Příště testujeme

Suchý se Šlitrem zpívali v jedné písni, že "Co nenajdeš v hlavě, najdeš v lexikonu". Nezbytným doplňkem doprovodné...


Suchý se Šlitrem zpívali v jedné písni, že "Co nenajdeš v hlavě, najdeš v
lexikonu". Nezbytným doplňkem doprovodného videoklipu byla opravdu velmi
objemná kniha, ze které bylo citováno.
I dnes si můžete koupit několik ozdob do své knihovny: anglofilové nejspíš
sáhnou po encyklopedii Britannica, ostatní si mohou koupit 8svazkového Diderota.
Není asi bez zajímavosti, že obě tato díla je možné si koupit i na CD-ROMu.
Kromě těchto obsáhlých projektů jsou nabízeny i encyklopedie úzce
specializované na nejrůznější obory. Z nabídky na našem trhu jsme vybrali
následující tituly:
Encyklopedie Diderot
Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918
Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století
MS Encarta 2000
Otevři opravdový svět multimédií
Panovníci českých zemí
Skladatelé světové hudby
Je pochopitelné, že se můžeme věnovat jen omezenému počtu titulů a s dalšími
vás chceme pravidelně seznamovat.
A pokud se vše podaří k naší plné spokojenosti, přineseme vám test úplně nové
inkoustové tiskárny, která se na trhu objeví až v březnu.
0 0443 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.