Příležitost k uplatnění v IT nepotrvá věčně

V rámci jedné z diskusí na konferenci označil Jan Zadák, viceprezident a výkonný ředitel HP pro region ISE, Českou re...


V rámci jedné z diskusí na konferenci označil Jan Zadák, viceprezident a
výkonný ředitel HP pro region ISE, Českou republiku za velmi vhodnou pro
nearshoring a vyzdvihl v této souvislosti práci agentury CzechInvest. Tomáš
Bohrn, zástupce jmenované agentury, následně zdůraznil snahu své organizace
pomáhat s financováním IT projektů v jejich raném stadiu a chránit
intelektuální vlastnictví tuzemských vynálezců pracujících v IT.
Na rizika vyplývající z posilování koruny a růstu platů v IT upozornil Martin
Bednár, generální ředitel SAPu pro centrální Evropu. Uvedené faktory podle jeho
slov mohou významně snížit přitažlivost České republiky pro zahraniční
investory. Jiří Voříšek, prezident ČSSI, následně zmínil potřebu přebudovat
vzdělávací systém tak, aby reagoval na poptávku na trhu práce. Upozornil
přitom, že současná dobrá příležitost pro uplatnění v IT nemusí trvat
dlouhodobě a je tedy třeba ji využít, dokud existuje.
Na konferenci, jejíž program letos zahrnoval 88 referátů a 3 panelové diskuse,
se zaregistrovalo 560 účastníků z 220 firem a institucí. Akce, kterou pořádala
ČSSI a katedra IT VŠE ve spolupráci se SPIS, Cacio, ISACA a SSSI, se konala
jako součást programu konferencí mezinárodní informatické federace IFIP.(pen) 6
0953

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.