Příští velká věc

Přes počáteční zájem a nadšení se dnes účastníci odborných konferencí začínají při libovolné zmínce o grid ...


Přes počáteční zájem a nadšení se dnes účastníci odborných konferencí začínají
při libovolné zmínce o grid computingu ošívat a jejich reakce jsou stále
vlažnější. Není divu. Takřka hysterické nadšení a nadužívání pojmu grid
computing, který se na počítačový lid valí ze stránek tisku, z prezentací a
seminářů je v protikladu s neexistencí reálných implementací či případových
studií.
Grid computing je jedním z nejžhavějších pojmů této dekády. Na současných
odborných zahraničních IT konferencích je zázrak, když neuslyšíte o nějakém
produktu, že je "připravený" na grid. V prezentacích je možné zahlédnout slovní
spojení jako "grid aware", "grid ready" nebo "grid compliant".
Zkusil jsem si cvičně na Amazonu vyhledat knihy pojednávající o grid
computingu. Zkuste hádat, kolik jich je. Deset? Ale kdepak. Sto? Víc. Tisíc?
Přidejte. Deset tisíc? No ještě trochu. Spojení grid computing dnes najdete ve
více než 13 000 knih. Alespoň dle počtu knih by se mohlo zdát, že grid
computing je zcela běžná věc.
K zodpovězení otázky, zda grid computing může být onou "příští velkou věcí"
přispívají i průzkumy trhu. Analytická společnost Evans Data letos zveřejnila
výsledky výzkumu, který proběhl mezi 500 databázovými administrátory a
softwarovými vývojáři. Z výsledku vyplynulo, že jedna z pěti společností bude
schopna vyvíjet a implementovat grid technologie již v průběhu příštích dvou
let. 12 % respondentů již na přípravě nasazení grid computingu dokonce pracuje
nebo má v plánu zahájit přípravu v příštím roce. Dalších 9 % společností
uvedlo, že očekávají vytvoření strategie využití grid computingu do dvou let.
Jednou z brzd rychlejšího rozvoje grid computingu je důvěra, respektive
nedůvěra. Správci výpočetních systémů, IT manažeři a administrátoři musejí
důvěřovat, že jejich počítače zapojené do gridu budou využívány moudře a
bezpečně. Myšlenka "vezmi si, když potřebuješ, dej, když můžeš", která
prostupuje veškeré úvahy o využití grid computingu, naráží nejen na podnikové
firewally, ale zejména na finanční ředitele sestavující rozpočet na IT. Je
nutné najít argumenty, proč by měli prostřednictvím gridů poskytovat draze
zakoupený (ačkoli nevyužívaný) výpočetní výkon svých počítačů bezplatně někomu
jinému.
Existují solidní, praktické důvody, proč budovat propojené výpočetní systémy,
ale dokud nebude existovat naprostá důvěra mezi jednotlivými prvky zapojenými v
gridu, jsou všechny technické pokusy o vytvoření gridu odsouzeny k nezdaru.
Dnešní IT společnosti a výzkumné týmy mají velmi nesnadný úkol vytvořit masivní
distribuovaný heterogenní systém, používající otevřené protokoly. Pokud
vývojáři najdou společnou řeč založenou na otevřených standardech a IT manažeři
díky grid computingu vymáčknou ze svých systémů lepší poměr cena/výkon, pak
možná opravdu mluvíme o zmiňované "příští velké věci".

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.