Přístup k datům odkudkoliv

Při typicky omezeném množství paměti, místa pro ukládání dat a výpočetním výkonu PDA by každý mohl jednoduše t...


Při typicky omezeném množství paměti, místa pro ukládání dat a výpočetním
výkonu PDA by každý mohl jednoduše tvrdit, že taková zařízení nemohou obsahovat
databáze nad rámec základního telefonního seznamu či soupisu úkolů. Avšak jak
výkon kapesních počítačů roste, objevují se i vyspělejší mobilní databázové
nástroje. Jednou z nedávných novinek v této oblasti je IBM DB2 Everyplace,
která posouvá známou databázi DB2 do sféry mobilních zařízení.
DB2 Everyplace se skládá z trojice základních programových komponent: malého
databázového enginu, který běží na PDA, synchronizačního serveru a hostitelské
databáze běžící na desktopu nebo firemním serveru. DB2 Everyplace SDK obsahuje
nástroje MDAC (Mobile Device Administration Center) a MAB (Mobile Application
Builder), které slouží k vývoji a správě. My jsme měli možnost testovat verzi
DB2 Everyplace Enterprise Edition 8.1.4 na platformě Palm PC OS.

Skupinová architektura
DB2 Everyplace umožňuje uživatelům instalovat části hostitelské databáze na svá
mobilní zařízení a tyto subdatabáze občasně synchronizovat s těmi
hostitelskými. Namísto plného DB2 systému na PDA běží menší databázový engine,
přičemž jeho velikost je například u Palmu těsně pod 200 KB.
K podpoře takového uspořádání využívá DB2 Everyplace uživatelů, skupin,
subskripce a subskripčních sad. Subskripce definuje mapování mezi hostitelem a
klientem pomocí identifikace částí hostitelské databáze, které mají být
replikovány na PDA. Obdobně subskripční sada obvykle zahrnuje veškeré
subskripce vyžadované danou mobilní aplikací.
Za uživatele je považován určitý mobilní klient, správce databází rozděluje
tyto uživatele do skupin a každé skupině přiřazuje jednu nebo více
subskripčních sad. Jakmile daný uživatel zahájí synchronizaci s hostitelem, DB2
Everyplace jej identifikuje, zjistí do jaké skupiny patří, rozpozná subskripční
sady příslušející k těmto skupinám, a synchronizuje subskripce se všemi
příslušnými sadami.
Veškerá přiřazení uživatelů do skupin, skupin k subskripčním sadám a
subskripčních sad k subskripcím jsou vytvářena a upravována pomocí
jednoduchého, avšak silného nástroje MDAC. Ten rovněž dovoluje správcům
vytvářet specializované filtry pro zvláštní přiřazení, takže lze například
jednomu uživateli v dané skupině povolit přístup k dalším datům, k nimž ostatní
členové skupiny přístup nemají.

Návrh a synchronizace
Pomocí DB2 Everyplace MAB (Mobile Application Builder) lze rychle sestavit
mobilní databázové aplikace. Jde o jeden z řady vizuálních nástrojů pro tvorbu
programů, který slibuje vývoj bez nutnosti napsat jedinou řádku kódu.
V tomto případě se realita danému příslibu blíží. Aplikace vytvořené s využitím
MAB sestávají z formulářů, z nichž každý obsahuje pole a ovládací prvky, které
se vejdou na jednu obrazovku. Formuláře lze upravovat jednoduchým přetažením
prvků z nástrojové lišty do jeho okna.
Příkazy jsou definovány určením akcí, které by měly být vykonány v odezvě na tu
kterou událost. Výbava událostí a akcí je u MAB zcela plnohodnotná, dokonce až
s nadbytkem funkcí pro manipulaci s databází. S pomocí skriptů lze funkce
upravovat, nicméně skriptovací schopnosti jsou poněkud omezené. Dokonce i
dokumentace připouští, že složité skriptování vyžaduje úpravu zdrojového kódu
vytvořeného při tvorbě aplikace.
MAB produkuje jak nativní, tak Java aplikace. Java aplikace vyhovují
specifikacím J2SE a budou fungovat na Windows CE, Pocket PC, Symbianu a pod
Windows. Při našich testech s Palmem byly aplikace většinou nativní.
Synchronizační server DB2 Everyplace je ve skutečnosti servlet, který běží na
kompatibilním servletovém kontejneru, což může být cokoliv od Tomcatu až po
aplikační server WebSphere. Server komunikuje se synchronizačním klientem na
mobilním zařízení, což může být buď samostatná aplikace, nebo integrovaná
součást databázové aplikace.
U současné verze DB2 Everyplace komunikují synchronizační server a klient
pomocí HTTP, čímž je zajištěno pokrytí široké škály mobilních klientů s
minimálními či žádnými úpravami. Tato volba je však u produktů založených na
Palm OS mírně nepohodlná, jelikož synchronizace není vykonávána pomocí tlačítka
HotSync, tudíž jsou pro synchronizaci nutné dva kroky. IBM slibuje, že příští
verze DB2 Everyplace bude HotSync podporovat.

Synchronizováno
DB2 Everyplace vysoce boduje snadnou instalací. Jakmile byl produkt
nainstalován, příprava a synchronizace databáze pro kapesní počítač trvala méně
než hodinu. Veškeré nástroje a jejich ovládání bylo uspořádáno tak, že bylo
snadné zjistit, co a v jakém pořadí udělat.
Nejprve jsme si mysleli, že MDAC (Mobile Device Administration Center) má
příliš omezené schopnosti, ale při testování jsme zjistili, že při práci s
databázovými aplikacemi nic nechybí ani nic nepřebývá. To samé platí i o
dotazovacím nástroji, který jsme provozovali na Palmu. Podporovaná podskupina
SQL příkazů poskytuje přesně ty nástroje, které potřebujete pro vytváření,
mazání a dotazování v tabulkách. Také podporovaná škála jazyků uspokojí
prakticky každého. Sada nástrojů a knihoven DB2 Everyplace vyhoví potřebám
vývojářů v C/C++, Javě, Visual Basicu nebo .Net.
Snadná je u DB2 Everyplace i správa. Využívání abstrakcí uživatelů, skupin a
subskripcí snadno vyhoví prakticky všem případným potřebám distribuce dat,
které si můžete představit. Navíc na obou koncích synchronizačního kabelu
najdeme proslulé jméno DB2 a to se rozhodně počítá.

Jak jsme testovali
K testování DB2 Everyplace jsme využili Palm Emulator, na němž běžel Palm OS
3.5 s 8 MB paměti. Synchronizační server byl nainstalován na webovém serveru
WebSphere pod operačním systémem Windows 2000. Nastavení a provedení
synchronizace bylo snadné, přičemž jsme vykonali a upravili několik ukázkových
aplikací.

DB2 Everyplace Enterprise 8.1.4
+snadná instalace, tvorba a správa uživatelů
-synchronizace ve dvou krocích
Prodejce: IBM ČR, www.ibm.cz
Cena: Databáze Edition: 49 dolarů; Express Edition: 79 dolarů za uživatele plus
379 dolarů serverová licence; Enterprise Edition: 15 000 dolarů za procesor,
SDK je k dispozici ke stažení zdarma
Platformy: Mobilní databáze: Palm OS, Windows CE, Pocket PC, Symbian OS 6/7,
QNX Neutrino, Linux a embedded Linux, Win32; synchronizační server: Windows
NT/2000/
/2003/XP; AIX, Solaris, Linux; SDK: Windows NT/2000/XP

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.