Přiložte ucho na svou síť WAN

Management šířky pásma WAN u ASP Pronájem softwaru místo jeho nákupu bude podle názoru odborníků v budoucnu podstat...


Management šířky pásma WAN u ASP
Pronájem softwaru místo jeho nákupu bude podle názoru odborníků v budoucnu
podstatně využívanější alternativou než dnes. Aby mohli poskytovatelé aplikací
přinášet svým zákazníkům slíbený výkon, potřebují efektivní nástroje pro
detailní analýzu síťového vytížení.
Prosperující trh s sebou může také přinést problémy: poskytovatelé aplikačních
služeb (ASP Apllication Service Provider) musejí do budoucnosti počítat s
rostoucím množstvím dat v rozsáhlých sítích (WAN Wide Area Network). Současný
hardware tento problém nemůže vyřešit. Aby bylo možné optimálně organizovat
zdroje WAN, budou ASP podle názoru expertů stále více nasazovat nástroje pro
monitoring WAN. Jen tak budou schopni nabídnout svým zákazníkům optimální
řešení pro kritické aplikace.
Trh pro ASP má v následujících letech vykazovat enormní nárůst. To alespoň
tvrdí studie rozličných institucí jako IDC, Forrester, Meta Group nebo
Dataquest. Ačkoli předpovědi kolísají objem světového trhu od 4,5 miliardy
dolarů v roce 2003 (IDC) až po 22,7 miliardy dolarů (Dataquest) pro stejný rok
analytici se shodují v tom, že tržní potenciál této nové služby je velmi
vysoký. Důležitým základem tohoto rozvoje, který povede ke změně paradigmat v
podnikové architektuře IT, je přesvědčení, že pro náklady je příznivější
aplikace si pronajmout, místo jejich přímé koupě, protože se pak nemusíte
starat o jejich administraci.
Zácpy ve WAN
Ne všechny problémy s šířkou pásma a vysokou dostupností však již byly
vyřešeny. Aplikace v konceptu ASP budou dostupné prostřednictvím dálkové
přenosové sítě. Když si v budoucnosti stále více podniků bude pronajímat své
aplikace u ASP, povede to k silnému nárůstu datových objemů a tedy k zácpám v
těchto sítích. To vyžene ceny WAN do výšky a silně zmenší výkon aplikací.
Tento problém se nedá vyřešit jenom s doplňkovým hardwarovým vybavením, protože
příslušné protokoly jako FTP (File Transfer Protocol) nebo HTTP (HyperText
Transfer Protocol) vždy obsazují veškerou šířku pásma, která je právě k
dispozici. Jako opravdový žrout šířky pásma se například osvědčil FTP. Tento
protokol je nasazován pro stahování (download) dat ze vzdálených počítačových
systémů. Obsazuje veškerou šířku pásma a vytlačí ostatní aplikace, které jsou
pro podnik častokrát důležitější. Protože pouhé přidávání dalšího hardwaru
nepomáhá, musí být datový provoz ve wanových vedeních kontrolován a efektivně
organizován.
Monitoring WAN
Tuto potřebu rozeznal mj. i americko-izraelský výrobce Net Reality, a s rodinou
produktů Wisewan uvedl na trh speciální nástroje pro monitoring sítě WAN.
Nástroje jsou schopny prověřovat provoz na všech sedmi vrstvách. Monitorovací
nástroje jsou nasazovány v rozsáhlých přenosových sítích mezi router a modem,
případně CSU/DSU (Channel/Digital Switching Unit). Počínaje fyzickou vrstvou,
přes protokolové vrstvy až po aplikační vrstvu, zachytí systémy všechna data,
která se ve vedeních pohybují. Každá vrstva v ISO/OSI modelu přidává svou
informační hlavičku před datový paket. Tyto informace jsou monitory WAN
posílány na speciální server a vyhodnocovány.
Tak je mezi jiným v reálném čase změřeno, jak rychlé je vedení a jak vysoké je
jeho vytížení. Doby odezvy od centrály až k venkovnímu místu budou přitom
zobrazeny v milisekundách. Mimo to stanovují u systémů, zda bylo spojení vždy k
dispozici nebo zda se vyskytlo přerušení spojení. Když jsou v případě frame
relay vedení přetížena, docházejí odpovídající hlášení na vysílač a přijímač.
Tato chybová hlášení označují technici jako Forward Explicit Congestion
Notifications (FECNs) nebo zájem Backward Explicit Congestion Notifications
(BECNs), podle směru, ve kterém jsou posílána, když dojde u frame relay
přepínače k přetížení. Nepatrný počet takových chybových hlášení je přitom
normální. Když se však vyskytují neustále, není dosažitelná žádná rozumná
úroveň datové propustnosti.
Pro kontrolu smluv o úrovni poskytovaných služeb (SLA = Service Level
Agreement) mezi ASP a zákazníky jsou rozhodující přesná měření. Vedení musí
přitom být sledována v delším časovém úseku, především aby byly nalezeny doby
hlavního zatížení. Současně zjišťují kontrolní nástroje maximální dosažitelné
rozsahy přenosového výkonu.
Protože je výše zmíněný monitoring prováděn také na sedmé vrstvě, dá se zjistit
i to, které aplikace procházejí vedením v určitém časovém okamžiku, jaká
množství dat přenášejí, kdo je vysílačem a kdo je příjemcem. IT administrátor
tak ví zcela přesně, které aplikace si dělají nárok na největší podíl šířky
pásma. V oblasti serverově založeného computingu může například dokonce být
rozdíl mezi jednotlivými aplikacemi v jedné session Citrixu. Net Reality pak
hovoří o "monitoringu na osmé vrstvě".
Protože zřejmě bude v brzké době mnoho druhů aplikací připraveno k pronajmutí
on-line (počínaje kancelářskými office programy a programy pro elektronickou
poštu přes rozličná groupwarová řešení až po velké ERP, CRM nebo Citrix
aplikace), platí zde, že je nutné nastavit správné priority. Především při
kritických podnikových aplikacích jako ERP nesmí docházet k úzkým místům a
výkonovým ztrátám nebo dokonce k výpadkům. Aby bylo možné dodržet SLA smlouvy,
jsou ASP nuceni přenos, který probíhá přes vedení, klasifikovat a organizovat.
Regulace přenosu
Regulace datového přenosu se děje s pomocí AWFQ (Adaptive Weighted Fair
Queueing). Tato metoda se vztahuje na skutečnou rychlost vedení, chybovou kvótu
a jiné parametry a provádí se v závislosti na vstupech z WAN monitorů v reálném
čase. Přidělí se příslušné priority a pak budou dynamicky přiřazovány stanovené
šířky pásma pro stanovené aplikace. Session Citrixu potom využívají tzv. šířku
pásma CIR (Commited Information Rate jde o šířku pásma představující průměrnou
úroveň pro nějakého uživatele). Všechno, co tuto kapacitu přesáhne, je označeno
DE-bitem (Discard Eligibility). Pro frame relay to znamená, že označené datové
pakety budou přednostně zahozeny, jakmile nastane přetížení.
Když je ve vedení například FTP dotaz současně se session Citrixu, probíhalo by
FTP, kterému byla přiřazena nízká priorita, za stanovených podmínek jen jako
takzvaný burst (náraz). Podobně to platí také pro tiskové příkazy Citrixu.
Wisewan může při všech aplikacích přesně stanovit, zda ve vedení jsou, zda si
konkurují a v takovém případě je omezit.
Nástroj, od techniků označený jako Traffic Shaper, může také přidělovat
priority nebo omezení v HTTP přenosu a navíc rozeznat MIME typ dat. Tak může
být omezen download MP3 nebo obecně dat Napsteru, GIF nebo JPEG obrázků. Mimoto
by se dal také blokovat FTP přenos třeba když více pracovníků přijde na
myšlenku stáhnout si NT Service Pack o velikosti 40 MB. Mimo to dostává síťový
manažer možnost, dát ERP aplikacím, které běží přes Citrix ICA, přednost před
MS Wordem, Excelem nebo tiskovými joby Citrixu.
Svou sílu ukazuje Traffic Shaping především díky své dynamice. To znamená, že
jsou použity priority, garantování šířky pásma a limity šířky pásma vždy
vyhovující aktuálnímu datovému přenosu a nejsou drženy zbytečně statické šířky
pásma pro aplikace, které momentálně neběží. K tomu další příklad: Jestliže
pracovníci v pondělí ráno stahují svoji elektronickou poštu a odpovídají,
vznikají špičková zatížení. To znamená, že vedení jsou od 8 do 10 hodin téměř
přeplněna. Jako protiopatření je možné v tuto dobu přiškrtit FTP přenos nebo
např. replikace databází. Také browsing Internetu se dá v této době omezit,
čímž mohou být zprávy elektronické pošty, které jsou pro většinu firem extrémně
důležité, rychle rozeslány. Systém se však dá konfigurovat tak, že po desáté
hodině obdrží HTTP přenos tu samou hodnotu priority jako přenos elektronické
pošty, respektive Citrix.
Shrnutí
Úspěch modelu ASP nezávisí jen na tolik diskutované bezpečnosti při datovém
přenosu. Spíše musí příslušní poskytovatelé také organizovat a efektivně
spravovat zdroje WAN, které jsou k dispozici a nejsou libovolně rozšiřovatelné.
Nástroje pro monitorování WAN budou v tomto ohledu hrát rozhodující roli.

Výpočet nákladů ve WAN
Pro kontrolu nákladů, které vznikají ve WAN, uvedla Net Reality na trh jako
doplněk k jiným produktům Wan Accountant. S tímto nástrojem mohou ASP provádět
účtování na aplikační úrovni. Využívání WAN může být zajištěno předem určenými
linkami nebo pomocí permanentních virtuálních spojení (PVC Permanent Virtual
Connections). Tak je možné odhadnout náklady na aplikační server nebo skupiny
aplikačních serverů, jednotlivé aplikace nebo skupiny aplikací. K tomu patří
například analýzy, jaké náklady vznikají kvůli datovému přenosu Citrixu nebo
webovému brouzdání, případně jaký přenos elektronických zpráv produkuje jedno
oddělení v jednom podniku. ASP tak mají možnost přesně spočítat náklady, které
připadají na jejich klienty.
Wan Accountant je instalován dodatečně k rodině produktů Wisewan. Posílá denní,
týdenní nebo měsíční hlášení na základě kritérií, která jsou předem přesně
stanovena. Všechny informace a hlášení mohou být také přeneseny do externí
databáze. Kromě ASP je tento nástroj vhodný také pro podniky, které provozují
dálkové přenosové sítě. Mají možnost lépe poznat potenciál pro snížení nákladů
na využívání svých WAN. Softwarové řešení se skládá ze serveru, který běží na
platformách Windows NT 4.0 a Sun Solaris (od 2.5.01), jakož i grafického
uživatelského rozhraní.
0 2223 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.