Připravená podniková řešení

Použití nejrůznějších analýz bývá v podnicích jednoho odvětví podobné: retailové podniky řeší optimalizaci z


Použití nejrůznějších analýz bývá v podnicích jednoho odvětví podobné:
retailové podniky řeší optimalizaci zásob, vyhodnocení dodavatelů, snaží se
zavést věrnostní systém karet a bodů, banky sledují likviditu, řídí aktiva a
pasiva, pojišťovny zajímá plnění pojistných událostí a vyhodnocování
získatelů... Opakující se problematika vede k tomu, že se dodavatelé
softwarových řešení snaží připravit pro daná odvětví přednastavené aplikační
šablony, které pak spolu se zákazníkem upravují. Konečné řešení pak zahrnuje
databázi datového skladu, obsahující datový model klíčových business procesů
zákazníka, ETL skripty nahrávající databázi daty ze zdrojovách systémů (např.
billing, data o zákaznících z CRM), OLAP a reporty s předdefinovanými pohledy
zobrazujícími data v souvislostech, které dávají z obchodního pohledu smysl,
často v prostředí WWW a často také s dataminingovými analýzami opět
specifickými pro dané odvětví nebo konkrétního zákazníka.

Nejznámější malé databáze
Začněme od jednoho z historicky nejstarších produktů, FoxPro, která byla jednou
z prvních dostupných databází pro PC na našem trhu, jednalo se však pouze o
desktopovou variantu, bez serverové a klientské části. Umožňovala mnohé operace
včetně přístupu pomocí SQL, chyběly jí však mnohé rysy, které relační databáze
potřebuje, zejména log a nástroje pro vynucení referenční integrity. Foxpro
byla v našich zemích nesmírně populární (často bylo slyšet, že se používá pouze
v USA a České republice) a dodnes v mnoha organizacích pracují aplikace v ní
vyvinuté. Microsoft ještě nedávno, když nastupoval se svým MS SQL Serverem,
naši zemi s nevolí nazýval "foxland".
Další populární databází je MS Access, který u nás před několika lety převzal
roli vedoucí desktopové databáze, především pro snadnost obsluhy, kompatibilitu
s MS Office a možností upgradu (aktualizaci) na Microsoft SQL Server pro
případ, že data dosáhnou velikosti, kdy si s nimi už MS Access poradí jen s
potížemi. Po technické stránce jsou vlastnosti MS Accessu dány segmentem trhu,
pro který je určen: Neexistuje log, databáze není klient-server, databáze o
několika stech tisících záznamech mohou být problém. Pro malá řešení s
nekritickými daty i pro přístup několika uživatelů se však jedná o cenově
nenáročný a přitom zcela funkční produkt. Poslední dostupnou verzí je MS Access
2002.
Z hlediska data warehousingu jsou desktopové aplikace postavené na těchto
databázích nevhodné zejména pro slabé zotavení z chyb a malé množství dat, jež
jsou schopny zvládnout. Všichni proto volí pro prostředí typu klient/server a
data warehousing robustnější databáze.

Svět velkých databází
Microsoft SQL je v poslední době rapidně se vyvíjející databáze, která od verze
6.5 k verzi 7.0 udělala obrovský skok kupředu. Z produktu, o kterém se hráči ze
světa velkých databází dříve téměř nezmiňovali, se stal soupeř, který pro ně
již znamená ohrožení. MS SQL server začal podporovat velkoobjemové databáze a
má integrovanou podporu data warehousingu, která je v ceně databázového
serveru: Microsoft OLAP server patří mezi nejlepší na trhu, Microsoft DTS
services pro ETL jsou přitažlivé svým uživatelsky příjemným návrhem. Podpora
nejnovějších technologií (XML, WWW) a integrace s ostatními aplikacemi (MS
Office) je samozřejmostí. Nevýhodou MS SQL serveru zůstává jeho omezenost na
platformu Windows, zatímco většina ostatních serverů je spustitelná i v
prostředí různých Unixů. Přibližné rozdělení databázového trhu pro Unix a MS
Windows je dnes podle květnové studie IDC následující: 50 % (Oracle/Unix), 25 %
(Oracle/Windows), 10 % (Microsoft/Windows).

Oracle je nejznámější
Oracle jméno, které zná snad každý, kdo kdy s databázemi pracoval. Jeho
databázový server je považován za jeden z nejlepších, někdy za úplně nejlepší.
Vstup Microsoftu na pole velkých databází a data warehousingu jen vyostřil
řevnivost mezi oběma firmami. Notoricky známá je soutěž Oraclu o milion dolarů
pro toho, kdo dokáže získat v prostředí MS SQL serveru rychlejší než 99krát
pomalejší odezvu na daný dotaz a na daných datech oproti prostředí databáze
Oracle. Nikdo nezvítězil, server Oracle totiž umožňoval použít tzv.
materializovaných view, která MS SQL server neimplementoval. Příznačné však
rovněž je, že verze MS SQL serveru 2000 už materializovaná view podporuje.
Podobný postoj vedoucí firmy v tomto odvětví má Oracle i k IBM: na čtvrté řádce
serveru www.oracle.com máme možnost číst: "Když IBM chtěla ukázat výkonnost
svého hardwaru, zvolila Oracle. Zajímavé..."

DB2 a Informix
DB2 je databázový server od IBM. Ačkoli existuje podobně jako u Oraclu i řešení
pro Windows, nejpoužívanější je na Unixu a na mainframových počítačích je
dokonce bezkonkurenční jedničkou.
V posledních měsících koupila IBM za miliardu dolarů databázové řešení firmy
Informix. Získala tím zákazníky (kterých má dnes Informix okolo 100 tisíc),
kteří možná časem přejdou k DB2, možnost integrovat dobré rysy Informixu do DB2
a také větší koláč trhu. DB2 je často používána ve velkých institucích, které
důvěřují dobrému jménu a spolehlivosti IBM.
Informix býval u nás vždy považován za jednu z nejvýkonnějších databází,
soupeřící o svůj post s Oraclem. Zhruba před deseti lety měl vynikající
technologii, která patřila k nejlepším na trhu, svoji technologickou převahu
však tato firma nedokázala využít a přetavit ji do většího obchodního úspěchu.
Stejně jako ostatní velcí hráči na poli databázových serverů také společnost
Informix podporovala data warehousing. Pro OLAP používala svou technologii
MetaCube, zakoupila firmu RedBrick a pro možnost provozování ETL koupila před
nedávnem technologii firmy Ardent (DataStage).
Výše zmíněné databáze byly klasickými relačními servery obohacenými o data
warehousingové prvky. Následující dva servery jsou zajímavé svým netradičním
přístupem ke správě velkých dat.

Dobrá indexace Sybase
Hlavní konkurenční výhodou Sybase IQ je použití propracovaných indexových
technologií, které umožňují až 100krát rychlejší přístup k datům než tradiční
databázové servery. Vedlejším efektem bitmapových indexů je komprese dat,
databáze na Sybase IQ zabírá o 30 až 60 procent méně než na klasickém serveru.
Pro enormní objemy dat
Další zajímavé řešení nabízí databáze Teradata. Firma NCR se u tohoto produktu
soustředila na řešení otázky, jak dosáhnout rozumného výkonu i v případě
enormně rostoucích dat. Odpovědí jsou masivně paralelní systémy, kdy se data i
výpočet nad nimi rovnoměrně rozloží na zúčastněné počítače, tak aby bylo
zapotřebí co nejméně zpracováných prostředků. V takové architektuře se nárůst
dat dá vyřešit přidáním počítačů. Teradata se zaměřuje na enormně velké datové
sklady (datový sklad pro WallMart má 92 terabytů).

Nejznámější databáze:
FoxProDesktopdříve velmi populární, dnes překonaná
AccessDesktoppřevzal roli FoxPro, integrace s MS Office, dobré uživatelské
prostředí
Microsoft SQL klient/serveruživatelsky příjemné prostředí,
Serverkompatibilita s ostatními programy, integrovaná podpora DW v ceně
serveru, výborný poměr cena-výkon
Informixklient/serverDB server prodán v dubnu 2001 IBM
Oracle klient/servervedoucí databáze na trhu
DB2klient/serverprodukt IBM
Sybase IQklient/serverpropracovaná indexace
Teradataklient/serverpro masivně paralelní systémy
Databázoví výrobci v současné době skupují dosud nezávislé technologie a
dodávají je spolu se svými DB servery. Nejdále v integraci je v současné době
MS SQL Server, stále se však nedokáže ve velkých projektech před Oraclem a DB2
prosadit.
1 / 1028 vox

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.