Prim v rozvoji systémů hraje slovo integrace

Produktová divize Microsoftu, Microsoft Business Solutions (MBS), patří k významným dodavatelům ERP systémů zejména p...


Produktová divize Microsoftu, Microsoft Business Solutions (MBS), patří k
významným dodavatelům ERP systémů zejména pro střední podniky. Její nedávnou
aktivitou bylo představení nového migračního programu pro uživatele produktů
společnosti PeopleSoft, která definitivně skončila v rukou Oraclu. Zeptali jsme
se proto ředitele divize Petra Karáska, co mohou nabídnout a jak dokáží
reagovat na potřeby zákazníků.

Z globálního pohledu je ČR spíše zemí menších a středních firem. Jaké jsou
jejich nároky na ERP a e-business řešení? Co je pro ně nejdůležitější a co bývá
největším kamenem úrazu?
Z globálního pohledu může jít o firmy menší a střední, ale v našem regionu jsou
tyto společnosti určitě po právu brány jako firmy střední a větší. Stejně jako
velké firmy potřebují řešit stejné procesní problémy a také pružnost a
přizpůsobivost používaného řešení. Střední podniky jsou často vystaveny ostrému
konkurenčnímu boji a jejich zákazníci vyžadují náhlé a zásadní změny. A
podnikový ekonomický systém musí poskytnout dostatečnou a rychlou adaptabilitu.
Významným kritériem pro střední podnik je kratší doba implementace a zkušenosti
implementátora. V neposlední řadě pak rozpočet firmy a význam investice.
Podniky v naší republice již dnes často posuzují praktické a měřitelné přínosy
zavedení nového podnikového systému, nikoliv jen funkčnost produktu či
technologie. Informační systém je koneckonců vždy jen nástroj k podpoře tvorby
zisku, snižování nákladů, zkracování průběžné doby výroby či zlepšení reakcí na
požadavky zákazníků. Kamenem úrazu bývá podcenění nebo přecenění jeho role.

Jak zmiňovaným potřebám vycházejí vstříc vaše produkty?
Oba naše hlavní produkty Microsoft Navision a Microsoft Axapta kompletně
pokrývají širokou škálu potřeb firem od menších přes střední až po velké. V
oblastech jako finance, personalistika, řízení vztahů se zákazníky (CRM),
distribuce, nákup a prodej nebo výroba často dokáží z funkčního hlediska
oslovit stejné zákazníky. Hlavní rozdíly tak jsou spíše ve velikosti zákazníků,
pro které je produkt primárně určen, a někdy i v přístupu k nasazení produktu.
Microsoft Navision je v první řadě určen pro střední firmy, které preferují
jednoduchost používání systému a širokou škálu partnerských řešení. Díky novému
cenovému modelu na bázi ceny za uživatele umíme dnes s Microsoft Navision
obsloužit i malé společnosti, na druhou stranu máme i velké zákazníky s řádově
stovkami uživatelů. Microsoft Axapta je zaměřena více na střední a velké
zákazníky a často vynikne při nasazení v nadnárodních řešeních s centrální
databází nebo složitější architekturou řešení.

Hovoříme o firmách, jejichž vedení zajímají hlavně čísla, tedy kdy se jim
investice vrátí a kolik díky ní mohou ušetřit. Máte nějaké konkrétní poznatky z
reálného nasazení?
Zkušenosti z nasazování Microsoft Axapta v podnicích jsou v tomto ohledu velmi
pozitivní, což může dosvědčit i nezávislá studie u skutečných zákazníků, kterou
provedla společnost Nucleus Research. Na jejím základě odborníci z Nucleus
Research zjistili, že u 75 % zákazníků se celková zkoumaná investice, tedy
investice do produktu, serverů, implementace, školení i ostatních souvisejících
výdajů, vrátila do 23 měsíců. Více než polovina z nich (56 %) dokonce dosáhla
snížení nákladů na zaměstnance a 44 % omezení výdajů na IT přímo v souvislosti
s nasazením Microsoft Axapta. Samozřejmě i mezi klienty Microsoft Navision máme
řadu příkladů implementací s velmi rychlou návratností vložených investic.
Projekt Inovace informačního systému ve společnosti Tonak zvítězil v soutěžích
Projekt roku 2003 a TOP 10 systémových integrátorů a byla zde dosažena
vynikající návratnost investice za 0,64 roku.

Můžete uvést některý z příkladů nasazení Microsoft Axapta v konkrétních
firmách? Jakých přínosů si uživatelé nejvíce cení?
Zákazníci oceňují zejména jeho přizpůsobitelnost a schopnost pokrýt jejich
specifické potřeby lišící se od ostatních podniků, dále zvýšení přehlednosti a
efektivity procesů, zlepšení péče o zákazníky či zlepšení finančních toků v
podniku. Řešení Microsoft Axapta u nás používá například známý výrobce mléčných
výrobků a vynálezce bylinkového másla Meggle, lepenkárna EMBA v Pasekách nad
Jizerou, významný český výrobce chladících zařízení JDK nebo známý dodavatel
ocelových materiálů pro stavebnictví Lindab.
Podíváme-li se na implementaci a provoz ERP systému z ekonomického pohledu,
jaké bude rozložení nákladů (na software, hardware, konzultační a poradenské
služby, TCO atd.)?
Rozdělení je v první řadě velmi individuální a je ovlivněno mnoha faktory. Mimo
jiné kvalitou infrastruktury před nasazením nového systému, oborem činnosti
daného podniku, mírou úprav dle potřeb zákazníka nebo jeho strukturou. Obecně
lze říci, že platí přibližně poměr mezi licencemi za ERP aplikaci a
implementačními službami v rozmezí od 1 : 0,7 do 1 : 1,5 podle rozsahu
projektu, počtu školených uživatelů a míry specifických úprav. Náklady na
hardware pak závisí na stavu stávajícího vybavení, protože pro běžný střední
podnik naše aplikace nekladou extrémní nároky na technické vybavení. Náklady na
údržbu systému jsou stanoveny servisní smlouvou s daným dodavatelem a zákazník
si může platit i přístup k upgradu na nové verze.

Kam podle vás směřuje budoucí vývoj v oblasti ERP systémů?
Podle mne je tu několik rovin. V technické a aplikační rovině hraje prim v
rozvoji systémů pojem integrace. Myšlena je samozřejmě integrace nikoliv v
rámci samotného ERP, která již v daných systémech je, ale integrace s dalšími
aplikacemi a technologiemi v rámci podniku. Integrace vede k výrazným úsporám
nákladů a zjednodušení práce, nedochází k tolika chybám a uživatelé se mohou
více soustředit na obsah své práce (obchod, řízení, výrobu) namísto zapisování
dat do počítače. Velká pozornost je věnována webovým službám. Díky nim bude
možné vytvořit určité komponenty, které budou moci sdílet všechny ERP systémy
od různých dodavatelů, aniž by se museli jednotlivě vyvíjet. Webové služby bude
také poměrně jednoduše možno pořizovat na bázi placení za poskytnuté transakce
nebo předplatného namísto pořizování statického modulu do systému. Často
citovanou oblastí jsou RFID technologie, které se již prosazují i do našich
reálných implementací v zahraničí, a dokonce i u nás již máme úspěšnou
integraci RFID s Microsoft Navision. Z pohledu ovládání produktu je snaha do
budoucna zprostředkovat nová netypická uživatelská rozhraní pro individuální
potřeby různých skupin uživatelů, například i ovládání hlasem.


Microsoft Business Solutions je jedna ze sedmi produktových divizí společnosti
Microsoft, která vznikla akvizicí dvou globálních dodavatelů podnikových
informačních systémů, společností Great Plains a Navision. Na trhu ERP řešení
má přes 700 zákazníků a podle studie společnosti IDC je druhým největším
dodavatelem podnikových řešení pro střední podniky. Divize Microsoft Business
Solutions nabízí své systémy na českém trhu prostřednictvím sítě více jak 60
implementačních partnerů.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.