Přínosy umělé inteligence

Umělá inteligence má zefektivnit obchodování na on-line aukcích i veřejné hlasování. Pojem "umělá inteligence" je...


Umělá inteligence má zefektivnit obchodování na on-line aukcích i veřejné
hlasování.
Pojem "umělá inteligence" je dnes natolik široký, že se do něj skryje řada
různých projevů informačních technologií. Na jedné straně jsou jím označovány
technologie budoucnosti (které by měly strojům umožnit pracovat tak, jako by
používaly lidský mozek), na straně druhé je často používán pro algoritmy, jež
provádějí "inteligentní" rozhodnutí s takovou rychlostí a precizností, na jaké
člověk nestačí. V následujícím textu bude řeč právě o takových algoritmech.

Elektronická tržiště
Když se na konci 90. let minulého století z dot.com boomu zrodila elektronická
tržiště, logické úvahy napovídaly, že by tyto digitální burzy měly fungovat
efektivněji než jejich fyzické protějšky. Nabízely totiž zmodernizování celého
procesu zprostředkování a odstranění zprostředkovatelů.
Některá tržiště znamenala již při své současné funkcionalitě pro své účastníky
významný nárůst provozní efektivity. Tuomas Sandholm, vedoucí Agent-Mediated
Electronic Commerce Laboratory na pittsburské Carnegie Mellon University a
docent katedry počítačových věd, však objevil možnosti dalších významných
zlepšení. A nejen v oblasti on-line aukcí. Sandholm již nyní disponuje patentem
na metodu určení optimálních pravidel, jež by měla být aplikována při
rozhodovacím procesu.
Jeho přístup je založen na umělé inteligenci a metodách operačního výzkumu. Lze
jej aplikovat v B2B aukcích, ale například také pro stanovení pravidel
majetkového vyrovnání při rozvodu nebo při vyhodnocování projektů veřejných
zakázek. Americký Computerworld dostal příležitost prodiskutovat s tímto
34letým odborníkem jeho práci v oblasti umělé inteligence a e-commerce.

Jakým výzkumem v oblasti elektronických tržišť se vlastně zabýváte?
Obecně řečeno, navrhujeme a budujeme elektronická tržiště, která vedou k
efektivnějším výsledkům. Představte si tradiční dražbu. Prodávající musí dát k
dispozici seznam věcí, které jsou na prodej. Ale tento seznam často neodpovídá
potřebám kupujících ti si mohou například stanovit podmínku, že nějakou položku
koupí pouze tehdy, když budou moci koupit i další dvě. My jsme vytvořili aukce,
při kterých si dražebníci mohou vytvořit své vlastní seznamy zboží a k nim
činit nabídky.
Dražebník může například říci: "Jsem ochoten zaplatit 100 dolarů za položky 6,
7 a 8." Na tom by samozřejmě nebylo ještě nic tak problematického.
Nejobtížnějším problémem je říci, kdo které položky vydražil, a my jsme
vytvořili algoritmus, který je schopen tento problém vyřešit.

Mohl byste uvést nějaký příklad? Představte si dražbu, při které účastníci
podali své nabídky týkající se různých, vzájemně se překrývajících položek.
Kupříkladu jeden dražebník může nabídnout 100 dolarů za A, B a C. Jiný
dražebník nabídne 50 dolarů za C. Třetí chce koupit za 70 dolarů B. V tomto
jednoduchém příkladu je zřejmé, že dražitel by měl přijmout dvě naposled
jmenované nabídky, protože dostane nejvyšší možný příjem 120 dolarů. Na druhé
straně, pokud existují desítky nabídek, je obtížné určit vítěze ručně. Naše
algoritmy tento problém řeší optimálně dokonce i při stovkách tisíc nabídek s
pomocí postupu vyhledávání využívajícího umělé inteligence.

Jakými dalšími způsoby lze využít umělou inteligenci v oblasti e-commerce? Zde
lze aplikovat spoustu technik. Dalším směrem výzkumu, kterým se zabýváme, je
automatický návrh mechanismů. Návrh mechanismů je podoblastí teorie her. Hra
může spočívat v návrhu pravidel aukce, rozhodčího řízení při rozvodech nebo
veřejného diskusního fóra rozhodujícího o tom, zda postavit hokejovou arénu či
most.
Myšlenka spočívá v automatickém navržení pravidel hry s využitím optimalizace a
umělé inteligence. Již jsme vyřešili řadu otevřených problémů, jakými jsou
například stanovení optimálních pravidel hlasování o veřejných statcích nebo
maximalizace výnosů z dražeb více položek. Ve všech případech se jedná o zcela
nové iniciativy.

Kde všude mohou vámi stanovená pravidla hry pomoci? Vytvořili jsme optimální
schémata rozvodové arbitráže; optimální z pohledu maximalizace součtu celkového
ohodnocení majetku rozvádějících se manželů. Často se při rozhodčím řízení
během rozvodu účastníci snaží lhát o tom, nakolik si cení jednotlivé položky
majetku, který má být rozdělen. Naše schéma je motivuje říkat pravdu a majetek
je rozdělen nejlepším možným způsobem.
Také jsme využili náš software pro automatický návrh mechanismů k navržení
nejlepších pravidel v oblasti problematiky veřejných statků. Jako případovou
studii jsme zvolili problém, zda postavit most, hokejový stadion, obojí nebo
ani jedno. Opět jde o obtížný problém, protože různé strany mohou lhát o tom,
jak hodnotí různé alternativy. Náš systém navrhuje pravidla tak, že strany
pobízí, aby říkaly pravdu, a ze sociálního hlediska je následný výběr nejlepším
možným.

Na jakých nových technologiích, jež by se mohly během několika let objevit na
trhu, nyní pracujete? Jde například o technologie vhodné pro hlasování. Původní
teorie hlasování tvrdí, že každý způsob hlasování, který není diktátorský, je
manipulovatelný; v některých případech totiž může volič pro sebe docílit
lepšího výsledku tím, že bude hlasovat strategicky přitom bude hodnotit
kandidáty jinak, než by to odpovídalo jeho skutečným preferencím.
My navrhujeme takové mechanismy hlasování, při jejichž použití je konstruování
strategického hlasu z hlediska výpočtu tak obtížné, že je pro voliče nejlepší
možností říci pravdu. Jinými slovy: Využíváme složitost výpočtů jako bariéru
strategického chování.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.