Přirozené jednání

Každý z nás se jednou dostane do situace, kdy je nucen hledat nové zaměstnání. Doba se rychle mění, člověk musí bo...


Každý z nás se jednou dostane do situace, kdy je nucen hledat nové zaměstnání.
Doba se rychle mění, člověk musí bohužel přivyknout agresivnímu prostředí.
Začínáme si vzájemně konkurovat. Vyhrává ten, kdo umí víc, nebo ten, který se
umí lépe prodat.
Jsou lidé různí. Čerství absolventi, nabízející svou neuvěřitelnou časovou
flexibilitu, vlast-ní ohebnost, závratnou rychlost vstřebávaní informací, nebo
naopak ostřílení profesionálové s letitou praxí a vlastním úsudkem. Každý z
nich má svou hodnotu. Tu hodnotu, kterou hledá někde na druhé straně společnost
a je ochotna za ni platit zlatem. Kamenem úrazu bývá, že tyto koncové články
často o sobě navzájem nevědí.
Existuje mnoho publikací, zabývajících se přípravou na pohovor. Nabízejí vám
návod na analýzu vlastních schopností, nabízejí způsob, jak definovat své silné
a slabé stránky, jak vypracovat svou nabídku formou profesního životopisu.
Při veškeré úctě k autorům všech příruček a návodů, bych vám rád nabídl své dvě
cenné rady ja-ko doplněk k vašemu samostudiu. Jsou o to cennější, že je lze
aplikovat nejen při pracovních pohovorech, ale v celém životě vůbec.
Člověk je tím více silnější, čím více je ve svém chování přirozený, pokud se
nepokouší vmístit do někým definované role, neodpovídá naučenými frázemi, pokud
nepředstírá jemu cizí pocity a nezastírá tím své vlastní. V tomto křečovitém
sevření ztrácí cit pro vlastní úvahu, neustále porovnává svá slova se slovy,
která se dle jeho soudu očekávají. Je myšlením uvnitř sebe, vzpomíná na texty,
které pečlivě studoval a snažil se zapamatovat. Tím pochopitelně prodlužuje
samotnou dobu odpovědí, kolísá plynulost konverzace a celkový dojem je velmi
nucený.
Prostudujte si proto několik takových publikací, udělejte si analýzu vlastní
osoby, připravte se na pohovor, ale zůstaňte přirození a svobodní ve svém
jednání.
V životě vždy vítězí optimismus nad pesimismem. Mnohem lépe zdoláváme překážky,
jsme vitálnější, dokážeme více, máme život lehčí. Je ale velmi těžké stanovit
obecnou definici pro optimistický přístup k životu. Každý z nás je osobností a
každý z nás přemýšlí jiným způsobem. Máme rozdílný žebříček hodnot a rovněž i
odlišný způsob navozování dobrých pocitů. Pro někoho je to záležitost
přirozenosti (a žádnou definici nehledá), pro jiného je to věc umělé stimulace
a ten si svou definici vytváří sám. Důležité je zahrnout optimismus do každého
našeho kroku, mít jej dvacet čtyři hodin denně a rozdávat jej. Zcela jistě mi
dáte za pravdu, že mnohem raději komunikujete s člověkem, z kterého vyzařuje
dobrá nálada a uvolnění. Tohoto člověka si oblíbíte a máte dobrý pocit z jeho
společnosti.
Naprosto shodně je tomu i při ucházení se o pracovní místo. Po vašem odchodu
zůstává v paměti člověka, s kterým jste jednali, velmi dobrý pocit. Tento pocit
může v některých případech v dobrém slova smyslu zkreslit nebo raději řečeno
ovlivnit jeho další posuzování kandidátů. Nezřídka kdy se stalo, že byla dána
přednost právě takovému příjemnému uchazeči, i přesto, že se pohovoru účastnili
další kandidáti s možná hlubšími znalostmi.
Pokud budete mít tyto dvě zásady neustále na mysli a budete jim dávat čestné
místo mezi ostatními návody a triky, neměli byste selhat ani při žádosti o
místo, ani v dalším vašem životě.
Nikdy nezapomínejte, že každý byznys, i ten ryze technický, je o lidech a proto
tu jde především o lidi, kteří ho dělají.
8 0499 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.