Příklady GIS kolem nás

To, že potkáváme GIS na každém kroku, není samozřejmě dílem náhody, ale neustálého technologického rozvoje. Nejen...


To, že potkáváme GIS na každém kroku, není samozřejmě dílem náhody, ale
neustálého technologického rozvoje. Nejenže se pozvolna usazují mezi mobilními
telefony, ale v poslední době probíhá velmi rozsáhlá implementace jednotlivých
systémů na Internetu.
Hodnota použití GIS je závislá na jeho datech. Jakou však by měla všechna data
hodnotu bez vhodných nástrojů pro jejich zpracování. GIS a mobilní telefon
Snadný uživatelský přístup, rychlost, požadavky na aktuálnost dat a neustálá
dostupnost informací přivedly "mapy" do všech moderních technologií včetně
mobilních telefonů.
Tím není myšleno jen získávání informací přes "mobil", ale jedná se o to, že
služby dostupné prostřednictvím mobilního telefonu, jež se nazývají "location
based services" , mohou využívat informace o poloze telefonu získané přímo ze
sítě GSM. Právě existence systému určení polohy mobilního telefonu je nutná pro
budování lokálně kontextových aplikací. Polohu lze samozřejmě stanovit jen s
určitou přesností, která závisí na použité metodě určení polohy. Existuje celá
řada způsobů, které se od sebe liší charakteristikami, jako je přesnost určení
polohy, rychlost určení, rychlost a náklady na implementaci, místo implementace
(na straně GSM sítě nebo na straně mobilního telefonu), a v neposlední řadě i
zajištění soukromí uživatele.
Kriminalita
Příkladem speciálních aplikací může být software pro analýzu kriminality.
Uživatelé tak získají přehled o výskytech policejních zásahů v oblasti, a
lokalizovat tak jednotlivé kriminální činy na mapě a vyhledávat všechny podobné
zločiny v určité vzdálenosti. Lze vyhodnocovat hustotu policejních zásahů či
zločinů v čase.
Standardním problémem GIS je řešení dopravy, a to buď vyhledávání nejkratší
nebo nejrychlejší trasy na základě vložení adresy počátečního a koncového bodu.
GIS také mají své místo při řešení uzavírek, apod.
Možná méně známé využití je vyhledávání cílových oblastí. Manažeři tak mohou
vyhledávat nové zájmové oblasti na základě demografických charakteristik. Je
možné analyzovat oblasti z pohledu velikosti, možnosti spojení, ceny nebo na
základě průměrného provozu na komunikacích.
Uživatel, který si takovýto specifický nástroj pro zpracování a analýzu dat
pořídí, je však teprve na začátku celého přípravného procesu. Právě naprostá
specifičnost a originalita jednotlivých oborů (a území) komplikuje získávání
dat, a tak uživateli nezbývá než si vytvořit vlastní databázi informací, z
čehož plyne že poměrně v krátké době hodnota dat přeroste hodnotu softwaru.
Mapy na Webu
Samostatnou kapitolou je použití GIS na Webu. Vynechme technickou stránku
problému a podívejme se, co všechno se dá těchto technologií očekávat. Současné
technologie vám umožňují vytvořit mapovou aplikaci založenou na Webu, které
kombinuje, analyzuje a distribuuje informace z několika zdrojů umístěných na
Internetu či intranetu. Můžete tak efektivně a celkem levně zpracovávat
prostorová data napříč hranicemi, napříč průmyslovým odvětvím a disciplínami, a
to za použití standardních webových prohlížečů. I laici tak mohou mít velmi
rychlý přístup ke geografickým informacím. Webovým technologiím je v tomto
směru nutno přiznat radikální posun ve způsobu distribuce dat. Současným
trendem map na Webu je, aby nebyli pro uživatele jen pouhými obrázky. Snahou
některých aplikací je, aby byly dynamické, otevřené a aby se daly upravovat.
Nabízejí pak uživateli nástroje pro zónování, geokódování, síťovou analýzu a
zpracování souřadného systému.
Pokud pochybujete nad tvrzením, že GIS potkáte na každém kroku, pak zkuste
například televizi. Koncem loňského roku americká televizní společnost CBS
začala vysílat kriminální show The District, kde hraje GIS "hlavní roli". GIS
je zde využíván při analýze digitálních map, k čemuž slouží speciální systém
pro mapování zločinnosti nazvaný COMSTAT. Tento pořad je tak patrně prvním
představením technologie GIS tak širokému laickému publiku.
1 0666 / zaj

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.