Pro lepší správu sítí s tenkými klienty

V letošním 22. vydání Computerworldu jsme se věnovali řešení pro tenké klienty s názvem WinFrame, které nabízí fi...


V letošním 22. vydání Computerworldu jsme se věnovali řešení pro tenké klienty
s názvem WinFrame, které nabízí firma Citrix. V rámci tohoto článku byl zmíněn
také Windows Terminal Server, speciální verze OS Windows NT, umožňující v
podstatě totéž tedy práci více uživatelů na jednom počítači současně
prostřednictvím tenkých klientů. Protože však podle řady odborníků ani jeden ze
zmíněných produktů nesplňuje jejich požadavky na snadnou správu, nachází se tu
místo pro produkty třetích stran. První takovou vlaštovkou je zřejmě SysTrack
společnosti Lakeside Software, kterému se budeme věnovat na následujících
řádcích.
Společnost Lakeside Software sídlí v Keego Harbor v Michiganu a účastní se
partnerského programu Microsoftu s názvem Microsoft Independent Software Vendor
(ISV) a podobného programu Citrixu Citrix Business Alliance Program. Výše
uvedený program SysTrack přitáhl pozornost návštěvníků již na letošním Comdexu
stal se totiž finalistou soutěže Best of Comdex v kategorii Best new technology.
SysTrack
Jak už bylo výše zmíněno, je tedy program SysTrack určen pro správu sítí s
tenkými klienty, založených na multiuživatelské verzi Windows NT Microsoftu
(Windows NT Server Terminal Server Edition,dále TSE) nebo WinFrame od Citrixu.
Jeho smyslem je přehledné zpřístupnění informací o aktuálním stavu systému,
jeho chování v minulosti nebo o právě vznikajících problémech. Navíc je schopen
účtovat uživatelům používání síťových zdrojů.
Celý SysTrack se skládá ze 3 součástí, kterými jsou agent pro sběr dat (Data
Collection Agent, DCA), databáze pro uložení sebraných údajů a nástroje pro
analýzu dat a zasílání zpráv.
Agent DCA běží jako NT Service na TSE serveru a sbírá informace o využití jeho
CPU, paměti a disků. Přitom podrobně sleduje také aktivity jednotlivých
uživatelů. Získaná data jsou poté uchována v libovolné databázi kompatibilní s
ODBC (Open Database Connectivity), ke které mohou síťoví administrátoři
přistupovat z libovolného PC s Windows 95/98 nebo z terminálu prostřednictvím
řady nástrojů pro analýzu dat.
Poskytované informace
Mezi nejdůležitější vlastnosti SysTracku patří jeho schopnost sledovat chování
celého systému v reálném čase. Pro zobrazení jeho stavu se nabízí přes 30
nejrůznějších indikátorů včetně frekvence přenosu stránek na klienty, počtu
threadů spuštěných procesů nebo využití procesoru, přičemž každý indikátor může
mít jednu ze tří barev naznačující jeho stav od zcela uspokojivého až po vznik
vážných problémů. V případě problémů je možno vyvolat poradce, který vysvětlí
podstatu vzniklého stavu a naznačí možná řešení. Výkon systému lze samozřejmě
sledovat také v podobě grafu.
Pro jednotlivé parametry lze také nastavit hraniční hodnoty, při jejichž
překročení (resp. podtečení pod jejich úroveň) je správci vyslána varovná
zpráva. Tu lze doručit e-mailem nebo na pager.
V dodávaných přehledech lze sledovat jednotlivé uživatele, jejich spuštěné
aplikace a také čas, který si pro sebe jeho jednotlivé aplikace ukrajují. Lze
určit také nároky jednotlivých aplikací na velikost paměti, sleduje se i počet
licencí. Podrobné určení nároků aplikací a chování uživatelů umožňuje správcům
sítí již v okamžiku zavádění sítě založené na TSE nebo WinFrame poměrně dobře
stanovit požadované parametry jednotlivých serverů a poté je vyladit na
optimální výkon.
K dispozici jsou i historické přehledy, kde lze pro stanovený okamžik během
posledních 2 týdnů zjistit, kteří uživatelé a aplikace byly spuštěny, lze
ukázat statistiky zatížení procesoru, disků i sítě. To usnadňuje dodatečné
zjišťování, jak vznikl určitý problém a také sledování využití systému.
SysTrack nabízí také účtování použitých síťových zdrojů jednotlivým uživatelům.
Sledovány jsou především hodnoty využití CPU, paměti a doba připojení, přičemž
je samozřejmě možno nastavit požadované platby za jednotku využití. Výrobce
systému nabízí také možnost tvorby nejrůznějších typů uživatelských reportů
tak, aby jejich uspořádání vyhovovalo požadavkům firmy.
Závěr
Pokud jde o užitečnost zmíněného produktu, velmi výmluvně znějí slova Williama
Bottiho, prezidenta společnosti Computer Networks (systémový integrátor z
Kalifornie): "Náš manažer pro podporu zákazníků prohlásil, že jestli prodáme
WinFrame nebo TSE server bez SysTracku, tak nás zabije."
SysTrack nabízí podle jeho slov také takový přehled aktivity systému v
posledním období, který by bylo běžnými nástroji pro správu systému jen velmi
obtížné získat. "Dá se tak snadno zjistit, co přesně se vlastně kdy stalo, bez
nutnosti studovat velice nepřehledné výpisy síťové aktivity," dodal.
Produkt je kompatibilní s Windows NT 3.51/4.0 Workstation a Server, WinFrame
1.6/1.7, Microsoft Terminal Server a rozšířením pICAsso od Citrixu. Zajištěna
by měla být i kompatibilita s novou verzí Windows NT 5.0. Cena SysTracku byla
stanovena na 1 495 dolarů za každý sledovaný server.
8 1659 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.