Příprava systému Novell NetWare 5 pokračuje

Jak je již obecně známo, společnost Novell připravuje v současné době uvedení páté generace svého síťového oper...


Jak je již obecně známo, společnost Novell připravuje v současné době uvedení
páté generace svého síťového operačního systému NetWare. Předzvěstí této
události jsou, jak je již ve světě obvyklé, předběžné beta-verze. V současné
době je u tohoto produktu aktuální v pořadí třetí beta-verze, takže se nyní
podívejme na několik základních informací o ní.
Tímto příspěvkem navazuji na svůj předchozí článek (CW 25/ /98), který byl
věnován předcházející, to znamená druhé beta-verzi. V něm jsem se především
věnoval hlavním očekávaným generačním znakům připravovaného systému NetWare 5,
to znamená podpoře technologie Java a plné integraci protokolu TCP/IP. V
článku, uvedeném nyní, si všimneme především změn, které upoutají pozornost ve
třetí beta-verzi, a zastavíme se i u některých dalších novinek, které nás
zřejmě v systému NetWare 5 čekají, ale dosud jsem se o nich nezmínil (nebo jen
nepřiměřeně krátce).
Instalace
Zatímco druhá beta-verze teprve zaváděla novou grafickou formu instalace
systému NetWare 5 na server a umožňovala tedy ještě volit mezi původní
klasickou textovou variantou instalace i touto grafickou, u třetí beta-verze je
k dispozici už jen zmíněná grafická forma. Takže značná část instalačního
procesu nyní probíhá pod vedením instalační Java-aplikace, která na jedné
straně nabízí přívětivější grafickou komunikaci, na druhé straně je však jednou
z příčin o něco vyšších nároků na hardware serveru (min. PC 486, RAM 64 MB a
myš).
Základní postup instalace ale zatím zůstal zachován. Startuje se tedy i nadále
příkazem
INSTALL z instalačního CD-ROMu, je třeba odpovědět na obvyklé dotazy, spouští
se drivery diskových řadičů a síťových desek, na pevném disku serveru se
vytváří disková oblast systému NetWare, kopírují se systémové soubory do
diskových oblastí DOS i NetWare a v samém závěru se nabízí instalace
dodatečných produktů.
Z.E.N.works
Oproti předchozí beta-verzi přibyl nyní v instalační sadě nový produkt
společnosti Novell, o němž
se v poslední době hodně mluví, a sice Z.E.N.works Starter Pack. A čím déle o
něm uvažuji, tím mám větší chuť zařadit jej mezi nejvýznamnější novinky systému
NetWare 5, to znamená přímo mezi znaky charakterizující tuto novu generaci.
Jedná se totiž o prostředek, který významným způsobem ulehčí správcům sítí
administraci pracovních stanic. Když si uvědomíme, jak je mnohdy až neúnosně
pracné a únavné například při instalaci software, při jeho aktualizaci,
odstraňování problémů a při podobných příležitostech obcházet rozptýlené
pracovní stanice uživatelů, doceníme možnost provádět tyto operace centrálně z
jednoho místa, což právě uvedený prostředek umožňuje (viz CW 24/98).
Produkt Z.E.N.works lze použít k následujícím činnostem: Za prvé umožňuje
realizovat politiku správy pro uživatele a pracovní stanice, a to
prostřednictvím služeb NDS. Lze tak například dosáhnout toho, aby se pro dané
uživatele, ať se přihlásí na kterékoli pracovní stanici, provedly požadované
činnosti, například nastavila pracovní plocha na obrazovce do definované
podoby. Podobně lze zadat požadované činnosti i pro vybrané pracovní stanice.
Za druhé je k dispozici možnost aplikace distribuovat a spravovat z jednoho
místa. Je to prostředek poměrně inteligentní, pokud si například uživatel
omylem zruší některý soubor aplikace, bude mu při příštím spuštění automaticky
doinstalován. Další činností, kterou Z.E.N.works nabízejí, je vzdálená podpora
uživatelů, a to včetně příjemné možnosti vzdáleného ovládání jejich pracovních
stanic. A zapomenout se nesmí ani na možnost inventarizace hardware pracovních
stanic.
Zdokonalené jádro systému
Zřejmě hodně práce bylo odvedeno i na dalším zdokonalení samotného jádra
systému NetWare 5. Toto jádro si pochopitelně zachovává schopnost podporovat v
serveru více procesorů, kterou přinesl již systém NetWare 4.11. Ovšem na rozdíl
od něj tam, kde ještě existovala dvě jádra, nyní vše zajišťuje už jen jádro
jediné.
V rámci správy paměti přináší toto nové jádro dvě zajímavé vlastnosti. Jedná se
o virtuální swapovanou paměť a ochranu paměti. První z těchto nových vlastností
umožní nyní na serveru systému NetWare 5 adresovat větší rozsah paměti, než
činí kapacita jeho instalované paměti RAM. Tohoto kouzla se dosahuje pomocí
swapovacích souborů, které lze vytvářet na kterémkoliv logickém disku serveru.
Vzhledem ke zjištěné skutečnosti, že řada modulů spouštěných na serveru
obsahuje mnoho programového kódu, který je používán jen zřídka, bude tato
novinka zajisté přínosem.
Díky nové ochraně paměti (druhé ze zmíněných vlastností) bude nyní možné
chránit mezi sebou NLM moduly spuštěné na serveru v míře u systému NetWare
dosud nevídané. Zatímco systém NetWare 4.x umožňoval realizovat dvě nezávislé
paměťové domény a jejich prostřednictvím oddělovat spolehlivé NLM moduly od
"padajících", systém NetWare 4.11 dokonce neuměl ani toto (stejně jako NetWare
3.x a předchozí), v systému NetWare 5 bude možné používat libovolný počet
navzájem oddělených paměťových oblastí.
Přívětivější zálohování
Systém NetWare 5 přináší nové funkce také v oblasti zálohování dat a prostředí
sítě; určitě to potěší ty správce sítí, kteří museli dosud používat standardní
modul SBACKUP. Základní přínos zde představuje zdokonalení služeb SMS (Storage
Management System). Díky tomu je nyní k dispozici možnost definovat zálohovací
joby (tzn. realizovat opakované automatizované zálohování), podpora
vícenásobných relací zálohování a obnovy, možnost zálohovat další typy dat
(např. diskové oblasti DOSu na serverech), zálohovat i v síti, v níž je
podporován pouze protokol TCP/IP apod.
Uvedený zálohovací systém je možné ovládat jednak obvyklým způsobem z konzoly
serveru, přičemž roli modulu SBACKUP nyní plní modul SBCON, a nově i z pracovní
stanice. Pro tuto druhou variantu je k dispozici grafická utilita NWBACK32 (viz
obr.). Kdo někdy pracoval například se zálohovacím prostředkem ARCserve firmy
Cheyenne, určitě si s touto utilitou poradí.
Další novinky a změny
Do zmiňované třetí beta-verze byl také nově zařazen rozsáh-lý databázový
produkt Oracle8
for NetWare. Jedná se konkrétně o verzi 8.0.3 s licencí pro 5 uživatelů.
Obsahuje dvě základní součásti: Oracle8 Server, který se instaluje na server
vybavený systémem NetWare 5, a Oracle8
Client, která se umísťuje na pracovních stanicích Windows 95 a Windows NT.
Z dalších nových funkcí, o kterých je třeba se zmínit alespoň jednou větou, je
například možnost přihlašovat se do sítě bez nutnosti uvádět svůj kontext ve
stromu NDS (Contextless Login). Správce rozsáhlých sítí bude určitě zajímat
prostředek, který umožňuje řídit replikaci kopií NDS probíhající přes WAN spoje
(Wan Trafic Manager). V systému NetWare 5 je také zařazena podpora protokolu
LDAP, kryptografických služeb (NICI) a existujících i připravovaných
autentikačních mechanismů (SAS).
Co se týče známých utilit, NLM modulů a příkazů, k nejvýznamnějším změnám patří
následující. Modul INSTALL byl přejmenován na NWCONFIG, modul MONITOR má
několik nových voleb, přibyl modul NIASCFG (známý z produktu Novell
BorderManager), modul INETCFG nabízí drivery i pro WAN spoje, modul SERVMAN již
neexistuje, ovšem jeho funkce se přesunuly pod jednu z voleb modulu MONITOR, a
zařazeny už nejsou ani utility PCONSOLE, PRINTCON a PRINTDEF.
Klienti, dokumentace a výhledy
Popisovaná třetí beta-verze obsahuje klienty pro DOS a Windows 3.1x (32bitový),
pro Windows 95 a Windows NT. Dále lze na instalační sadě nalézt i dokumentaci
jak pro celý systém NetWare 5, tak i pro rozšiřující produkty. Dokumentace je
převážně ve tvaru souborů HTML a PDF, přičemž příslušné prohlížeče jsou
pochopitelně přiloženy.
Podle informací, které mám k dispozici, by uvedená třetí beta-verze měla být
již poslední, takže teď se už můžeme těšit přímo na ostrou verzi.
8 1599 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.