jeho opotřebení.
Harddisk tvoří elektronické a mechanické komponenty a právě mechanické součásti
se postupně opotřebovávají. Příčinou tohoto opotřebení je zpravidla zhoršení
vzájemného propojení. Při každém zapnutí a vypnutí pevného disku se magnetické
hlavy spouštějí, respektive zdvihají a dotýkají se otáčejících se ploten, čímž
dochází k postupného poškozování jejich ochranné vrstvy. Současné výrobní
technologie však pevným diskům zaručují poměrně dlouhou životnost. Například
výrobce Western Digital u disků řady Caviar BB/JB tvrdí, že pokud by byl pevný
disk vypínán a zapínán desetkrát denně, došlo by k poškození hlav v důsledku
kontaktu s plotnami disku za čtrnáct let a první chybu čtení je možné
zaznamenat po načtení více než 32 TB dat. Ve skutečnosti se však lze setkat s
případy, kdy pevný disk přestane fungovat již po několika měsících provozu.
Disky často nevydrží ani záruční dobu poskytovanou výrobcem. Co je příčinou
tohoto stavu?
I pevné disky bez montážních závad provozované v souladu se všemi pokyny
uvedenými v uživatelské příručce začnou časem podléhat procesu stárnutí.
Nejvíce se to projevuje na magnetických plotnách. Nejprve se začne snižovat
úroveň magnetizace nejmenších magnetických záznamů, tzv. dvojitých bitů. To se
projevuje opakovaným načítáním dat, která se dosud načítala bezchybně, nebo
dokonce chybami čtení data nelze přečíst vůbec. Dále dochází k postupnému
poškozování magnetické vrstvy ploten, na kterých přibývají škrábance, odštěpky,
trhliny apod. Všechny tyto jevy mají za následek vznik vadných sektorů. Běžné
stárnutí disku je dlouhodobý proces a trvá zpravidla tři až pět let. Je třeba
poznamenat, že nepřetržitý provoz disku je z tohoto hlediska šetrnější než
režim s častým spouštěním a vypínáním.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.