Prioritou společnosti Intentia je růst

Celkové příjmy společnosti Intentia v roce 1997 dosáhly 1,650 miliardy švédských korun (7,227 miliardy korun českých...


Celkové příjmy společnosti Intentia v roce 1997 dosáhly 1,650 miliardy
švédských korun (7,227 miliardy korun českých), což představuje 53% nárůst
oproti předchozímu roku. Společnost přitom dosáhla čistého zisku ve výši 9,5
milionu švédských korun (41,61 milionu korun).
Jde o poměrně výrazný úspěch, jelikož v roce 1996 zaznamenala společnost ztrátu
ve výši 8,6 milionu švédských korun (37,668 milionu korun). V souladu s firemní
strategií, jejíž hlavním úkolem je zabezpečit růst celé společnosti, byly
akceptovány zvýšené náklady. Ty v případě prodejních a marketingových aktivit
dosáhly 304 milionů švédských korun (1,331 miliardy korun), a na vývoj produktů
bylo vynaloženo 247 milionů švédských korun (1,081 miliard korun). Růst
společnosti byl podpořen též masivním přijímáním nových pracovníků jejich počet
se během roku 1997 zvýšil z 1 177 na 1 743, tedy o 48 %. Tyto náklady
znamenají, že se společnost Intentia musela spokojit s nižším ziskem. Nicméně s
dosaženým růstem může být společnost spokojena, jelikož převýšil odhadovaný
růst celého odvětví informačních technologií zhruba o 16 %.
Společnost se podařilo během roku 1997 prosadit na nových trzích a uzavřela 19
kontraktů s hodnotou přesahující 1 milion dolarů. Jde o zřejmý posun kupředu,
jelikož v roce 1996 společnost takovýchto kontraktů uzavřela pouze 7. Mezi
nejvýznamnější nové klienty patří například firmy AZON Corporation, Canon,
Goodall, Pharmacia Upjohn, a Total. Do skupiny Intentia byly během roku 1997
zařazeny partnerské firmy ve Švýcarsku, Španělsku, Austrálii, Polsku a České
republice, když v nich společnost získala rozhodující vliv. Tyto nové akvizice
se na celkových příjmech podílely zatím jenom 8 procenty. V roce 1998 bude
společnost pokračovat v prorůstové strategii, při níž bude investováno
především do získávání nových pracovníků, pokračování vývoje produktů,
marketingové komunikace a otevírání nových trhů. Na českém trhu působí
společnost Intentia od roku 1995. Zpočátku byla pod jménem Mobis obchodním
partnerem Intentie, nyní je dceřinou společností. V roce 1997 dosáhla
společnost Intentia CZ v České republice obratu ve výši 48 milionů korun. (dar)
8 0662 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.