Příští generace e-formulářů

Všudypřítomný papír nikdy nezemře. Namísto toho bude zdigitalizován, a přinese tak lepší způsob zápisu důležit


Všudypřítomný papír nikdy nezemře. Namísto toho bude zdigitalizován, a přinese
tak lepší způsob zápisu důležitých dat založený na XML. V současnosti se právě
začíná rozšiřovat nabídka aplikací a systémů, které umožňují snadný návrh a
zpracování formulářů v elektronické podobě.
Přechod z papíru na elektronickou podobu formulářů se jeví jako něco, nad čím
ani není třeba příliš přemýšlet. Kdo by nechtěl skoncovat s přežitkem tiskopisů
používaných pro zachycení důležitých obchodních informací? Samozřejmě, několik
století byrokracie za sebou zanechalo určité zvyklosti, které je těžké
prolomit. Například v prosinci loňského roku ignorovala americká vláda žádost
New Hampshiru o grant ve výši 17 milionů dolarů, protože (podle státního
úředníka) "některé stránky měly okraje užší než 1 palec".
E-formuláře nemohou nic změnit na špatných obchodních pravidlech. Nabízejí však
přesnější a často i intuitivnější náhradu pro papírovou podobu než jednoduché
HTML formuláře nebo obrazovky s rozhraním pro vkládání dat mnohých aplikací.
Poslední verze softwaru pro tvorbu elektronických formulářů přinášejí možnost
zabalit zadaná data do formátu XML. Takové produkty navíc zahrnují i návrhové
nástroje, které umožňují snadnou a rychlou tvorbu atraktivních formulářů s
podporou XML.
Na XML orientovaný produkt InfoPath společnosti Microsoft, který se začal
prodávat jako součást sady Office 2003 v říjnu loňského roku, už je dnes běžně
nasazován a používán. Firma Adobe Systems má v plánu dodat svoji aplikaci pro
design formulářů orientovaných na PDF a XML ještě v prvním čtvrtletí letošního
roku. Veteráni na trhu elektronických formulářů, jako jsou firmy PureEdge
Solutions či Cardiff Software, jejichž produkty jsou postaveny na XML jádru, se
sjednocují za štítem XForms, specifikace pro e-formuláře, která se rovněž v
říjnu 2003 stala oficiálně doporučovanou konsorciem W3C.

Jmenovatel XML
Pro přístup všech zmiňovaných prodejců je společné použití XML jako mostu mezi
aplikacemi, které sbírají a shromažďují data od koncových uživatelů, a
back-office systémy, jež tato data "pohlcují" a zpracovávají či ukládají.
Jednotné volbě XML nahrávají tři faktory:
Univerzální výměna dat: Často zmiňované webové služby jsou pouze špičkou
ledovce postaveného na XML. Například InfoPath může nejen komunikovat s
koncovými body SOAP systémů, ale dokáže také doručit čistá (hrubá) XML data
běžnému webovému serveru nebo je posílat e-mailem. Obecně, pokud chcete
přemístit soubor strukturovaných informací z bodu A do bodu B, bylo by dnes
téměř pošetilé nevyužít "mašinérii" XML, která je běžně dostupná a v širokém
měřítku nasazovaná na všech platformách.
Deklarativní validace: Podnikové aplikace jsou závislé na očištěných datech
přitom je nezbytné vyčistit je ještě před tím, než vstoupí do těchto systémů.
Nelze se zde sice vyhnout použití procedurálního kódu, avšak čím větší část
validace lze provést deklarativním způsobem, tím lépe. Veškerá nově vznikající
řešení se za tímto účelem opírají o standard konsorcia W3C XML Schema. Podporu
této specifikace v softwaru pro e-formuláře lze považovat za zlomový moment.
Orientace na dokumenty: Formuláře mohou představovat objemné seznamy dvojic
"jméno/hodnota", hierarchické a nepravidelně formované struktury nebo (a dá se
říci typicky) kombinace těchto dvou stylů. Díky svým kořenům sahajícím do
oblasti publikování se XML dobře hodí pro modelování těch vlastností formulářů,
které jsou podobné dokumentům, i těch, jež se podobají databázovým strukturám.

Odkaz papíru
V rámci všeobecné shody okolo XML lze však vypozorovat určité odlišnosti, které
odráží různý přístup Microsoftu, Adobe, dodavatelů softwaru pro zpracování
e-formulářů i uživatelů, jimž slouží. Hlavním zdrojem rozdílů je zde vztah
řešení pro e-formuláře k jejich tištěným verzím a k procesům, které je
obklopují.
Tištěné formuláře je vzhledem k jejich neefektivitě v roli nástrojů pro sběr
dat (jakožto ukazatele informací) třeba ve vysoké míře zpracovávat. Lidé, kteří
skenují a zpracovávají formuláře, často musejí spoléhat na jejich layout a
typografii, což je důvodem, proč firmy v některých odvětvích (například
pojišťovny) standardizují vzhled i provedení formulářů, stejně jako jejich
obsah.
Dokonce ani na pixel přesné renderování formuláře na obrazovce však nemůže
nahradit tištěný originál. Není také možné připravit na stole jednoduše větší
množství tabletových PC tak, jako lze připravit stoh papírových formulářů.
Například ve článku "Sociální život papíru" (The Social Life of Paper, New
Yorker, 2002) jeho autor Malcolm Gladwell přesvědčivě tvrdí, že myšlenka
bezpapírové kanceláře (alespoň prozatím) zkrachovala z jednoho závažného
důvodu: hromady papíru nejsou pouhým nesmyslným nepořádkem, ale spíše
reprezentují zásadní mechanismy myšlení a plánování.
Tištěné formuláře nabízejí mnoho různých využití a s nimi souvisejí různé
aspekty. Ačkoliv všechna řešení pro e-formuláře podporují digitální podpisy,
dosud jen málo uživatelů si zřídilo digitální certifikáty, jež potřebují pro
podepisování elektronických dokumentů. Už proto zřejmě budeme muset podepisovat
papírové dokumenty ještě po mnoho následujících let. A také je budeme nuceni
archivovat přitom léty už ověřená životnost papíru přesahuje prakticky
jakékoliv digitální médium.

Adobe vs. Microsoft
To všechno jsou důvody, proč nové řešení Adobe, které je již na dohled, na sebe
zcela jistě přitáhne velkou pozornost. Staví přitom na funkcionalitě, již firma
"nenápadně" zabudovala už do volně dostupného prohlížeče Adobe (Acrobat)
Reader. Šestá verze tohoto produktu je schopna zobrazovat formuláře podložené
XML daty, která odpovídají jakékoliv definici založené na standardu XML Schema.
Podle produktového manažera Adobe Chucka Myerse nejsou vyžadována žádná
licenovaná rozšíření za účelem interakce s těmito daty a jejich odesílání zpět
na webový server nebo přenos e-mailem. Podnik, který potřebuje, aby jeho
uživatelé ukládali formuláře lokálně pro použití off-line a současně je
digitálně podepisovali, komentovali nebo propojovali s koncovými body webových
služeb, bude moci tyto funkce a možnosti "odemknout" prostřednictvím řešení
Document Server for Reader Extensions od Adobe.
Vzhledem k dané infrastruktuře je tím hlavním, v čem Adobe bude přímo soupeřit
s řešením InfoPath od Microsoftu, systém pro design interaktivních PDF a HTML
formulářů s podporou XML Form Designer. A právě to firma demonstrovala na
konferenci XML 2003 v prosinci loňského roku. Adobe Form Designer podporuje dva
přístupy ke tvorbě formulářů. Stejně jako s InfoPath je možné začít s čistým
"plátnem" a schématem, navrhnout plátno s prvky uživatelského rozhraní a
následně jednoduše provázat elementy schématu k těmto prvkům stylem
drag-and-drop. Nebo můžete také začít s existujícím PDF formulářem a propojit
elementy odpovídajícího schématu s příslušnými oblastmi ve formuláři. V podobě
rozšíření reprezentovaných skripty je možné do formuláře doplnit i nástroje
typu wizard, které provádějí uživatele komplexnějším procesem vkládání dat a
navíc implementují procedurální validaci.
Vzhledem k tomu, že řešení Adobe zahrnuje funkčnost, která je dostupná i ve
volně dostupném a široce rozšířeném Acrobat Readeru, svým dosahem možná překoná
InfoPath, tedy produkt, jenž je k dispozici pouze pro platformu Windows a je
dodáván pouze jako součást Enterprise verze balíku Office 2003.
Na XML orientovaný produkt Adobe zřejmě překoná systém Microsoftu i větším
důrazem na tištěnou podobu formuláře.
Avšak vzhled formuláře a jeho schopnost zachycení dat jsou dvěma zcela
odlišnými problémy, které je třeba posuzovat odděleně. Tištěný formulář je
často vhodnější pro provádění revizí, podepisování, případně i archivaci.
Ačkoliv by se však mohlo zdát, že verze formuláře založená na "digitálním
papíru", tedy zobrazená na obrazovce, je jasně nejlepším řešením pro
interaktivní sběr dat, nemusí tomu tak být vždy. Uživatelé programů pro
přípravu daní (jako je Intuit TurboTax, H&R Block TaxCu atd.) například
požadují možnost na pixel přesného tisku daňových formulářů. Avšak málo z nich
by preferovalo interakci s čistou základní reprezentací těchto formulářů na
displeji. Obvykle si zde totiž cení dynamické práce s funkcionalitou podobnou
tabulkovému přístupu, podporovanou wizardy, kterou programy pro zpracování daní
poskytují.
Digitální papír není médiem, jež podporuje snadnou implementaci takového
dynamického chování. To bude jedním z nejdůležitějších faktorů pro vývojáře,
kteří budou chtít vsadit na řešení Adobe. V případě produktu InfoPath je
rozhodující například to, že dokumenty nabízejí více pohledů, že se oblasti
dokumentů mohou zvětšovat podle požadavků a že se mohou objevovat i násobit
(množit) opakující se elementy. Engine pro zobrazení v softwaru Adobe pro tyto
účely nebyl vytvořen. Myers připouští, že některé možnosti dostupné v produktu
Form Designer zvláště opakující se elementy nebudou zpočátku podporovány v
Acrobatu. "Z pohledu PDF zachováváme stále stejný směr," říká. "Ovšem když se
podíváte na budoucí verze Acrobatu, zjistíte, jakým směrem se ubíráme.

XForms na scéně
U každé aplikace pro práci s e-formuláři, která je schopna "vstřebat" XML
schéma a vysílat tomuto schématu odpovídající XML data, je zaručeno, že bude
umožňovat výměnu dat s back-endovými systémy i s ostatními klientskými
aplikacemi podporujícími XML. Nicméně zatímco přenositelnost dat se rychle
stává běžnou a samozřejmou, v případě portability obchodní logiky a chování
uživatelských rozhraní tomu tak není.
Standard XForms, o němž lze uvažovat jako o rozšířených HTML formulářích,
specifikuje model zpracování a sadu ovladačů uživatelského rozhraní, které jsou
neutrální vůči typu zařízení či systému a nezávislé na platformě. S pomocí
XForms lze díky tomu zajistit portabilitu interaktivního chování a do jisté
míry i obchodní logiky formuláře. Klíčovým aspektem takové portability je vztah
XForms k tak zvanému hostitelskému značkovacímu jazyku. V jednom typu
implementace může být například XML syntaxe definující XForms formulář
vestavěna do webové stránky s využitím HTML (jakožto značkovacího jazyka
hostitele) a seznam volitelných možností bude vytvořen v HTML. V jiné
implementaci by mohla být tatáž definice formuláře zabudována do aplikace pro
zařízení typu smartphone, kdy bude jako hostitelský jazyk sloužit VoiceXML,
přičemž tentýž seznam možností bude optimalizován podobně jako v hlasovém menu.
Dalším hostitelským jazykem je XFDL (Extensible Forms Definition Language),
který předcházel XForms a stal se ostatně i inspirací jeho tvůrců. Nyní je
základem řešení pro práci s e-formuláři firmy PureEdge Slutions. Podle Johna
Boyera, senior produktového architekta PureEdge, jenž se podílel na napsání
XFDL specifikace, má tento standard dvě vlastnosti, které z něj činí obzvláště
přitažlivou alternativu pro podnikové formuláře. Zaprvé jeho vestavěný
výpočetní engine podporuje vysoce deklarativní přístup k obchodní logice a
minimalizuje potřebu procedurální tvorby skriptů. A za druhé podporuje
flexibilní a granulární bezpečnostní politiky. To znamená, že části dokumentů
mohou být samostatně podepisovány různými uživateli, což je klíčový požadavek
pro realizaci komplexního workflow (jejž v současnosti nesplňuje ani Acrobat,
ani InfoPath). Jedinou implementací XFDL jsou systémy PureEdge, avšak Boyer
patří současně k předním přispěvatelům skupiny zpracovávající XForms 1.1 a
doufá, že se mu povede doplnit tuto specifikaci o myšlenky, které mají kořeny v
XFDL.
Cardiff je dalším z předních dodavatelů aplikací pro elektronické formuláře,
jenž se výrazně angažuje v procesu okolo XForms. Micah Dubinko, hlavní
softwarový inženýr firmy, se podílel na zpracování specifikace XForms 1.0.
"Impementace XForms funguje v případě Cardiffu jako generátor, nikoliv jako
engine," vysvětluje. CTO Mark Seamans tento bod rozvíjí: Systém LiquidOffice,
který tato firma nabízí v oblasti e-formulářů, je podle něj univerzálním
návrhovým prostředím, neutrálním vůči formě publikování. Formulář vytvořený v
tomto prostředí může být běžně zpracován v systému InfoPath nebo Acrobat,
stejně jako je schopen fungovat v jakémkoliv enginu založeném na XForms.
Jednou z výhod takového přístupu je přenositelnost designu. "Přizpůsobení
designu formuláře, aby odpovídal návrhovému prostředí InfoPath a Acrobat, by
vyžadovalo hodně kliknutí myší a drag-and-drop operací," tvrdí Dubinko.
"Cardiff se snaží vymanit uživatele z tohoto uzavřeného kruhu." Výhodou
specifickou pro XForms by měla být schopnost přizpůsobit formuláře pro zařízení
malého formátu ačkoliv to ještě nebylo v praxi patřičně ověřeno.

E-formuláře 2004
Zde je závěrečné zhodnocení situace pro případ, že hodláte spustit nový projekt
realizace systému elektronických formulářů na začátku roku 2004: InfoPath je
dobrým řešením, jestliže uživatelé pracují pod Windows, s instalací InfoPath se
v budoucnu počítá a nebude vyžadován interaktivní digitální papír.
Jestliže máte důvod pro nasazení aplikace Acrobat, budete si muset chvíli
počkat, než si budete moci vyzkoušet Form Designer od Adobe. Do té doby můžete
vyzkoušet LiquidOffice firmy Cardiff jako prostředek k návrhu formulářů, které
jsou funkční i v Acrobatu.
Jestliže ve vašich požadavcích vystupuje do popředí potřeba realizace
komplexních scénářů digitálního podpisu, jež nejsou podporovány ani v InfoPath,
ani v Acrobatu, zaměřte pozornost na sadu PureEdge. Chcete-li vytvářet
formuláře schopné přizpůsobit se širokému rozpětí koncových zařízení, máte
zatím smůlu. Dodavatelé stále ještě přemýšlejí jak na to.

Standardy pro tvorbu e-formulářů
tXML (Extensible Markup Language): Specifikace vyvinutá konsorciem W3C pro
definici, přenos, validaci a interpretaci strukturovaných dokumentů.
PDF (Portable Document Format): Souborový formát vyvinutý firmou Adobe, který
umožňuje zachytit informace o formátování dokumentů vytvořených v různých
aplikacích, díky čemuž je možné dokumenty zobrazovat i tisknout v jejich
původní podobě na jakémkoliv počítači pomocí volně dostupného Adobe Readeru.
XForms: Specifikace W3C pro webové formuláře, které lze používat na mnoha
různých platformách a typech zařízení. Kombinuje existující XML technologie a
umožňuje tvorbu komplexních e-formulářů.
XFDL (Extensible Forms Definition Language): Standard založený na XML, který
zjednodušuje vývoj aplikací pro zpracování e-formulářů. Byl vyvinut firmou
PureEdge a Timem Brayem, jenž se podílel na napsání XML. XFDL se stal základem
standardu XForms.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.