Pro jednoduché programování

Mnozí z vás, tak jako já, s nostalgií vzpomínají na staré dobré dávkové soubory, alias baťáky. Ty sice fungují i ...


Mnozí z vás, tak jako já, s nostalgií vzpomínají na staré dobré dávkové
soubory, alias baťáky. Ty sice fungují i pod Windows, ale jakákoliv manipulace
s okny je jim cizí. Na softwarovém trhu se sice již delší dobu vyskytuje
sjednocující programovací jazyk pro okenní aplikace Visual Basic a jeho různé
mutace (například WordBasic), avšak pro jednoduché manipulace může být někdy
zbytečně složitý.
Dnes navíc platí, že zdaleka ne všichni uživatelé počítačů jsou zároveň
programátory. Ale i zdatní programátoři jistě ocení prostředek, pomocí něhož
lze jednoduše, rychle a automatizovaně pracovat s mnoha aplikacemi. Proto si v
dnešním článku blíže představíme AutoIt.
AutoIt je malý (44 KB) program pro operační systém Windows, který interpretuje
několik desítek jednoduchých příkazů. Umožňuje spouštění programů, manipulaci s
okny, zasílání znaků jiným aplikacím, simulování stisku myši, vytváření
jednoduchých dialogových boxů, čekání na ukončení nebo spuštění nějaké
aplikace, kontrolu existence souborů a jiné akce. Ovládá se pomocí vlastních
dávkových souborů a může být kombinován s dávkovými soubory DOSu.
V následujícím textu nazveme dávkové soubory DOSu toliko dávkovými soubory. Pro
dávkové soubory AutoIt použijeme název skripty. Tak jako dávkové soubory, jsou
i skripty interpretovány. To znamená, že aplikace přečte řádek příkazem a
rovnou jej provede. Odpadá fáze tvorby spustitelného souboru. Na rozdíl od
dávkových souborů je třeba u skriptů uvádět celé jméno, včetně koncovky.
Například k vyvolání souboru spustme.bat stačí na příkazový řádek napsat
spustme, kdežto u souboru spustme.aut je nutno napsat celý název. Instalátor
kromě vytvoření samotného interpreteru, příkladů použití a návodu, ještě navíc
automaticky asociuje soubory s koncovkou *.aut s aplikací AutoIt. Instalace
ovšem nijak neovlivní proměnnou prostředí PATH, podle které operační systém
zjistí, kde má hledat spustitelné soubory. Chcete-li spouštět své skripty i z
jiného adresáře než ve kterém jsou uloženy, musíte změnit proměnnou PATH ve
vašem autoexec.bat. Autor mně v průběhu psaní tohoto článku slíbil, že v
nejbližší době bude součástí distribuce i návod a příklady v češtině a pro
českou lokalizovanou verzi Windows. Svůj slib splnil a případné problémy by
tedy měly být snadno řešitelné.
Aplikace AutoIt pracuje ve dvou základních režimech. První z nich je skriptový.
V tomto módu se interpretují a provádějí jednotlivé příkazy, uvedené ve
skriptu. Pokud nenastane nějaká chyba nebo stav, který tvůrce skriptu
nepředvídal, ukončí se aplikace automaticky sama. Druhý režim je průzkumný
(Reveal). V tomto módu aplikace informuje uživatele o tom, jak ona "vidí"
okolí. Průzkumný režim slouží k usnadnění práce tvůrcům skriptů. Aplikace
spuštěná v tomto módu bude aktivní, dokud ji uživatel neukončí manuálně.
Obecně mají příkazy AutoIt tvar: <příkaz>, <parametr1>,... Místo trojtečky
mohou následovat další parametry. Důležité jsou čárky, jakožto oddělovače
jednotlivých konstrukcí. Pokud čárku zapomenete napsat, příkaz bude patrně
chybný. Komentáře, které začínají středníkem, stejně jako řádky s chybnými
příkazy interpret ignoruje. AutoIt se ve spuštěných aplikacích orientuje pomocí
názvů jejich oken, popř. pomocí textů v oknech obsažených.
Příkazy používané v AutoIt se dají podle účelu, ke kterému slouží, rozdělit do
několika tříd. Základní třídu tvoří příkazy manipulující s okny. Okna mohou být
minimalizována, maximalizována, schována, obnovena a ukončena. Další
podmnožinou příkazů lze spouštět jiné aplikace. Jinými příkazy se aktivní
aplikaci posílají znaky, stisky kláves a myši. Silnou třídu tvoří příkazy
podmíněného skoku, pomocí nichž lze ve skriptu vytvářet cykly. Užitečnou
konstrukcí jsou také příkazy čekání.
Na závěr uvedu příklad jednoduchého skriptu, který demonstruje některé
možnosti. Předpokládá nainstalované aplikace Kalkulačka a Poznámkový blok,
které jsou standardní součástí Windows.
Run, calc
WinWaitActive, Kalkulačka
Send, 6{!}^c
Send, !{F4}
WinWaitClose, Kalkulačka
Run, notepad
WinWaitActive, Bez názvu
Send, Faktorial 6 je: ^v
Nejprve se spustí Kalkulačka, vypočte se faktoriál čísla 6, výsledek se uloží
do schránky a aplikace se zavře. Potom se spustí Poznámkový blok a vypíše se
text s výsledkem získaným ze schránky.

9 1252 / ijan

Autolt
Interpreter příkazů pro Windows
Autor: Jonathan Bennett
Adresa: http://www.hidden.demon.co.uk/AutoIt/index.html
Platforma: Windows 95/98/NT
Licence: freeware
Velikost archívu: 110 KB

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.