Příjmy z prodeje serverů vloni klesly

Serverový trh v České republice následoval svým růstem trh s PC, když rostl v kusovém vyjádření o více než čtvrt...


Serverový trh v České republice následoval svým růstem trh s PC, když rostl v
kusovém vyjádření o více než čtvrtinu v porovnání s rokem 2004. I přes tento
dobrý výsledek se díky poklesu cen i menšímu zájmu o high-end řešení celková
hodnota trhu snížila na necelých 141 milionů dolarů ze 163 milionů v roce 2004.
Rok 2005 byl ve znamení nástupu 64bitové platformy na poli x86 serverů. Ve
stále větší míře se také začínají prosazovat blade servery v loňském roce se
staly nejrychleji rostoucí částí trhu a oproti roku 2004 se jich prodalo téměř
třikrát více.
Nárůst ale zaznamenaly i další platformy, a to překvapivě včetně RISC serverů,
i přesto, že v roce 2004 Hewlett-Packard dodal několik set RISC serverů do
vznikajícího DHL centra. Velikou zásluhu na udržení růstu mají společnosti Sun
Microsystems a IBM, které jsou lídry tohoto segmentu v počtech prodaných kusů.
IBM dosáhla největšího příjmu z prodeje RISC serverů. Zajímavé je i oživení
EPIC (Itanium) platformy, která začala být vnímána zákazníky jako další
alternativa. Přestože jsou její absolutní čísla zatím spíše marginální, dá se
očekávat její další budoucí růst. "Pokud se podíváme na jednotlivé značky,
nejvíce serverů prodala společnost Hewlett-Packard, následovaná IBM a firmou
Dell. Tito tři dodavatelé obsadili skoro tři čtvrtiny trhu v počtech kusů
prodaných serverů a čtyř pětin v případě příjmů," říká Tomáš Oupický, analytik
IDC CEMA pro oblast systémů.

Ukládání dat
Co se týče celkového obratu na trhu diskových systémů pro ukládání dat, dosáhl
v roce 2005 v České republice hodnoty 160 milionů dolarů. Trh externích
diskových storage systémů v České republice v roce 2005 expandoval v meziročním
srovnání, co se týče celkových tržeb, o více než třetinu, konkrétně o 34,8 %.
Do roku 2009 analytici IDC také očekávají, že se celkové tržby tohoto segmentu
téměř zdvojnásobí, a to na 184 milionů dolarů. Celková kapacita úložného
prostoru externích diskových systémů by měla překročit 19 400 terabajtů, což
představuje více než trojnásobek ve srovnání s rokem 2005 a celkový počet
prodaných úložných systémů přesáhne 17 700 kusů. Oblasti externích úložných
systémů dominují s více než 70% kumulovaným podílem společnosti EMC,
Hewlett-Packard a IBM. Zatímco v roce 2004 připadl na externí diskové systémy
65,2% podíl, v roce 2005 to už bylo více než 77 %, což představuje v přepočtu
meziroční nárůst o 39,7 %. Podíl interních diskových systémů oproti tomu
meziročně poklesl o 25 % a posunul se více směrem k základním serverům.
Předpokládá se, že celkový trh externího storage bude dále expandovat, přičemž
kumulovaná roční míra růstu by mohla dosáhnout během pětiletého období, které
končí v roce 2009, hodnoty 19,2 %.
Sítě SAN (Storage Area Network) zůstaly v roce 2005 v České republice
nejpopulárnějším prostředím pro instalaci úložných systémů. S 63,9% tržním
podílem na celkových příjmech dominovaly trhu externích diskových storage
systémů. Co se týče softwaru pro ukládání dat, trh v České republice se prý
nachází stále v počátečním stadiu. Hlavní část výdajů firem (53,1 %) připadá na
zálohovací a archivovací software, přičemž potenciál pro dynamický nárůst
výdajů IDC očekává zejména v sektorech financí, průmyslové výroby,
telekomunikací a státní správy. V meziročním srovnání došlo v roce 2005 na trhu
úložného softwaru v ČR k nárůstu o 16 %. IDC předpokládá, že pozitivní vliv na
další rozvoj trhu bude mít vliv vstupu ČR do EU a s tím související nově
přijaté zákony EU o uchovávání dat, pokračující konsolidace a obdobně jako v
oblasti storage hardware přesun kupní síly od větších společností do
dynamického segmentu SMB.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.