Příliš časté změny prostředí (ne)škodí?

Před necelým rokem jsem ve "funkci" sponzora naší tehdejší ankety "Co vy na to?" zpovídal ředitele marketingu firmy Co...


Před necelým rokem jsem ve "funkci" sponzora naší tehdejší ankety "Co vy na
to?" zpovídal ředitele marketingu firmy ConQuest computer Petra Žurka. Dozvěděl
jsem se mj., že k založení firmy došlo již v roce 1990, a ta od té doby prošla
různými vývojovými stadii. Za dobu své existence se několikrát stěhovala, od
roku 1993 sídlí ve vlastním objektu v pražských Nuslích. Postupně rozvíjela
distribuční aktivity ve smyslu zastupování různých firem na českém trhu, v
současné době je firma ConQuest computer výhradním distributorem skenerů,
počítačů i digitálních fotoaparátů tchajwanské firmy UMAX. Ostatní její
sortiment je doplňován komoditami, souvisejícími s počítačovým zpracováváním
obrazu, např. výrobky firem QMS, Calamus, binuscan, grafickými kartami ATI,
grafickými tablety WACOM apod. To jsou věci již známé, které pouze připomínám.
Méně známé však je to, že ve funkci
ředitele marketingu firmy ConQuest computer se zčistajasna letos na jaře ocitl
Libor Eliáš, obchodní ředitel firmy H&J Computers. Mne pochopitelně zajímalo,
proč a jakým způsobem k "čenži" tohoto druhu došlo.
Ve firmě H&J Computers jsem byl téměř pět roků, "vyvíjel" jsem se z prodejce až
do funkce obchodního ředitele. Tato funkce však byla od oblasti marketingu
trochu separována a proto, když jsem letos na jaře dostal nabídku pana Valkouna
(majitele firmy ConQuest computer) na post ředitele marketingu, váhal jsem
jenom chvíli. Je pochopitelné, že v nové funkci pokračuji v obchodní koncepci
této firmy, kterou je zejména distribuční činnost periferních zařízení v
oblasti DTP a pre-press.
Můžete prozradit, jak byla motivována či jak lákavá pro vás byla nabídka k
přestupu do firmy pana Valkouna?
Byla velkorysá, což byl jeden z důvodů mého rozhodnutí ke změně postu. Dalším
důvodem bylo, že firmu ConQuest computer i její pracovníky velice dobře znám,
neboť jsem s nimi celá léta velmi úzce spolupracoval. Spojíte-li to s
atmosférou a pracovním prostředím v této firmě, nedá se odolat.
Staré české přísloví praví: "Nové koště dobře mete!" A protože se to aplikuje i
na nové šéfy, zajímalo by mě, s čím (nebo s kým) jste "zametl" od nástupu do
funkce vy?
Mám v povaze spíše budovat, než "zametat". Na žádost majitele firmy a ve
spolupráci s dalšími pracovníky usilovně připravuji přestěhování firmy do
jiných, modernějších prostor v co nejkratší době. Zároveň s tím by mělo dojít i
k významné změně image a loga firmy. Blíží se Invex, kde bychom měli tyto
novinky prezentovat. Samozřejmě máme také nové produkty, které si zasluhují
marketingovou podporu...
Pane řediteli, ač spolu rozprávíme již podruhé, zatím jste mi o sobě mnoho
neprozradil. Pokuste se to napravit.
Jestliže je to nutné, pak vězte, že jsem křtěný Vltavou a 22. srpna mi bude 36
roků. Jsem absolventem pražského ČVUT. Mám rád přímé lidi, rodinu, práci a
sport, nenávidím stres a nudu. Jsem šťastně ženatý a moje rodinné zázemí je
perfektní. Manželka mi rozumí a podporuje ve všem, co dělám, a protože ani mé
děti (9 a 7 roků) mi to, že nebývám často doma, nevyčítají, mohu pracovat s
plným časovým nasazením. Pokud jde o osobní zájmy na prvním místě je rodina, a
teprve za ní následují "koníčky" surfování, kolo, lyže a tenis. Zatímco rodina
mne jako živitele šetří, sportování mi občas nějakou tu ránu uštědří. Bilance
úrazů na horském kole je však rozhodně menší než na lyžích.
Pochlubil jste se, že jako živitel jste doma hájen. Využíváte tohoto svého
výsostného postavení k výchově dětí, případně manželky?
Myslím si, že jsem velký liberál a z toho důvodu mám občas pocit, že se mi
výchova dětí vymyká z rukou. Přesto se jim snažím vštěpovat zásady, kterými se
řídím sám jako jsou čest, svědomí a k udržování fyzické i duševní svěžesti
sport. Manželka zase vychovává mne.
Říká se, že změna je život. Jak často by u mladého člověka ke změnám pracovního
prostředí mělo docházet, aby měl pocit, že "žije" a nestává se pozvolna
stárnoucím inventářem firmy?
Příliš časté změny podle mne škodí. Člověk by měl v určitém místě zůstat
alespoň pár roků, aby si osvojil všechny peripetie profese a rozšířil v dané
oblasti obzor nejen dalším studiem, ale i užitečnými mezilidskými kontakty.
Proto vzhledem k obecné (a velké!) fluktuaci ve firmách IT proto pokládám svých
pět roků strávených v H&J Computers za rozumné maximum.
Když už jste se o této firmě zmínil, "počítačoví vrabci" si cvrlikají, že se
nám z trhu nějak a někam vytrácí.
V této branži je veřejným tajemstvím, že firma H&J Computers v poslední době
vyjednávala se silným partnerem, který se do firmy chystal vstoupit. Sám
vidíte, jak to dopadlo.
Vy jste v ní pracoval pět roků od píky. Není vám smutno při pomyšlení, že vše,
co jste udělal, někam nenávratně zmizí?
Abych se přiznal, je! Ale nové dojmy a nové podněty i nový styl práce, které
mne nyní obklopují, mi naštěstí příliš nostalgie nedovolují.
To plně chápu. Ale při vašem mládí by ani váš nový post marketingového ředitele
neměl být poslední. Co bude dělat Libor Eliáš dejme tomu v roce 2002 a třeba v
roce 2010?
Tuto otázku byste měl položit nějakému astrologovi, neboť odpověď na ni je ve
hvězdách. Pochopitelně, jako každý člověk mám nějaké touhy, pro jejichž
naplnění dělám vše potřebné. Sním například o aktivní účasti v nějaké výrobě,
neboť ta si zasluhuje rozhodně více pozornosti, a marketingové zkušenosti z IT
se v ní dají velice dobře zúročit. Jistě chápete, že vám nic konkrétního
neřeknu, ale až budou na kalendáři vámi uvedené letopočty aktuální, dám vám
vědět, co dělám.
Pokud mne někde na věčnosti via nebeský Internet dohoníte! Ale když nehodláte
prozradit konkrétno, sdělte formou životního kréda abstraktno.
To mohu především si chci neustále zvyšovat manažerskou kvalifikaci a
rozšiřovat odborné znalosti. Nejen doma, ale pokud možno i za hranicemi,
protože teprve významný post ve světové firmě dělá z tovaryše mistra!
Tomu, co říkáte, plně věřím, neboť o tom svědčí postupy i pády mnoha lidí a
firem, které jsem v této branži za více než šest roků poznal. Můžete mi na
závěr našeho povídání sdělit svůj názor na český trh IT?
Čísla hovoří za vše a podle nich náš trh prochází určitou recesí. I na
největších firmách lze vidět stagnaci, která někde přechází až v pokles ročních
obratů. Nedá se přitom vůbec hovořit o tom, že by český trh byl produkty IT již
saturován. Stačí se jenom podívat za naše západní hranice a je jasné, že naše
stagnace je v něčem naprosto jiném! Podle mne je pokles našeho trhu IT způsoben
celkovou situací našeho hospodářství. Navíc hrubý národní produkt a dosažené
výsledky za první polovinu letošního roku, mnoho optimismu do žil nenalévají.
Pane řediteli, vaše hodnocení současnosti i blízké budoucnosti mne příliš
nepotěšilo. Ani já vás nepotěším, neboť s debatou končíme! Přeji vám, abyste v
dalším životě dosáhl na vše, co si umíníte. Byť to visí hodně
vysoko.
8 1955 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.