Přilákejte lidi na Web

Tipy a triky pro vyhledávací stroje Internetové vyhledávací stroje využívají proprietární softwarové algoritmy, ...


Tipy a triky pro vyhledávací stroje

Internetové vyhledávací stroje využívají proprietární softwarové algoritmy,
které pročítají obsah webových stránek včetně nezobrazovaných tagů a pak
indexují vše, co naleznou, v rozsáhlých relačních databázích. Stupeň
významnosti je serverům přidělován na základě několika faktorů, z nichž většina
souvisí s frekvencí a umístěním specifických klíčových slov, která byla
vyhledávána na stránkách serverů zařazených do indexu. Jak tyto stroje přelstít?
Většina vyhledávacích strojů využívá automatizované webové browsery nazývané
spiders, bots nebo robots (doslova pavouci, nebo roboti). Pokud provozujete
populární server, na který vedou odkazy z mnoha jiných serverů, je naděje, že
váš server byl "chycen do sítě" ("spidered") několikrát, protože tyto
automatické vyhledávací programy si hledají cestu přes ostatní servery.
Trik, díky němuž budou vaše stránky zaindexovány pro vás tím nejvhodnějším
způsobem, spočívá ve vybudování stránek "vstřícných k prohledávačům" ("spider--
friendly"). Tedy takových, které usnadní prohledávacím programům prohlédnutí
obsahu a zvýší šanci na posouzení jejich významu jako závažnějšího než obsah
jiných, konkurenčních stránek. Chcete přece být nejlepší, ne?
Co lidé hledají
Zaprvé si musíte uvědomit, co hledá vaše publikum. A ačkoliv to může znít
primitivně, je na samém začátku mimořádně důležité postavit se na pozici
surfujících uživatelů a definovat si, o co vaši návštěvníci mají zájem. Pak z
této informace "vydestilujete" soubor klíčových slov nebo několik skupin
klíčových slov, o kterých můžete oprávněně předpokládat, že budou použita vaším
zamýšleným publikem pro vyhledání pro ně důležitých webových stránek. Má-li váš
server několik obsahových okruhů, bude třeba připravit několik skupin klíčových
slov.
"Výběr dobrých klíčových slov je nejdůležitější součástí kampaně na zacílení
vyhledávacích programů a přesto ji většina lidí provede špatně," uvádí Fredrick
Marckini, CEO Response-Direct.com, agentury pro webový marketing, a autor
populární knihy #1 Web Marketing: Achieving Top Ten Rankings In Internet
Searching Engines (#1 Webového marketingu: Jak se dostat do první desítky
odkazů nabízených internetovými vyhledávacími programy). "Zákazníci nám
opakovaně říkají, že chtějí dosáhnout dobrého umístění při použití klíčového
slova "obchod" (business) nebo "cestování" (travel) nebo nějakého jiného slova
s velmi širokým významem a použitím. Ale studie ukazují, že většina lidí
používá při vyhledávání spojení klíčových slov s užším významem. Čím užší cíl
vymezuje spojení klíčových slov, tím je větší pravděpodobnost, že jste upoutali
pozornost kupce," říká.
Volba klíčových slov
Předpokládejme například, že vaše společnost prodává součástky pro automobily
MG a Triumph a že máte komerční server, který nabízí použité a repasované
součástky pro klasická britská auta. Potřebujete alespoň jednu skupinu zhruba
10 různých klíčových slov (nebo spojení) pro definici každé oblasti vašeho
serveru.
Pro část serveru věnovanou Triumphu by vaše skupina klíčových slov mohla
vypadat zhruba takto: součástky Triumph, obnova (renovace, generální oprava)
automobilů Triumph, repasované součástky Triumph, automobily Triumph, přestavba
automobilů Triumph. Pro další pak: automobily MG, britské automobily, obnova
britských automobilů, anglické automobily.
Umístění slov
Dalším krokem je ujistit se, že se tato klíčová slova vyskytují v několika
různých kritických oblastech stránek na vašem serveru. Podívejme se postupně na
jednotlivé oblasti, přibližně v pořadí podle jejich významu.
1. Název souboru webových stránek. Jste-li jako většina lidí, používáte určité
zvyklosti pro pojmenovávání souborů, které tvoří váš server, abyste si
zachovali rozumný přehled. Udělejte výjimku. Dejte souborům názvy obsahující
vaše základní klíčová slova, např.
<http://www.triumphstuff.com/triumph_parts.HTML>.
2. Titulek HTML souboru (title tag). Titulek stránky "Součástky Triumph" může
znamenat ten rozdíl, který vám získá vyšší umístění než umístění jiných stránek
nazvaných "Billovy součástky Triumph". Začínejte vždy vaším klíčovým slovem v
titulku stránky, i když to třeba nezní moc atraktivně.
3. Používejte meta tagy jazyka HTML. Běžně přehlížené meta tagy se používají
právě pouze pro asistenci vyhledávacím strojům při určování obsahu serveru.
Obsah těchto tagů není viditelný, kromě zobrazení zdrojového textu HTML, a může
mít obrovský vliv na to, jaké umístění váš server získá.
Meta keywords tag obsahuje klíčová slova nebo spojení klíčových slov oddělená
čárkami. Toto je místo, kam napíšeme celý náš seznam deseti klíčových slov.
Meta description tag obsahuje stručný popis serveru a jeho obsahu. Ačkoliv je
důležité, aby se alespoň několik vašich základních klíčových slov objevilo v
tomto tagu, odolejte nutkání nacpat tento tag opakováním klíčových slov.
Některé vyhledávací stroje zobrazují obsah tohoto tagu pod titulkem stránky ve
výsledcích hledání, a bude-li to blábol, nic neprodáte.
Tag <image<alt>> je určen pro popis připojeného obrázku. Jestliže například náš
Triumph server má stránku s fotografií nového nárazníku, alt tag by mohl
obsahovat text "nárazník Triumph". Ale při perfektním přístupu napíšete
"součástky Triumph, nárazník". Dostali jsme tam naše základní klíčové slovo
"součástky Triumph" a o to jde.
4. Nepoužívejte stránky vytvořené pouze z grafických prvků. Někteří vývojáři
jsou tak frustrovaní omezenými možnostmi fontů v HTML, že vytvářejí stránky v
nějakém publikačním programu a pak konvertují soubor do grafického formátu,
jako je GIF nebo PNG. Tento způsob může být na místě v případě přípravy
některých grafických prvků webových stránek, ale zcela skryje obsah serveru
před vyhledávacími programy, je-li takový postup použit pro celé stránky s
hlavním obsahem serveru. Musíte-li text konvertovat do grafického souboru,
umístěte text do <image<alt>> tagu.
5. Zajistěte, aby se vaše klíčová slova objevovala přednostně v základním textu
vašich stránek. Používejte tagy <head> a <subhead>, kde je to vhodné, a
začínejte text vašimi klíčovými slovy, kdekoliv proti tomu nemohou být
gramatické námitky.
6. Odesílejte takto optimalizované stránky jednotlivě každému z asi 12
nejdůležitějších vyhledávacích strojů a seznamů. Většina vyhledávacích strojů
přijímá stránky v sekci Help jejich serverů. Přečtěte si a dodržujte jejich
instrukce. Jak uvádí Marckini, "zde je ten moment, kde selhává mnoho jinak
dobrých programů pro zacílení vyhledávacích strojů. Vyhledávací programy mají
striktní omezení na počet stránek, které mohou být předávány během jednoho dne
z určité domény. Některým vyhledávacím strojům odesíláme pouze stránku denně.
Cokoliv navíc může způsobit pokles umístění nebo dokonce jeho vymazání.
Jaké nástroje použít
Pokud provozujete jeden server, pravděpodobně byste to všechno mohli udělat
sami podle výše uvedeného návodu. Ale pokud spravujete větší server nebo
několik serverů, nebo prostě zamýšlíte tuto válku s konkurenty vyhrát hned a
jednou provždy, pak je dobrou radou investovat do softwaru, který může
významným způsobem ušetřit únavnou práci, je-li proces realizován ve velkém
měřítku. Jedním z užitečných nástrojů pro zjednodušení tohoto procesu je
Web-Position Gold od FirstPlace Software (www.webposition.com). FirstPlace
Software také publikuje zdarma měsíční elektronický zpravodaj, který se věnuje
používaným technikám a rovněž stále se měnící krajině marketingu a reklamy na
Webu.
Budete také potřebovat důvěrně se seznámit s obsahem logu a provozem na vašem
serveru. Některé servery poskytující Web-hosting nyní svým zákazníkům
(provozujícím na serveru své stránky) nabízejí on-line grafické přehledy
provozu, jiné poskytují tištěné nebo e-mailové textové soubory. Udělejte si čas
na prohlédnutí těch zpráv a určitě požádejte svého providera, aby vám vysvětlil
používaný formát a statistické údaje, které jsou významné pro parametry, které
chcete měřit. Toto je jediný objektivní způsob, jak posoudit vaše výsledky a
zdokonalit vaše postupy.
Na závěr
Jestliže jste už utratili spoustu času a peněz přípravou bezkonkurenčního
webového serveru, pak jediným dalším prostředkem zvýšení provozu a návratnosti
vašich investic by mohl být proaktivní vyhledávací stroj a celkový marketingový
program serveru.
I když u některých z těchto technik to může trvat týdny nebo měsíce, některé
mohou přinést efekt hned. Rozhodně stojí za to je aspoň vyzkoušet.
0 0894 / pen
Čeho se vyvarovat
1. Neztrácejte čas se servery nebo programy, které slibují předat vaše stránky
pěti stům vyhledávacích strojů. 95 % vašeho provozu vygenerovaného díky
vyhledávacím strojům pravděpodobně pochází od 12 nejvýznamnějších hráčů. To
jediné, co můžete pravděpodobně získat od toho zbytku, jsou nevyžádané nabídky
e-mailem díky bezzásadovým operátorům, kteří prodají nebo vymění vaše jméno a
e-mailovou adresu. Jak se říká, lovte ryby tam, kde jsou.
2. Neopakujte donekonečna vaše klíčová slova v jednotlivých tazích (meta,
title, alt tags). To ve skutečnosti zhorší vaše umístění; všechny vyhledávací
stroje to nyní testují. Je to známo jako "spamdexing" a celkem oprávněně to
operátoři vyhledávacích strojů nemají rádi.
3. Podobně nezkoušejte umisťovat bílý text na bílé pozadí. Většina prohledávačů
dovede rozpoznat a ignorovat text, který není viditelný vůči svému pozadí.
4. Nebuďte zklamaní, jestliže nevyhrajete válku na první pokus. Vypravte se na
výzvědnou výpravu, proveďte několik vyhledávání, která by podle vašich
předpokladů měla najít váš server a podívejte se, co udělal váš konkurent, aby
získal místo v první desítce. Získání a udržení vysokého umístění si vyžádá
soustavné úsilí, ale odměnou bude zvýšení provozu a úspěšnější server.
Důležité vyhledávače
a seznamy stránek
NázevAdresa
Atlas*www.atlas.cz
Centrum*www.centrum.cz
Seznam*www.seznam.cz
AltaVistawww.altavista.com
Ask Jeeves*www.ask.com
DMOZ*www.dmoz.org
Excitewww.excite.com
Googlewww.google.com
HotBotwww.hotbot.com
Infoseek/Go Networkwww.infoseek.com
Lycoswww.lycos.com
WebCrawlerwww.webcrawler.com
what-u-seekwww.whatuseek.com
Yahoo!*www.yahoo.com
* Weby označené hvězdičkou jsou prohledávatelné seznamy s vlastními pravidly
pro přidávání stránek.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.