Přijímání a vysílání dat bez drátů

V letošním 3. čísle Computerworldu jsme se v TECH-Tipu věnovali některým principům fungování bezdrátových sítí L...


V letošním 3. čísle Computerworldu jsme se v TECH-Tipu věnovali některým
principům fungování bezdrátových sítí LAN. Dnes se zaměříme na možnosti jejich
využití v praxi i na některé jejich další vlastnosti vč. možností realizace
bezdrátových zařízení.
V první části textu se budeme věnovat shrnutí základních vlastností
bezdrátových lokálních sítí a zdůraznění jejich výhod i nevýhod. Zmíněny budou
i možnosti jejich konfigurace.
Druhá část TECH-Tipu se pak ve svých jednotlivých částech zaměřuje na přehled a
vysvětlení parametrů bezdrátových sítí, realizaci bezdrátových zařízení
prostřednictvím k tomu určených čipových sad i námětům, jak bezdrátové sítě
využít v praxi. A to nejen v oblasti počítačů, ale např. také v audiotechnice.
Autoři se nevyhýbají ani stá-le poněkud podceňovanému tématu bezpečnosti
bezdrátových sítí, vysvětlení požadavků na pracovní prostředí použitých
komunikačních systémů nebo využití bezdrátových sítí pro přenos dat mezi
zařízeními se stále populárnější sběrnicí USB.
9 0863 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.