Příprava na podnikové P2P

Provoz výměnných sítí typu peer-to-peer znamenal dramatický nárůst provozu na internetu. Dnes jsou nejčastějšími u...


Provoz výměnných sítí typu peer-to-peer znamenal dramatický nárůst provozu na
internetu. Dnes jsou nejčastějšími uživateli technologie P2P spotřebitelé a
hlavním obsahem datových výměn a sdílení jsou multimediální soubory. V
závislosti na použité analytické metodě představuje provoz výměnných sítí P2P
přibližně 60 až 89 % celkového datového toku internetu.
Technologie P2P principiálně vychází spíše z prostého propojení počítačů než z
architektury klasické sítě, tak jak ji dnes chápeme. Nenalezneme zde klienty a
servery, každý připojený bod může sloužit v obou podobách.
Přestože čisté P2P sítě také existují, většina jich využívá hybridní přístup,
kdy kritické aplikace pro indexování a vyhledávání obsahu jsou implementovány
do standardní C/S formy a samotný datový přenos je plně v režii technologie
P2P. Ta je svým využitím přeposílacích procesorů analogická funkci síťových
routerů.
Zásadní rozdíl mezi sítí architektury P2P a C/S spočívá ve využití serveru jako
prostředníka mezi datovými přenosy uživatelů. S rostoucím počtem uživatelů se
ovšem dostupný výpočetní výkon serverů snižuje, protože veškeré jejich
požadavky procházejí přes server. V síti typu P2P se naopak s rostoucím počtem
uzlů rozšiřuje i její kapacitní přenosový potenciál.
Mnoho podnikových správců sítí věří, že architektura P2P je se svými
bezpečnostními riziky pouze spotřebitelskou záležitostí. Samozřejmě, že v
podnikovém prostředí nemají aplikace typu KaZaa nebo Napsteru co dělat. Ovšem
využije-li se například technologie BitTorrent File Sharing, která se v
současnosti uplatňuje v oblasti linuxových distribucí, a aplikace sdíleného
pracovního prostoru Groove Networks Virtual Office, je řeč o něčem úplně jiném.
Zmíněné softwary nemají při svém využívání žádné výraznější požadavky na
podnikovou síť, známé z klasicky koncipovaných C/S aplikací. Vše se může změnit
po akvizici firmy Groove společností Microsoft, která se chystá implementovat
získané P2P technologie do svého připravovaného operačního systému Longhorn. V
takovém případě by se požadavky na síťový výkon nejspíše podstatně zvýšily,
neboť se pravděpodobně změní i šíře prostřednictvím P2P technologie nabízených
a poptávaných datových služeb.
Jako se podnikové sítě přeměnily z centralizovaných terminal/mainframe řešení
do podoby distribuovaných klient/server sítí, stejně tak mohou přijmout za svou
filozofii P2P. Nahrává tomu zejména příchod výkonných počítačů, jejichž využití
jako uzlů sítě P2P podporují i propracované softwarové aplikace. V takto
disponovaném výpočetním prostředí již klasický server nenachází velkého
uplatnění. Nyní jste varováni a můžete se jít dále vzdělávat, abyste byli
připraveni na příchod korporátních P2P aplikací. Nová generace architektury
podnikových sítí může přijít v blízké budoucnosti roku 2006.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.