Případ kybernetického pronásledování

Obtěžování prostřednictvím elektronických médií Krátce poté, co slovně napadla nezávislého fotografa za downloado...


Obtěžování prostřednictvím elektronických médií
Krátce poté, co slovně napadla nezávislého fotografa za downloadování
pornografie, začala mít viceprezidentka novin Lexington Herald Leader podivné
telefonáty. Volali jí muži, kteří říkali, že se s ní setkali na chatu a že se s
ní chtějí osobně potkat.
Pak jí přišlo předplatné časopisů Playboy, Penthouse, Playgirl, Bride a
Seventeen, z nichž si žádné neobjednala. Vedoucímu pracovníkovi, muži, jenž
rovněž patřil k těm, kteří fotografa kritizovali, začaly volat ženy, které si
myslely, že se s ním setkaly na chatech, jež ovšem nikdy nenavštívil. Tento
vydavatel novin Knight-Ridder v Lexingtonu začal dostávat nevyžádanou
pornografickou poštu. Pohár trpělivosti přetekl, když viceprezidentku zavolal
John Fish z Williamsburgu, aby s ní prodiskutoval její objednávku naplnit
pětiakrový rybník rybami. Ona o této objednávce samozřejmě nic nevěděla.
V tomto okamžiku si manažeři novin pomysleli, že by bylo mnohem jednodušší
nahlásit tyto incidenty policii a muže uvěznit. Naneštěstí ovšem uběhly 3 roky,
obtěžování pokračuje dodnes a úřady se zdají být neschopné s tím cokoliv dělat.
Vzestup kybernetického obtěžování
V souvislosti s kybernetickým pronásledováním, které je na vzestupu, může
Herald Leader udělit užitečnou lekci jakémukoliv vedoucímu pracovníkovi
odpovídajícímu za síťovou bezpečnost, jenž se může dostat do podobných
problémů. Když tyto incidenty začaly poprvé, Herald Leader najal soukromé
detektivy, aby vysledovali uvedené aktivity zpět k fotografovi. Podle vysoce
postaveného vedoucího pracovníka novin, jenž požádal, aby jeho identita nebyla
prozrazena, vedení Herald Leaderu intenzivně jednalo s poštovním inspektorem a
telefonní společností, kontaktovalo místní i státní policii a dokonce FBI.
Podle zákonů mnoha států se tato aktivita pokládá za obtěžující pronásledování
(anglicky stalking), jež je obvykle přečinem. S tím si ovšem představitelé
orgánů prosazujících zákon obvykle nebudou lámat hlavu, pokud nebude
doprovázeno závažnějšími trestnými činy nebo fyzickým obtěžováním.
"V důsledku nízkých sankcí a málo vyspělým zákonům státu ohledně kybernetického
pronásledování, je tyto případy obtížné soudně stíhat," říká nadporučík Chris
Malinowski, jenž velí oddělení newyorské městské policie, které bojuje s
počítačovým zločinem.
Co tedy má společnost dělat, pokud jí kybernetické pronásledování klepe na
dveře? "Proti takovým věcem musíte útočit postupně," říká Paul French, šéf
soudních počítačových laboratoří patřících společnosti New Technologies z
Greshamu (Oregon). "Nejprve zjistěte, kdo to dělá. Pak si nechte poradit od
právníka. Nemůžete-li to zastavit, vyvolejte občanskoprávní řízení."
Tento postup použil Greggory Peck, vedoucí bezpečnostní analytik IT pracující
ve společnosti z Fortune 500, když zakopával o případy kybernetického
pronásledování mezi svými zaměstnanci. "Do takových případů jsem se zapojoval
průměrně třikrát do roka," říká. "Stává se to téměř ve všech společnostech, pro
něž jsem pracoval," říká. "Lidé mi volají a stěžují si, že dostávají tyto velmi
obscénní e-maily. Tyto osoby nevědí, kdo se za tím skrývá."
Sbírejte důkazy
Peck začal zaznamenáváním každé události, stejně, jako to dělal Herald Leader.
Pak zpětně sledoval kroky pachatele v kyberprostoru.
Společnosti, které postrádají dovednosti umožňující jim toto dělat, by se měly
poohlédnout po soukromém detektivovi, jenž se dobře vyzná ve sbírání
internetových důkazů, doporučuje Peck.
E-mail se nejlépe sleduje pomocí čtení informací v záhlaví, zpětným
vysledováním ISP (poskytovatele internetových služeb) a získáním ISP pro
spolupráci nebo jeho obesláním, aby nalezl shodu mezi důkazy a informacemi o
svých zákaznících. Aby to udělal, musí ISP ve svých protokolech vyhledat údaje
o spojení, která se kryjí s daty a časy, kdy byly maily zaslány oběti.
V případě scénáře využívajícího chat, kdy útočník předstírá, že je někým jiným
než opravdu je, je stopování o něco složitější, protože osoba volající nebo
mailující oběti byla rovněž napálena pachatelem, jenž po sobě nezanechal žádnou
obvyklou cestu v podobě IP adres. Ale i toto je možné zdolat s pomocí ISP.
"Jako bezpečnostní analytik jsem si to pěkně zblízka rozdal s někým, kdo
používá prostory vyhrazené chatu pro očerňování naší společnosti na veřejném
message boardu," říká Peck. "My však máme možnost prostřednictvím sond a proxy
serverů zjistit, kdo vstoupil do chatu na Yahoo.com v takovém a takovém čase 9.
listopadu 1998," říká. "Tehdy bychom použili obsílku, abychom se dotázali, čí
IP adresa je původcem této pošty."
Advokát
Následujícím krokem je sehnat advokáta s určitými zkušenostmi z kybernetického
světa, aby pomohl určit, zda se snažit o zažalování zločinu, podání stížnosti,
zahájení občanskoprávního řízení nebo o něco jiného, radí Alan Wernick,
společník chicagské kanceláře a spolupředseda právního oddělení
specializovaného na intelektuální vlastnictví ve firmě McBride Baker & Coles.
"Jedním z možných nápravných prostředků jsou občanskoprávní řízení," říká
Wernick. "Jestliže se kybernetický pronásledovatel napojuje na počítačové
prostředky společnosti, pak mohou vzniknout další problémy, které jsou z
právního pohledu podobné útoku DoS."
V USA se v tomto případě může jednat o porušení zákona o počítačovém zločinu,
jímž jsou federální činitelé povinni se zabývat. Potřebujete-li tedy pomoc
státních represivních složek, pátrejte po aktivitách, které připomínají podvod
nebo počítačový zločin, případně po hrozbě fyzického obtěžování, doporučuje
Malinowski.
French a Peck se většinou drží občanského práva, protože, stejně jako Herald
Leader, nemohou najít představitele orgánů prosazujících právo, kteří by jim
pomohli. A Peck říká, že někdy jen zavolání pachateli může stačit k tomu, aby
přestal s pronásledováním. Říká, že je to zvlášť účinné tehdy, když tomu, kdo
obtěžuje, řeknete: "Víme, kdo jste. Víme, kde žijete. A víme, co děláte."
Vzdálené řešení
Tento postup však naneštěstí nezaručuje výsledky. Právě případ novin Herald
Leader ukazuje, jak těžké je zastavit kybernetického pronásledovatele, jakou
práci dá jen jeho pouhé zažalování.
"Dvakrát jsme vystopovali IP adresu počítače pachatele. Dostavili jsme se do
kanceláře okresního státního zástupce a ten s tím nechtěl mít nic společného,"
říká představitel Herald Leaderu, jenž nechtěl být jmenován. "Šli jsme na
oddělení lexingtonské policie, státní policie a dokonce FBI. Náš vydavatel
strávil mnoho času, když se pokoušel vyvolat zájem orgánů prosazujících zákon.
Co jiného ještě můžeme dělat, abychom to zastavili?"
0 2030 / pen

Zdroje informací o kybernetickém obtěžování
Seznam pramenů zabývajících se problematikou kybernetického pronásledování:
http://cyber.findlaw.com/criminal/cyberstalk.html
Zpráva Ministerstva spravedlnosti o kybernetickém pronásledování, kterou
inicioval Al Gore:
www.usdoj.gov/criminal/cybercrime/cyberstalking.htm
Příručka popisující pronásledování stát od státu, kterou zpracovalo Národní
centrum obětí zločinu (National Center for Victims of Crimes):
www.nvc.org/law.statestk.htm
Nejčerstvější informace o soudním stíhání jednoho kybernetického pronásledování
z roku 1996:
http://detnews.com/men/astories/41019.htm
O poslední zvrat soudní pře o 10 mil. dolarů, která je vedena proti páru
kybernetických pronásledovatelů, se postaral falešný literární agent obviněný z
obtěžování autorky Joan Hitchcockové prostřednictvím on-line chatů:
www.naplesnews.com/today/local/d387482a.htm

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.