Přístroje GSM s datovou komunikací

Mobilní telefony s datovými přenosy Tato kategorie je zastoupena telefony, které podporují datové služby. V ideálním...


Mobilní telefony s datovými přenosy
Tato kategorie je zastoupena telefony, které podporují datové služby. V
ideálním případě je vybavení pro datový provoz zabudováno přímo v přístroji.
Jinak je nutné obstarat si, podle typu přístroje, buď PCMCIA kartu nebo jen
softwarové vybavení. Po odpojení kabelu pro přenos dat je možné tyto přístroje
využívat zcela bez omezení.
Motorola StarTAC 85
StarTAC je špičkový model firmy Motorola, uvedený na trh ve své první variantě
již minulý rok. Vyznačuje se především zajímavou konstrukcí, jejímž výsledkem
je velmi nízká hmotnost. Zavře-ný telefon, čekající na hovor, má tvar a rozměry
jen o málo větší než kreditní a tedy i ISO SIM-karta. Protože by se takový
přístroj při telefonování velmi obtížně držel v ruce, lze ho rozevřít a tak
zpřístupnit klávesnici, veliký displej i reproduktor, nacházející se
právě ve vrchní, odklápěcí části.
StarTAC je skutečně malý mobilní telefon, ať si pod tím slovem představíte
cokoliv. Všechno, co má mít malé, také malé je (celková velikost, baterie), ale
vše, co by mělo být naopak velké, také velké je (tlačítka, displej). Zkrátka
velice příjemný a designérsky vydařený kousek, který se pohodlně dá nosit v
kapsičce u košile.
Displej má rozměry 36 x 22 milimetrů a skládá se z několika částí: Nahoře jsou
symboly pro sílu signálu a baterií a hodiny, pod nimi je volný prostor pro
textové informace či grafiku. Dole se nachází mnoho symbolů, reprezentujících
různé stavy v síti GSM (příchozí SMS zpráva, hovor na lince apod.). Displej je
slušně kontrastní a dobře čitelný. Podsvětlení se zapíná pří rozevření celého
telefonu, takže většinou není nutné ani mačkat žádná tlačítka, aby bylo v noci
vidět, co zrovna obrazovka ukazuje.
Klávesy mají dobré rozměry a vzdálenosti mezi sebou, jsou nízkozdvihové a
klikací. Kromě tradičních čísel nechybí "OK", "C", "ON/OFF" a "MENU", jejichž
význam je jasný, ale také "M+" a "MR", které spíše zavánějí kalkulačkou. Ve
skutečnosti slouží k přímému přístupu do paměti, ať už ke čtení a vytáčení
telefonních čísel, nebo k uložení nových. Dalším tlačítkem je šipka vzhůru,
sloužící k zpřístupnění menu rychlých voleb, které je možno uživatelsky
konfigurovat.
Na boku telefonu se nacházejí další 3 klávesy určené pro přístup do telefonního
seznamu a listování v něm. Tyto klávesy navíc slouží k nastavení hlasitosti
během hovoru. Vnitřní čísla pozic v telefonním seznamu 1-100 jsou vyhrazena
paměti v telefonu, nad 100 jsou určena pro přístup na kartu SIM.
Menu telefonu je přehledné a kompletně v češtině, samozřejmostí je dnes už
podpora SIM fáze 2 (účtování hovorného a další dodatečné služby). Potěšitelná
je i výdrž miniaturního akumulátoru, který se vybil až za 60 hodin, přestože,
vzhledem k jeho velikosti, by se dala očekávat doba mnohem kratší.
Datová komunikace se realizuje přes PC-kartu CELLect 1+. K ní jsou dodávány
ovladače pro Windows 95, kde se přihlásí jako TAPI zařízení CELLect 1+, takže
je možné jej použít v jakékoliv aplikaci vyžadující připojení modemem. Datové
přenosy se na StarTACu realizují dobře, citlivost je průměrná.
K testu zapůjčila firma:
Motorola, s. r. o.,
Klimentská 46
Praha 1
Cena včetně datové karty
(s DPH): 39 100 Kč

Nokia 6110
Nejmodernější model tohoto severského výrobce má označení 6110. Designově i
koncepčně vychází z osvědčených typů jako je 2110 či 8110, zároveň však přináší
některé neotřelé prvky, které slaďuje do vysoce funkčního celku.
Z vnějšího pohledu je telefon složen přibližně ze 2 částí horní polovina je
vejčitá a obsahuje tlačítko k zapínání a vypínání, reproduktor, 4 navigační
klávesy a rozměrný displej s rozlišením
84 x 48 bodů. Dolní část je klasický špalík, i když rohy neunikly pečlivému
zaoblení. Nokia se velmi dobře drží v ruce, ergonomicky se ovládá a s NiMH
baterií váží 167 gramů.
Displej je plně grafický, na dolním okraji jsou popisy dynamických kláves,
vpravo cosi jako rolovací lišta známá z programů pro Windows, která ukazuje
přibližnou polohu aktuální nabídky, na kterou ukazuje kurzor, v kontextu celého
menu. Menu je rozsáhlé a velmi dobře organizované, zajímavostí jsou 3 hry
dodávané pro ukrácení času.
U posledních 10 hovorů je v paměti uloženo nejen číslo, ale také datum a čas,
kdy se uskutečnily, popřípadě kdy byly zmeškány. To je velmi příjemná a
hodnotná informace zvláště pro ty, kteří mají denně velký počet telefonátů a
těžko se mezi nimi orientují. Telefonní seznam je pro zvýšení přehlednosti
možné rozdělit do 5 skupin na VIP (velmi důležité osoby), friends (přátelé),
colleagues (spolupracovníci), family (rodina) a other (ostatní) a každé z nich
přiřadit jiný vyzváněcí tón.
Dalším krokem ke zpříjemnění práce je tvorba uživatelských profilů. Myšlenka je
přibližně taková: Pokud se dostanete s telefonem do nějaké situace, reakce na
příchozí hovory může být různá např. při jednání nechcete přijímat žádné
telefonáty, na obědě pouze důležité apod. Proto si uživatel může nastavit až 5
profilů (originálně nazvaných general, meeting, outdoor, pager a silent), u
každého z nich tón zvonění, jeho hlasitost, typ signálu příchozích zpráv či
hlasitost tónů kláves, a podle momentální situace je přepínat. Současně lze
profily kombinovat s uživatelskými skupinami a nastavit typ vyzvánění pro
jednotlivé skupiny v různých profilech odlišně.
Zajímavostí je implementace kalendáře včetně poznámek k jednotlivým datům či
kalkulačka s jednoduchou možností přepočítávání měn. Dalšími perlami jsou
integrované hodiny s budíkem, obsahujícím funkci snooze (posunutí zvonění o 5
minut později).
K datové komunikaci lze využít buď infračervený port v horní části telefonu,
nebo Nokia Data Suite, což je balík softwaru a kabelu pro spojení se sériovým
portem počítače. Ve Windows 95 se tak Nokia může zobrazit jako TAPI zařízení
Nokia Data Suite, což ji umožní využívat v rozličných telekomunikačních
programech. Nokia 6110 má dobrou citlivost a velmi dobrou stabilitu při
spojení. Bohužel, software občas při instalaci zazlobil a byl problém jej
doinstalovat. Pokud byl však korektně nastaven, prokázala Nokia, že si v datové
komunikaci vede velmi dobře.
K testu zapůjčila firma:
System602,
Biskupský dvůr 4
Praha 1
Cena včetně Data Suite
(s DPH): 22 400 Kč

Sony CMD-Z1
Z1 je model firmy Sony, který měl svou světovou premiéru v loňském roce, a to
právě v České republice. Má velmi osobitý tvar, který ze všeho nejvíc připomíná
krabičku cigaret o rozměrech 100 x 65 x 25 mm. Tato tvarová zajímavost mu
umožnila použít poměrně velký displej, který však nedisponuje nejvyšším
kontrastem ani rozlišením.
Na pravé straně telefonu se nachází vyklápěcí nožička, ve které je ukryt malý
mikrofon. S pomocí tohoto flip-down ovladače lze nejen pohodlně hovořit, ale
též přijmout či ukončit hovor. I když to na první pohled nevypadá, nožička je
velmi odolná a její ulomení nehrozí.
Také jog-dial je výmyslem Sony jde o kolečko, s jehož pomocí lze procházet
jakýkoliv seznam (telefonní, menu) a zmáčknutím volbu potvrdit. Pod jog-dialem
se nachází tlačítko pro nahrávání hlasové poznámky o délce až 20 sekund do
paměti telefonu.
Veškerá běžná tlačítka pro pohyb v nabídkách či editaci textu nebo čísel jsou
nahrazena nějakou aplikací jog-dialu, takže jakmile ho uživatel zvládne, umí
ovládat celý telefon. Hovory je možné přijmout a ukončit buď s pomocí
flip--down klacíku, nebo zmáčknutím kláves zeleného a červeného telefonku tak,
jak je to obvyklé u jiných přístrojů.
Z1 obsahuje velmi rozsáhlá menu, která se však s jog-dialem dají procházet
poměrně snadno. Malou vadou na kráse je, že nelze odejmout profesionálnější
část nabídek, když dáváme mobil do rukou amatérovi, jako je to možné u StarTACu.
Zajímavé jsou funkce buzení, Auto Sleep a Auto Wake. Buzení nahrazuje klasický
stolní budík, každý den ve stejnou hodinu začne telefon vyzvánět bez ohledu na
to, zda je vypnut či zapnut. Auto Sleep je automatická funkce vypnutí telefonu
každý večer v určenou dobu, Auto Wake znamená naopak jeho zapnutí ráno. Díky
implementaci SIM fáze 2 je možné kontrolovat tarifikaci hovorného, případně
tvořit vlastní redukovaný telefonní seznam.
Datové a faxové služby se realizují přes modemovou PC-kartu (PCMCIA), která
obsahuje ve svém balení 2 konektory. Jeden pro spojení s mobilním telefonem,
druhý pro spojení s pevnou telefonní sítí klasický jack RJ-11. Pokud si tedy
koupíte Z1 spolu s datovou kartou, dostanete k němu v podstatě zdarma také
faxmodem na pevnou linku. Tato část disponuje maximální přenosovou rychlostí 33
600 b/s podle protokolu V.34+, a podporuje též přenos faxů Class I.
Citlivost Z1 je sice nižší než u testovaných kolegů, stabilita navázaného
spojení je však vysoká. Celkově lze hodnotit kvalitu datové komunikace u Sony
CMD-Z1 jako průměrnou.
K testu zapůjčila firma:
SONY Czech, IBC,
Pobřežní 3
Praha 8
Cena včetně kombinovaného modemu (s DPH): 35 400 Kč

Sagem RD 750 D
Francouzský telefon Sagem je produktem nejvyšší třídy, neboť v sobě spojuje
nejen telefonování, ale také datové služby v síti GSM prostřednictvím
zabudovaného faxmodemu. Sagem má zvláštní, velmi oblý tvar celého telefonu i
tlačítek. S rozměry 140 x 50 x 21 mm se řadí mezi střední třídu v tomto testu.
Hmotnost činí slušných 160 g, díky čemuž se telefon dá pohodlně nosit v kapse.
Klávesnice je kryta plastovým flipem, podobně jako u Motoroly či Ericssonu
GF788, jehož otevření je čistě mechanickou záležitostí, která nemá na přijmutí
či ukončení hovoru žádný vliv. Klávesy jsou menší, ale "otylé". Jakoby vytékají
z telefonu ven a mají poměrně velký zdvih. Na druhou stranu se s nimi dá
pohodlně vytáčet nebo volit číslo i v šeru. Dvě klávesy přímo pod displejem se
dají naprogramovat na zkrácený přístup k jedné z 8 funkcí, např. do schránky.
Displej o rozměrech 31 x 19 mm má nízké rozlišení a při zobrazování je použit
zcela diletantský font, který připomíná staré časy 8bitových počítačů. Téměř
všechny položky v menu jsou zkráceny na 1 řádek, což spolu s optickými
vlastnostmi obrazovky rozhodně nepřispívá k dobré orientaci. Na druhou stranu
je menu velmi rozsáhlé a umožňuje nastavit téměř cokoliv, od SMS zpráv, přes
služby SIM fáze 2 až po hodiny či kalkulačku.
Datové přenosy jsou realizovány pomocí zabudovaného faxmodemu. Proto se k této
verzi standardně dodává jen propojovací kabel mezi telefonem na straně jedné a
standardním portem RS-232 na straně druhé. Z Windows 95, ale i jakéhokoliv
jiného programu či výrobku, který modem na sériovém portu podporuje, je možné
realizovat spojení jako ze standardního modemu rychlosti 9 600 b/s. To je velmi
důležité, neboť není problém připojit např. PalmPilot. Při testech v terénu se
Sagem RD750 projevil jako extrémně citlivý a spolehlivý GSM telefon. Datové
přenosy se realizovaly na rychlostech kolem 900 bajtů za sekundu, což je na GSM
velmi slušný výkon. Celkové hodnocení datových služeb vychází u Sagemu výborně.
K testu zapůjčila firma:
MobilCom Praha, s. r. o.,
Svatoslavova 1
Praha 4
Cena včetně zabudovaného
modemu (s DPH): 14 800 Kč

Siemens S10
Siemens S10 je v tomto testu jediným telefonem s barevným displejem. 28 x 23 mm
jsou rozměry zobrazovací plochy, která nabízí jen průměrně kontrastní obraz,
což je daň za barvy. Naštěstí je výhoda barev využita skutečně tam, kde je
třeba, tedy k orientaci v menu, odlišování příchozích hovorů apod.
Rozlišení displeje je dostatečné a použitý font napomáhá snadnému čtení
zobrazovaných údajů. Celý displej je grafický, dolní řádka se využívá na
zobrazování funkcí 4 navigačních kláves. Ne vždy jsou využity všechny, ale
právě ve spolupráci s barvou je ovládání Siemense rychlé a přehledné. Tyto
klávesy je také možné naprogramovat na rychlou volbu 2 jmen z telefonního
seznamu. Mimo těchto dynamických kláves jsou k dispozici také 2 klávesy s
pevným významem pro vstup do telefonního seznamu a do struktur menu. Ostatní
klávesy odpovídají tradičnímu rozložení u mobilních telefonů, tedy zvednout a
zavěsit hovor a číselnice je použitelná i pro zadávání znaků u krátkých
textových zpráv.
S rozměry 150 x 50 x 25 mm je S10 takový "prostý špalík" s pevnou anténou,
designérsky v podstatě průměr. Hmotnost je už znatelných 190 gramů.
Na boku telefonu se nachází pár tlačítek pro nastavení hlasitosti telefonátu a
také tlačítko pro spuštění přehrávání či zaznamenání mluvené poznámky s
maximální délkou 20 sekund. Bohužel je tato klávesa až příliš "na ráně" a tak
se často stává, že se nahrávání nebo přehrávání spustí při pohybech s
telefonem, což se samozřejmě projevuje na životnosti baterií. Telefon má udanou
výdrž 100 hodin standby či 10 hodin hovoru, což je výborný čas.
Mimo běžné funkce telefonního seznamu lze též použít takzvaný Červený seznam,
určený pro nejčastěji volaná čísla. Tato čísla jsou pak označena v seznamu
vykřičníkem a při příchozím volání se oznamují jiným zvoněním o něco jednodušší
verze uživatelských skupin než u Nokie 6110. Opět je k dispozici plná paleta
služeb SIM fáze 2, vyhrazený telefonní seznam, blokování telefonu speciálním
kódem, zakázání použití jiné SIM-karty nebo režim zapůjčení telefonu, kdy např.
nelze smazat počítadlo hovorů.
Datové služby se realizují přes Siemens SoftDataLink, což je sériové připojení
telefonu s příslušným softwarem na CD-ROMu. Telefon se opět ukáže jako TAPI
zařízení v nabídkách programů, které jej využívají, z dodaného softwaru je pak
možné pohodlně upravovat telefonní seznam, odesílat SMS zprávy nebo faxovat.
V terénu se ukázal Siemens jako telefon sice citlivý, avšak poněkud nestabilní,
takže jeho datové schopnosti lze zhodnotit pouze jako dobré.
K testu zapůjčila firma:
Siemens komunikační systémy, s. r. o., Římská 4
Praha 2
Cena včetně SoftDataLink
(s DPH): 25 490 Kč
Jak jsme testovali
Všechny telefony jsme testovaly na notebooku Acer Extensa 355, který byl vybaven
procesorem Intel Pentium
150 MMX, 32 Mb paměti a pevným diskem s kapacitou 2,0 GB. Vždy byla použita
nová instalace Windows 95 OSR 2.1, abychom zajistili přístrojům rovné podmínky.
Na druhé straně běžel počítač s Pentiem 120 MHz v terminálovém režimu a
uskutečňoval požadavky na přenos souborů. Přenášeli jsme kompresované archívy
typu RAR s velikostí 150 KB.
Původním záměrem bylo testovat přístroje GSM přímo v terénu, udělat několik
zastávek po České republice a vyzkoušet datové přenosy u všech testovaných
modelů. Skutečně tak test i začal. Bohužel se v jeho průběhu ukázalo, že
zajistit mobilům skutečně stejné podmínky je téměř nadlidský úkol. Znamenalo by
to nejen spojovat se na shodný počítač, ale také ve stejný okamžik a ve stejném
místě. Přitom pohyb telefonu už o několik centimetrů znamená výraznou změnu
podmínek a s časem se mění např. ovlivňování jinými rádiovými zdroji.
Intenzita signálu se však měnila také zcela nečekaně s větrem, pohyby stromů v
okolí apod., ale i bez jakékoliv zjevné příčiny. V takovém stavu by výsledky,
které jsme naměřili, neměly téměř žádnou informační hodnotu.
Proto jsme místo hodnocení pomocí čísel raději zvolili slovní hodnocení, podle
subjektivního dojmu, získaného při testování jednotlivých přístrojů v terénu. I
přes výše uvedené potíže s testováním bylo možné učinit závěry, které jsou
uvedeny v kapitolách věnovaných jednotlivým typům telefonů. Nečekejte tedy, že
vám tento test předloží nějaký žebříček nejlepších mobilních telefonů podle
úrovně datové komunikace. Pokud ale chcete získat představu o tom, nakolik
jednotlivé přístroje podporují datové služby a jak se přitom chovají z pohledu
uživatele, přečtěte si náš test.

Card Phones
Tato kategorie zastupuje zvláštní druh zařízení, jakési hybridy mezi telefony a
datovými kartami.
Všechny tyto přístroje mají tvar PC-karty a vyžadují ke svému provozu počítač
vybavený tímto slotem (nejčastěji notebook). Bez něj z nich nelze ani
telefonovat. Jsou určeny především do míst, kde se často přenášejí data, s
občasným požadavkem na běžné hlasové
hovory.

Nokia Card Phone
Nokia Card Phone je zástupcem mobilních telefonů integrovaných do karty typu
PCMCIA. Je zkonstruován podle specifikace PCMCIA typ II, s tloušťkou 5 mm.
Po nainstalování se karta přihlásí jako modemové zařízení a s dodaným softwarem
je možno též telefonovat v síti GSM. Nokia nemá vývod na externí sluchátka a
mikrofon a využívá zvukovou kartu notebooku. Proto jsou právě na audiovybavení
přenosného počítače kladeny požadavky na plně duplexní provoz. Ačkoliv by se
dalo očekávat silné echo mezi reproduktory a mikrofonem, s pomocí volby v
ovládacím softwaru se dá velmi dobře eliminovat.
Na 4 disketách jsou distribuovány ovladače pro modem a software, který
zpřístupní Nokia Card Phone jako telefon GSM. S tímto programovým vybavením je
možné vytáčet telefonní čísla, přijímat a odesílat zprávy SMS nebo je
exportovat do souborů CSV. Stejně tak je možné využívat služeb sítě GSM, jako
je přesměrování hovorů nebo ochrana pomocí kódu PIN.
Jako příslušenství se ke Card Phonu dá dokoupit externí připojení k anténě.
Instalace se provede odstraněním malé původní anténky a použitím uvolněného
anténního konektoru. K aktivaci Nokie se využívá malá (plug-in) karta SIM
zasouvaná do štěrbiny na vrchu přístroje.
K testu zapůjčila firma:
NOKIA,
Klimentská 46
Praha 1
Cena (s DPH): 15 160 Kč

Option FirstFone
Firma Option se zabývá vývojem PC-karet a tak není divu, že do své nabídky
zařadila také telefon GSM právě ve tvaru PCMCIA-karty. FirstFone je PC karta
typu II, tedy tloušťky 5 mm, která využívá možnosti specifikace PCMCIA
prodloužit kartu až o 50 mm pro další rozhraní a součástky. V této prodloužené
části, kterou, na rozdíl od Compaq SpeedPaqu nelze odstranit, se nachází část
zařízení spolu s konektory a signalizační diodou.
Originální anténka má délku asi 7 cm a v případě potřeby ji lze nahradit stolní
variantou. Rozšířená část obsahuje také konektor pro připojení sluchátka s
mikrofonem pro telefonování hlasem pokud je vyžadováno.
Výkon celého zařízení jsou 2 watty a hmotnost činí 65 g. Karta je připravena na
použití i v mrazech až do -10 stupňů C, při této teplotě však bude mít větší
problémy notebook, do kterého bude FirstFone zastrčen, než samotný přístroj GSM.
K testu zapůjčila firma:
Kobe, s. r. o.,
Kališnická 8
Praha 3
Cena (s DPH): 22 790 Kč

Compaq SpeedPaq
Také Compaq přišel se svým SpeedPaqem, jako náhradou mobilního telefonu pro
uživatele, kteří hodlají předeším přenášet data a jen občas telefonovat.
SpeedPaq je zařízení tvaru PC--karty typu III, ke kterému je ještě přidán
nástavec pro připojení antény a mikrofonu se sluchátkem a samotná anténka.
Umožňuje přenášet data a faxy do rychlosti 9 600 b/s v síti GSM. Také je možné
běžně telefonovat, právě s použitím mikrofonu se sluchátkem, takže s notebookem
nahradí SpeedPaq běžný mobilní telefon.
Ve Windows 95 se chová jako zařízení TAPI, které je možné využít v
terminálových aplikacích, nebo třeba k připojení na Internet. Dodaný software
umožňuje vytáčet telefonní čísla, spravovat telefonní seznam, odesílat a
přijímat SMS.
Jako téměř každá PCMCIA-karta je i SpeedPaq typu Plug&Play, takže odpadají
případné problémy při instalaci. Výkon zařízení odpovídá mobilnímu zařízení
Class 4 tedy 2 W. Faxová část podporuje také faxy třídy I a II, takže s ní nemá
většina softwaru žádný problém. Cenná je také podpora standardu SIM fáze 2.
Volitelným příslušenstvím je dodatečná anténa pro zlepšení příjmu.
K testu zapůjčila firma: Fincom, s. r. o.,
Třída SNP 493
Hradec Králové
Cena (s DPH): 32 320 Kč

GSM modemy
Tato zařízení jsou určena zcela jasně pro datové přenosy. Najdou uplatnění u
terminálů v pohybu, např. při kontrole
nákladních kamionů na cestách po Evropě. Vzhledem k dostupnosti signálu sítě
GSM 900 ve velké části světa a roamingovým možnostem může být provoz zcela
automatizovaný. Proto také nelze očekávat žádné designerské výstřelky zcela
určující je v tomto případě funkčnost, které jsou podřízeny ostatní parametry.

Siemens M1
M1 je datový modul GSM z dílny německého Siemense. Je určen výhradně pro datové
komunikace v síti GSM, využívají i jejich služeb z oblasti SMS. Balení obsahuje
pouze vlastní modul, dokumentaci a kabel pro připojení zdroje a antény. Vše
ostatní je třeba si přikoupit. Tato koncepce je použita s ohledem na to, že
modul může být zabudován např. do auta a využívat jeho napájecí okruhy a anténu.
K modulu není dodáván žádný software, aplikace závisí zcela
na místních podmínkách. M1 se však chová jako obyčejný exter-ní modem s
rychlostí 9 600 b/s. Ovládá se jednak standardní
Hayes kompatibilní sadou AT příkazů a pak také rozšířenou specifikací ETSI-GSM
07.05 (pro SMS) and ETSI-GSM 07.07 (pro vše ostatní). Těmito dvěma příkazovými
sadami (které začínají "AT+") se dá zprovoznit velké množství funkcí sítě GSM.
Modul lze registrovat v síti, vytáčet, číst a posílat SMS a zobrazuje i
informaci o volajícím čísle při příchozím hovou (CLI).
K aktivaci modulu Siemens M1 se využívá malá (plug-in) karta SIM, ukládaná do
zásuvky na spodní straně přístroje. Toto uspořádání je patrné též na fotografii.
Na straně modulu je vyveden konektor sériové linky RS-232, kterým se M1
připojuje k ovládacímu hardwaru. I s anténou je však spojení jen průměrně
stabilní.
K testu zapůjčily firmy:
System602,
Biskupský dvůr 4
Praha 1
Siemens
komunikační systémy, s. r. o.,
Římská 4
Praha 2
Cena (s DPH): 18 910 Kč

Kombinované modemy
Jediným specializovaným zástupcem této zvláštní kategorie v našem testu je
Option GSM Ready. Dal by se sem zařadit také datový modul u telefonu Sony
CMD-Z1, který je popsán v odstavci o mobilních telefonech s datovými přenosy.

Option GSM-Ready PSTN 33.6
Modemová karta Option GSM-Ready je určena pro připojení mobilního telefonu
standardu GSM, nebo pevné telefonní linky. Mezi jednotlivými typy připojení se
volí použitím příslušného kabelu, který je vždy součástí dodávky.
Protože je na trhu velké množství telefonů GSM, které mají povětšinou zcela
odlišné konektory a jiný firmware, je Option nabízen s kabely pro 18 značek
výrobců, z nichž u každé je podporováno vždy několik typů. Namátkou lze uvést
přístroje Nokia 2110, 2110i, 6080, 8110, 8110i, Ericsson 388, 337, 318, 628,
688, 788 a mnohé další. Zajímavou nabídkou je také to, že při změně značky
mobilního telefonu stačí dokoupit pouze příslušný datový kit a není nutný nákup
celé datové karty.
Část pro pevnou linku tvoří fax/modem s maximální rychlostí 33 600 b/s podle
protokolu V.34+. Faxová část podporuje pouze fax třídy I. Tento modem je
samozřejmě homologován.
K testu zapůjčila firma:
Kobe, s. r. o.,
Kališnická 8
Praha 3
Cena (s DPH): 13 900 Kč

Problémy s datovými přenosy v síti GSM
Přenos dat v síti GSM je o poznání problematičtější než přenos hlasu. Při
přenosu hlasu občasné výpadky způsobené slabým signálem neohrozí spojení,
zatímco při přenosu dat se projevují snížením přenosové rychlosti, případně
přerušením spojení. Proto modemy navazují spojení špatně nebo vůbec i v
místech, kde hovor je ještě slyšet. V terénu se tedy často stávalo to, že
telefonem bylo možné hovořit, ale při pokusu o vytáčení modemem se mobil
nespojil a po několika desítkách sekund vrátil do Windows hlášení o nemožnosti
navázat spojení. Tento problém se týkal všech testovaných modelů, i když u
některých typů se projevoval zvlášť markantně. Z těchto důvodů je lepší zkoušet
datové přenosy pouze v místech, kde je dostatek signálu.
Druhým problémem je kapacita napájecích zdrojů všech přístrojů zúčastněných při
datovém přenosu. Baterie mobilních telefonů vydrží většinou dostatečně dlouhou
dobu hovoru, tedy i přenosu dat. Horší už je to s notebooky, ke kterým se
pravděpodobně mobilní telefony budou připojovat. Jejich výdrž bývá kolem dvou
hodin a navíc se často snižuje napájením datové PC-karty. Naopak s úspěchem lze
k napájení použít redukci z cigaretového zapalovače v osobním autě. Ta se
dodává jednak specializovaná k různým telefonům (součást tzv. lehké hands-free
sady) či notebookům, nebo se dá zakoupit univerzální konvertor z 12V
automobilového rozvodu na střídavých 220 V, běžných v elektrické síti. Potom se
k napájení používají standardně dodávané síťové zdroje notebooku a telefonu,
bez jakéhokoliv dalšího příslušenství.

WaveCom WMO1-G900
Modem francouzské firmy WaveCom je svým určením shodný s modelem Siemens M1.
Opět je to pouze datový modul využívající možností sítě GSM, má však možnost
připojení telefonního sluchátka v případě, že je třeba použít GSM také k
hovorům. Rychlost přenosu dat činí 9 600 b/s, reálně však závisí na lokálních
přenosových podmínkách.
Ovládání je stejné jako u Siemense pomocí příkazové sady. Součástí dodávky je i
podložka, určená k přišroubování na nějaké pevné místo, např. do vozidla. To
nejcennější tedy vlastní GSM modul se SIM-kartou (použita je malá karta) lze
pak pohodlně vyjmout a nenechávat v autě přes noc.
K testu zapůjčila firma:
ICE, s. r. o.,
Evropská 116
Praha 6
Cena (s DPH): 18 180 Kč
Notebook Acer Extensa 355 zapůjčila firma Oasa
Computers, s. r. o.,
Kloboučnická 1435/24
Praha 4
Ceny přístrojů jsou orientační a u jednotlivých prodejců se liší.

8 1273 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.